МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ЯЛОВИЧИНИ"

  • I. V. Kovalchuk Ковальчук І. І.
  • I. I. Kovalchuk кандидат ветеринарних. наук, старший викладач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва ПНУ
  • M. V. Sliusar кандидат сільсько господарських наук, доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва ПНУ
  • R. O. Vasyliev кандидат сільсько господарських наук, старший викладач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва ПНУ
Ключові слова: скотарство, технологія виробництва, компетентності

Анотація

Розвиток скотарства, як галузі тваринництва у багатьох аспектах залежить від рівня підготовки фахівців аграрних підприємств. За таких умов зростає
значення професійної компетентності спеціаліста, яка ґрунтується на його ефективній адаптації до умов виробництва, знаннях та вміннях, готовності до виробничих ризиків. Метою даної роботи є обґрунтування методичних підходів щодо розробки навчальної програми і викладання дисципліни "Технологія виробництва молока та яловичини". Предметом роботи є компетентності Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". У публікації розкрито перелік наступних завдань: зазначено роль дисципліни "Технологія виробництва молока та яловичини" в освітньому процесі; розкрито суть професійних компетентностей у підготовці майбутніх фахівців; запропоновано систему та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; подано методичні підходи до виконання курсового проєкту. У процесі засвоєння дисципліни, у бакалаврів повинні бути сформовані вміння творчо застосовувати отримані знання для вирішення конкретних практичних завдань, здатність до самостійного аналізу виробничих ситуацій, пошуку, прийняття раціональних і ефективних управлінських рішень у технології виробництва продукції скотарства. При цьому має бути відпрацьована здатність забезпечення такого рівня організації і управління виробництвом, яка дозволить досягти високої продуктивності за мінімальних виробничих витрат, збереженні здоров’я тварин і уникненні екологічних ризиків. В процесі діяльності передбачається вивчення перспектив розвитку галузі скотарства; основних напрямків і шляхів удосконалення господарсько-корисних ознак і продуктивних якостей худоби; прогресивних енергоощадних технологій і оптимізації технологічних процесів; засвоєння прийомів і методів удосконалення управління галуззю.

Посилання

1. Bolyubash, Ya. Ya. (2007). Organizatsiya navchalnogo protsesu u vischih zakladah osviti [Organization of educational process in higher establishments of education]. Kyiv: Vischa shkola [in Ukrainian].
2. Volkova, N. P. (2002). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: vydavnychyi tsentr "Akademiia" [in Ukrainian].
3. Dzyuba, P. A., Zaytseva, T. A. (2015). Posіbnik do vivchennya distsiplіni "Metodika vikladennya fahovih distsiplіn v vischіy shkolі" [Manual to the study of discipline "Methodology of exposition of professional disciplines at higher school"]. Dnipro: Lira [in Ukrainian].
4. Zhuravska, N. S. (2012). Osoblivosti metodiki navchannya spetsialnih distsiplin [Features of the methodology studies of special disciplines]. Naukovi zapiski NDU
im. M. Gogolya – Scientific notes of NDU named after M. Gogol. 2. 93–96 [in Ukrainian].
5. Zakon Ukrayini "Pro vischu osvitu" (2014). [Law of Ukraine "On higher education"]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ [in Ukrainian].
6. Zikiy, G. S. (2017). Formuvannya fahovoyi kompetentnosti pedagogiv profesiynogo navchannya [Formulation of professional competencies of teachers professional studies]. Naukoviy chasopis NPU Im. M. P. Dragomanova – Scientific journal of NPU named after MP Dragomanova. 13. 27–32 [in Ukrainian].
7. Kovalchuk, I. V., LIsogurska, D. V., Slyusar, M. V. & Kovalchuk, I. I. (2019). Formuvannya profesiynih kompetentnostey fahivtsiv spetsialnosti 204 "Tehnologiya virobnitstva i pererobki produktsiyi tvarinnitstva" [Forming of professional competens specialists of speciality is 204 "Technologies of production and processing of products of stock-raising"]. Problemi virobnitstva I pererobki prodovolchoyi sirovini ta yakist i bezpechnist harchovih produktiv –Problems of production and processing of food raw materials and quality and safety of food products. Zhitomir: ZhDU Im. I. Franka [in Ukrainian].
8. Kovalchuk, I. V., Slyusar, M. V. & Kovalchuk I. I. (2019). Galuz molochnogo skotarstva Ukrayini – realiyi i perspektivi [Industry of the suckling cattle breeding of Ukraine is realities and prospects]. Problemi virobnitstva i pererobki prodovolchoyi sirovini ta yakist i bezpechnist harchovih produktiv – Problems of production and processing of food raw materials and quality and safety of food products. Zhitomir: ZhDU Im. I. Franka [in Ukrainian].
9. Litikova, O. I. (2014). Profesiyna kompetentnist maybutnih fahivtsiv z obliku ta auditu v umovah zaprovadzhennya MSFZ [A professional competence of future specialists is on an account and audit in the conditions of input of ISFR]. Narodna osvita – Public education. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua [in Ukrainian].
10. Lozoviy, M. F. (2013). Aspekti vikladannya spetsialnih distsiplin iz vikoristannyam multimediynih zasobiv [Aspects of teaching of the special disciplines are with the use of multimedia facilities]. URL: http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/education [in Ukrainian].
11. Markova, A. K. (1996). Psihologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moskov [in Russian].
12. Kovalchuk, I. V. (Eds.). (2018). Osvitno-profesiyna programa "Tehnologiya virobnitstva i pererobki produktsiyi tvarinnitstva" pershogo (bakalavrskogo) rivnya vischoyi osviti ta spetsialnistyu 204 "Tehnologiya virobnitstva i pererobki produktsiyi tvarinnitstva" galuzi znan 20 "Agrarni nauki ta prodovolstvo", kvalifikatsiya tehnik-tehnolog z virobnitstva i pererobki produktsiyi tvarinnitstva [Educationally-professional program "Technology of production and processing of products of stock-raising " the first (bachelor) level of higher education and by speciality 204 "Technologies of production and processing of products of stock-raising" of area
of knowledge 20 "Agrarian sciences and food", qualification technician-technologist from a production and processing of products of stock-raising] Zhitomir [in Ukrainian].
13. Plyaka, L. V. (2009). Profesiyna kompetentnist yak faktor formuvannya konkurentnospryamozhnosti maybutnih fahivtsiv [Professional competence as factor of forming of конкурентноспроможності of future specialists]. Mat. VI Mizhnarodnoyi nauk-prakt. konf. Molodizhna politika – Mate. VI International science-practice. conf. Youth policy: problems and prospects. Drogobich: DDPU Im. Ivana Franka [in Ukrainian].
14. Rashkevich, Yu. M. (2016). Metodichni rekomendatsiyi dlya rozroblennya profiliv stupenevih program, vklyuchayuchi programni kompetentnosti ta programni rezultati navchannya [Methodical recommendations for development of profiles of the sedate programs, including programmatic to the competence and programmatic results of studies]. NatsIonalnogo eksperta z reformuvannya vischoyi osviti Programi Erazmus (Trans.). Kyiv: TOV "PolIgraf plyus" [in Ukrainian].
15. Ruban, Yu. D. (1993). Metodologiya organizatsii uchebnogo protsessa po spetsialnosti "Zootehniya" [Methodology of organization of educational process from speciality "Zootechnics"]. Harkov [in Ukrainian].
16. Bashchenko M. I., Hladii M. V., Melnyk Yu. F. (2017). Stan i perspektyvy rozvytku molochnoho skotarstva Ukrainy [State and prospects of development of dairy cattle breeding in Ukraine]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. 54. 73‒82.
17. Standart vischoyi osviti Ukrayini pershogo (bakalavrskogo) rivnya vischoyi osviti bakalavr galuzi znan 20 "Agrarni nauki i prodovolstvo" spetsialnosti 204 "Tehnologiya virobnitstva i pererobki produktsiyi tvarinnitstva". (2018). [A standard of higher education of Ukraine of the first (bachelor) level of education, degree of higher education ‒ is a bachelor, areas of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" of speciality ‒ 204 "Technologies of production and processing of products of stock-raising"]. Kyiv: MON [in Ukrainian].
18. Stegniy, T. M. (2016). Metodika vikladannya spetsialnih distsiplin [Methodology of teaching of the special disciplines] Naukovo-praktichna Internet-konferentsiya "Resursno-orientovane navchannya u vischiy shkoli: problemi, dosvid, perspektivi". URL:http://rblacup.ukraine7.com/t108-topic/ [in Ukrainian].
19. Tehnologiya virobnitstva moloka ta yalovichini. (2017). [Technology of of milk and beef production]. Programa (orientovna) navchalnoyi distsiplini pidgotovki zdobuvachiv stupenya vischoyi osviti "Bakalavr" spetsialnosti 204 "Tehnologiya virobnitstva i pererobki produktsiyi tvarinnitstva" v agrarnih vischih navchalnih zakladah – The program (approximate) of the educational discipline of preparation of applicants for the degree of higher education "Bachelor" specialty 204 "Technology of production and processing of livestock products" in agricultural higher educational institutions. Kyiv: Agroosvita [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 117
Опубліковано
2020-11-06
Як цитувати
Kovalchuk, I. V., Kovalchuk, I. I., Sliusar, M. V., & Vasyliev, R. O. (2020). МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ЯЛОВИЧИНИ". Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 71-82. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-71-82