ІДЕЇ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ІІ ПОЛ. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ. У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ОРІЄНТИРІВ МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

  • Sergii Gorbenko доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування НПУ імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: гуманістичні ідеї, мистецьке навчання і виховання, естетичний досвід

Анотація

Стаття присвячена висвітленню деяких шляхів музичного навчання і виховання гуманістичного спрямування учнів закладів загальної середньої освіти. Пропонуються ідеї відомих українських педагогів, учених у галузі мистецької освіти. Характеризуються погляди, думки, переконання І. Беха, І. Зязюна, О. Лобової, Г. Побережної, О. Рудницької, О. Ростовського, Г. Філіпчука, які стосуються мети і завдань цілісного процесу розвитку особистості, конструювання специфічних педагогічних ситуацій, формування почуттів, уявлень, інтелекту, активізації мистецько-творчої діяльності учнів, виховання низки національно-культурних цінностей.

Посилання

1. Beh I. The humanistic model of education within theoretical discourse // Pedagogy and psychology. 2014. №3 (840). P.46-54.
2. Ziazun I. The aesthetic principles of personality development // Art in personality development: Monograph / Ed. NG Nichkalo. Chernivtsi: Green Bukovina, 2006. P.14-36.
3. Lobova O. Formation of the basics of musical culture of younger students: theory and practice: Monograph. Sums: Mri GDP, 2010. 516 p.
4. Coastal G. Pedagogical Potential of Music Therapy // Arts and Education. 2008. №2. P.9-12.
5. Rostovsky O. Music Education Theory and Methods: A Textbook. Ternopil: The Educational Book – Bogdan, 2011. 640 p.
6. Rudnitskaya OP Worldview function of art // Art and education. 2001. №3. P.10-13.
7. Filipchuk G. National education: personality and society. Collection of Sciences. wash. Chernivtsi: Green Bukovina, 2013. 844 p.

Переглядів анотації: 49
Опубліковано
2020-06-28
Як цитувати
Gorbenko, S. (2020). ІДЕЇ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ІІ ПОЛ. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ. У КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ОРІЄНТИРІВ МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 134-140. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-134-140