ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Valentina Revenchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: досвід, психологічний досвід, фаховий досвід

Анотація

У статті проаналізовано категорію "досвід" та означено види досвіду, які стали предметом наукових досліджень у галузі мистецької педагогіки; представлено наукові дані з питань філософії, психології та музичної педагогіки як основи формування музично-виконавського досвіду; розглянуто феномен музично-виконавського досвіду в контексті фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва та обґрунтовано його значущість для майбутньої музично-педагогічної діяльності. Визначено пріоритетність інструментально-виконавських дисциплін у формуванні музично-виконавського досвіду та їх спрямованість на оволодіння студентом різними видами музично-виконавської практики – вокальної, інструменталь-
ної, диригентської. Обґрунтовано передумови формування музично-виконавського досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі навчання: розвиток аналітичного мислення й мотивації до музично-виконавської діяльності; систематичне поповнення музичного репертуару; розкриття індивідуально-особистісних якостей; накопичення музичних вражень та концертної практики тощо. Сформульовано зміст музично-виконавського досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва, який охоплює: навички читання нот з аркуша і транспонування; уміння грати в ансамблі й акомпанувати; сформованість виконавської техніки, яка дозволяє вільно володіти інструментом, голосом, диригентським жестом; упевненість, художній смак, артистичність, психологічна готовність до публічного виконання музичних творів; уміння втілювати художній образ
тощо. Підкреслено необхідність цілеспрямованого педагогічного керування процесом формування музично-виконавського досвіду студента та спрямованості навчальної практики на ефективність фахової підготовки.

Посилання

1. Ziaziun I. A. Suhestolohichna pryroda psykholohichnoho dosvidu osobystosti. Psykholohiia i osobystist. 2015. №1(7). S. 10–29.
2. Laktyonov A. N. Koordynatы yndyvydualnoho opыta. Kharkov: Kharkovskyi natsyonalnыi unyversytet ymeny V. N. Karmazyna, 2010. 366 s.
3. Platonov K. K. Struktura y razvytye lychnosty. M.: Nauka, 1986. 354 s.
4. Rebrova O. Ye. Pedahohichna diahnostyka v konteksti pidvyshchennia yakosti mystetskoi osvity. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11446/1/Rebrova.pdf
5. Rebrova O. Ye. Teoriia ta metodyka formuvannia khudozhno-mentalnoho dosvidu maibutnoho uchytelia muzychnoho mystetstva ta khoreohrafii: 13.00.02, 13.00.04: avtoref. dys-yi…dokt. ped. nauk. K., 2013. 46 s.
6. Fylosofskyi эntsyklopedycheskyi slovar / рod red. Akademyka AN SSSR L. F. Ylychёva, P. N. Fedoseeva. M.: Sovetskaia эntsyklopedyia, 1983. 836 s.
7. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / za red. V. I. Shynkaruka. K.: Abrys, 2002. 744 s.
8. Khliebnikova O. V. Formuvannia dosvidu muzychno-vykonavskoi diialnosti u studentiv vuziv kultury. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika. Ternopil, 2000. №8. S. 57–60.

Переглядів анотації: 56
Опубліковано
2021-02-08
Як цитувати
Revenchuk, V. (2021). ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 30-35. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-30-35