ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ ДІТЕЙ ШОСТОГО-СЬОМОГО РОКУ ЖИТТЯ

  • A. Pisotskiy кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя
  • A. Kaliuzhna студентка 2 курсу (магістерського) рівня факультету психології та соціальної роботи
Ключові слова: інтелектуальна готовність дітей до школи, старші дошкільники, підготовка до школи

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано проблему підготовки дитини до школи. Здійснено детальний аналіз феномену готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі та його структурних компонентів: мотиваційного, вольового, особистісного, інтелектуального. Визначено сутність феномену та проаналізовано зміст інтелектуальної готовності дитини до школи у контексті загальної проблеми підготовки до шкільного навчання дітей шостого-сьомого року життя. Охарактеризовано зміст поняття "інтелектуальна готовність до школи" як особистісне утворення у структурі особистості дошкільника. Визначено напрями та завдання розвитку інтелектуальної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі під час перебування у закладі дошкільної освіти. З наукового боку детально охарактеризовано основні наукові підходи до вивчення проблеми формування готовності. Згідно практичного боку розв’язання проблеми: уточнено вимоги до інтелектуального рівня розвитку дітей напередодні їх вступу до школи; встановлено необхідність застосування гри у процесі формування інтелектуальної готовності; важливість дотримання принципу наступності та перспективності. Уточнено й описано критерії та показники інтелектуальної готовності старшого дошкільника до навчання, у
відповідності до задекларованих у Базовому компоненті дошкільної освіти та чинних програмах розвитку дітей. Зроблено висновок, що зміст готовності до школи полягає в набутті дитиною системи знань і уявлень про навколишній світ, умінь та навичок взаємодії з однолітками та дорослими. Інтелектуальна готовність виявляється у сформованості світогляду малюка, у його обізнаності з явищами й об’єктами навколишньої дійсності, у розвиненості пізнавальної сфери, у вдосконаленні розумових дій старшого дошкільника.

Посилання

1. Aidasheva, H., Pychuhyna, N. & Assaulova, S. (2004). Doshkolnaia pedahohyka [Preschool pedagogy]. Rostov-na-Donu: Fenyks [in Russian].
2. Andriievskyi, B. M. (2010). Problemy hotovnosti shestyrichnykh ditei do navchannia v shkoli [Problems of readiness of six-year-old children for school]. Pedahohichnyi almanakh – Pedagogical almanac. Kherson: RIPO [in Ukrainian].
3. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [The basic component of preschool education] (2012). Doshkilne vykhovannia – Preschool education. 7. 4–19 [in Ukrainian].
4. Venher, L. A. (1983). Ovladenye oposredovannym reshenyem poznavatelnykh zadach y razvytye kohnytyvnykh operatsyi rebenka [Mastering the indirect solution of cognitive problems and the development of cognitive operations of the child]. Voprosy psykholohyy – Questions of psychology. 2. 39–45 [in Russian].
5. Kotyrlo, V. K. (Eds.). (1977). Zavtra v shkolu [Tomorrow to school]. Kyiv: Radianska shkola, 1977 [in Ukrainian].
6. Zaporozhets, A. V. (1977). Pedahohycheskye y psykholohycheskye problemy vsestoronneho razvytyia y podhotovky detei k shkole [Pedagogical and psychological problems of comprehensive development and preparation of children for school]. Doshkolnoe vospytanye – Preschool education. 10. 45–49 [in Ukrainian].
7. Lebedeva, S. (1997). Razvytye poznavatelnoi deiatelnosty doshkolnykov na osnove skhematyzatsyy [Development of cognitive activity of preschoolers on the basis of schematization]. Voprosy psykholohyy – Questions of psychology. 5. 20–27 [in Russian].
8. Lysenko, N. V. & Kysta, N. R. (2010). Pedahohika ukrainskoho doshkillia [Pedagogy of Ukrainian preschool]. Kyiv: Vydavnychyi Dim "Slovo". 2. 360 [in Ukrainian].
9. Ponimanska, T. I. (2013). Doshkilna pedahohika [Preschool pedagogy]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
10. Ponimanska, T. I. & Dychkivska, I. M. (2004). Doshkilna pedahohika. Praktykum [Preschool pedagogy. Workshop]. Kyiv: Vydavnychyi Dim "Slovo" [in Ukrainian].
11. Kononko, O. L. (2014). Prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku "Ia u Sviti" [Preschool Child Development Program "I am in the World"]. Kyiv [in Ukrainian].
12. Proskura, E. V. (1985). Razvytye poznavatelnykh sposobnostei doshkolnykov [Development of cognitive abilities of preschoolers]. L. A. Venhera (Ed.). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
13. Rudakova, T. (2005). Dydaktychna hra – zasib aktyvizatsii piznavalnoi aktyvnosti uchniv. Pochatkove navchannia ta vykhovannia. 16. 7–13 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 42
Опубліковано
2020-11-06
Як цитувати
Pisotskiy, A., & Kaliuzhna, A. (2020). ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ ДІТЕЙ ШОСТОГО-СЬОМОГО РОКУ ЖИТТЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 20-26. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-20-26