УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИБОРУ МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

  • L. Dubrovska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. Dubrovsky старший викладач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. Kozak магістрантка факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: початкова освіта, початкова школа, нтерактивне навчання

Анотація

У статті автори піднімають актуальну і важливу проблему, а саме організації та проведення інтерактивного уроку, що дозволяє підсилити концентрацію вольових, інтелектуальних, емоційних зусиль учнів як під час підготовки до уроку, так і при його проведенні. На думку авторів, одним із важливих шляхів упровадження інтерактивних методів навчання у освітній процес сучасної початкової школи є врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у процесі їх вибору. Зазначена увага, що стосується всіх навчальних дисциплін, у тому числі і математики. Слід наголосити, що враховуючи вікові психологічні особливості учнів початкової школи, автори констатують факт, що не всі інтерактивні технології
можна використовувати одразу. Тут потрібно врахувати принцип послідовності та поступово переходити від простих до складних технологій.
Автори акцентують увагу на сучасних підходах до організації освітнього процесу, в Новій українській школі передбачають поділ на два цикли: 1–2 класи – адаптаційно-ігровий, 3–4 класи – основний цикл. Проаналізовано, коли сам учитель глибоко усвідомить суть і необхідність такої роботи, то при цьому врахує вікові особливості та рівень розвитку учнів класу.

Посилання

1. Bida, O. A., Kravchuk, O. V. & Kobernyk H. I. (2007). Interaktyvni tekhnolohii navchannia v pochatkovii shkoli [Interactive learning technologies in primary school]. Uman: RVTs "Sofiia" [in Ukrainian].
2. Vasylenko, N. V. (2017). Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: realizatsiia teorii ta praktyky [Competence approach in education: implementation of theory and practice]. Zavuch. Use dlia roboty – Head teacher. Everything for work [in Ukrainian].
3. Verkhohliad H. (2011). Nestandartnyi urok-siurpryz z matematyky u 2 klasi z elementamy interaktyvnykh tekhnolohii [A non-standard surprise lesson in mathematics in the 2nd grade with elements of interactive technologies]. Pochatkova shkola – Elementary School. 12. 22–23 [in Ukrainian].
4. Korodenko, M. (2017). Nova shkola – novi pidkhody [New school – new approaches].
Osvita Ukrainy – Education of Ukraine. 43. 6–8 [in Ukrainian]. 5. Panchenkov, A., Pometun, O. & Remekh, T. (2003). Navchannia v dii: Yak orhanizuvaty pidhotovku vchyteliv do zastosuvannia interaktyvnykh tekhnolohii navchannia [Learning in action: How to organize teacher training for the use of interactive learning
technologies]. Kyiv: A.P.N [in Ukrainian].
6. Ovarchuk, O. O. Metodychni mekhanizmy realizatsii novykh navchalnykh prohram vidpovidno do Derzhavnoho standartu pochatkovoi zahalnoi osvity [Methodical mechanisms of realization of new educational programs according to the State standard of primary general education]. URL: http://nico-1-4-kl. at.ua/metod_rekom.doc [in Ukrainian].
7. Pierminova, I. & Karpova, M. (2014). Urok matematyky u 2 klasi z vykorystanniam intreaktyvnykh tekhnolohii [Math lesson in 2nd grade using interactive technologies]. Pochatkova shkola – Elementary School. 10. 14–17 [in Ukrainian].
8. Pometun, O. & Pyrozhenko, L. (2004). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [A modern lesson. Interactive learning technologies]. Kyiv: A.S.K [in Ukrainian].
9. Pochatkova osvita [Pochatkova osvita] / Dodatok do lysta MON Ukrainy vid 17.08.2016 1/9-437 "Shchodo metodychnykh rekomendatsii pro vykladannia navchalnykhpredmetiv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh". URL: http://old.mon.gov.ua/ua/ about-ministry/normative/6119 [in Ukrainian].
10. Rudenko, N. (2015). Interaktyvne navchannia na urokakh matematyky v pochatkovii shkoli [Interactive learning in mathematics lessons in primary school]. Pochatkova shkola – Elementary School. 12. 45–48 [in Ukrainian].
11. Simakova L. M. (2010). Urok matematyky z elementamy interaktyvnykh tekhnolohii u 2-mu klasi [Math lesson with elements of interactive technologies in the 2nd grade]. Pochatkove navchannia ta vykhovannia – Primary education and upbringing. 28 (248). 4–6 [in Ukrainian].
12. Skorobrekha, L. (2012). Vprovadzhennia interaktyvnykh metodiv navchannia na urokakh matematyky, 2 klas. Pochatkova shkola – Elementary School. 3. 42–43 [in Ukrainian].
13. Strybna, O. V. & Soshenko, A. O. (2005). Interaktyvni metody navchannia v praktytsi roboty pochatkovoi shkoly [Interactive teaching methods in the practice of primary school]. Kharkiv: Vydavnycha hrupa "Osnova" [in Ukrainian].
14. Yarmachenko, M. D. (2001). Pedahohichnyi slovnyk [Pedagogical dictionary]. Kyiv: Ped. dumka [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 68
Опубліковано
2020-11-06
Як цитувати
Dubrovska, L., Dubrovsky, V., & Kozak, V. (2020). УРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИБОРУ МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 37-43. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-37-43