НАКОПИЧЕННЯ ДОСВІДУ, ЗНАНЬ, МУЗИЧНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

  • Olena Spilioti доцент, кандидат педагогічних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: досвід, музично-теоретичні знання, музично-аналітичні уміння

Анотація

У статті актуалізується проблема накопичення досвіду, знань та музично-аналітичних умінь студентів музичних спеціалізацій у процесі їх фахової
підготовки. Автор розкриває питання когнітивної сфери у процесі навчання та наголошує на її важливу роль у процесі усвідомлення музичних явищ. Одним з ключових критерій сформованості професійних якостей музиканта є когнітивний, який свідчить про ступінь теоретичної обізнаності людини. Ступінь теоретичної обізнаності залежать від особистих здібностей студента, властивостей психіки та попередньої музично-теоретичної підготовки. Особливу роль у процесі засвоювання музично-теоретичної інформації відіграє інтелектуальна сфера людини. Музичне мислення як головна якість музиканта-педагога можливе за наявності у студентів життєвого та музичного досвіду, знань про музичний твір, обсягу музично-теоретичної інформації. Музично-теоретичні знання можуть і повинні забезпечити правильне тлумачення музичного твору, впевнену художню інтерпретацію. Розуміння засобів виразності, що складають важливі ознаки стилів і жанрів, допомагають майбутнім учителям музики визначити
зміст твору. У статті розглядається аспект збагачення музично-теоретичних знань як чинник удосконалення музично-аналітичних умінь. Зосереджується увага на накопичення музичного тезаурусу, який відіграє провідну роль у процесі формування професійних якостей майбутнього вчителя музики. Наводяться методичні положення формування умінь та навичок цілеспрямованого аналізу музичного твору. Дане теоретичне дослідження зорієнтує викладачів вищих навчальних закладів на базові пріоритети у процесі фахової підготовки студентів, а саме: збагаченню музично-теоретичних знань, набуттю досвіду та музично-аналітичних умінь.

Посилання

1. Mil`shtejn Ya. Voprosy` teorii i istorii ispolnitel`stva. Moskva: Sov. Kompozitor, 1983. 266 s.
2. Panasenko T. G. Formuvannya muzichno-anali`tichnikh umi`n` studenti`v (na materi`ali` kursu "Sol`fedzhi`o"): avtoref. dis. kand. ped. nauk: 13.00.02. Kiyiv: 2001. 20 s.
3. Psikhologi`ya: pi`druchnik / Yu. L. Trofi`mov, V. V. Ribalka, P. A. Goncharuk ta i`n; / za red. Yu. L. Trofi`mova. 6-t. Kiyiv: Libi`d`, 2008. 560 s.
4. Rostovs`kij O. Ya. Pedagogi`ka muzichnogo sprijmannya: navch.-metod. posi`bnik. Kiyiv: I`ZMN, 1997. 248 s.
5. Shherbi`ni`na O.M. Teori`ya ta praktika pi`znannya muzichnogo stilyu: navch. metod. posi`b./ Ni`zhin: NDU, 2009. 87 s.
6. Shholokova O.P. Osnovi profesi`jnoyi khudozhn`o-estetichnoyi pi`dgotovki majbutn`ogo vchitelya. Kiyiv: I`ZMN, 1996. 170 s.

Переглядів анотації: 64
Опубліковано
2020-06-28
Як цитувати
Spilioti, O. (2020). НАКОПИЧЕННЯ ДОСВІДУ, ЗНАНЬ, МУЗИЧНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 128-133. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-128-133