ПОДІЯ ЯК СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ УСВІДОМЛЕННЯ ВІДХИЛЕНОЇ ЖИТТЄВОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ

  • O. Mikhailova доцент кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: життєва альтернатива, відхилена життєва альтернатива, подія

Анотація

У статті визначено подію як одиницю усвідомлення відхилених життєвих альтернатив. Встановлено критерії, що відображають усвідомлення особистістю певного спектру подій. Розглянута життєва альтернатива як така, що виступає феноменом особистісного розвитку і визначається в контексті сформованості особистісної зрілості та суб’єктивності. Висунуте припущення, що життєва альтернатива може мати структуру, яка представлена подіями і подієвим рядом та усвідомленням їх як життєвих альтернатив. Подія якщо вона є усвідомленою, то вона стає тотожною з життєвою альтернативою, а якщо відхиляється то передбачає відмову особистості від тієї чи іншої значущої події. Обов’язковою умовою реалізації або відмови (що передбачає втілення в життя тих чи інших життєвих виборів) тієї чи іншої життєвої альтернативи та реалізується безпосередньо у певній події, оскільки вибір – це також подія, яка є матеріалізованою та представленою у часі, є усвідомлення. Встановлено значущість тексту як такого, що дає можливість визначити не тільки подію загалом, а і внутрішню подію як епізод, який є означений самою особистістю та приведений в оповідну форму. Когнітивна рефлексія та сформована метафоризація відхиленої життєвої альтернативи розглядаються як такі, що є показниками ставлення до неї. Основним методом аналізу є інтерпретація. Розглянуто значущість та роль емоцій у сприйманні подій. Проаналізовано зміст суб’єктивного наративу як метафоричного представлення відхиленої життєвої альтернативи.

Посилання

1. Zelinska, T. M. (2010). Ambivalentnist osobystosti: Teoriia, diahnostyka i psykhokorektsiia [Ambivalence of personality: Theory, diagnosis and psychocorrection:
textbook]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].
2. Zynchenko, V. P. (2001). Vremia – deistvuiushchee lytso [Time is an acting figure] Voprosy psykholohyy – Questions of psychology. 6. 36–54 [in Ukrainian].
3. Kalmykova, E. S. (1998). Narratyv v psykhoterapyy: Rasskazy patsyentov o lychnoi ystoryy [Narrative in psychotherapy: Stories of patients about personal history]. Psykholohycheskyi zhurnal – Psychological Journal. Vol. 19. 5. 97–103 [in Ukrainian].
4. Mykhailova, O. I. (2010). Osoblyvosti vidkhylennia zhyttievykh alternatyv ta zdiisnennia zhyttievykh vyboriv zriloiu osobystistiu [Features of rejection of life alternatives and implementation of life choices by a mature person]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National Pedagogical University. Chernihiv: ChDPU. 82. Vol. 2. 45–48 [in Ukrainian].
5. Mykhailova, O. I. (2009). Psykholohichna spetsyfika ta osoblyvosti usvidomlennia zriloiu osobystistiu vidkhylenykh zhyttievykh alternatyv [Psychological specifics and features of awareness of a mature personality of rejected life alternatives]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy – Collection of scientific works of the Institute of Psychology. GS Kostyuk, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv. Vol. 11. 4. 234–244 [in Ukrainian].
6. Tytarenko, T. M. (Eds.). (2005). Osobystisnyi vybir: psykholohiia vidchaiu ta nadii [Personal choice: the psychology of despair and hope]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].
7. Chepeleva, N. V. (1999). Narratyv kak sredstvo ynterpretatsyy lychnoho opyta [Narrative as a mean of interpreting personal experience] Psykholohiia na peretyni tysiacholit – Psychology at the turn of the millennium. Kyiv: Hnozys. Vol. III. 484–491 [in Ukrainian].
8. Chepelieva, N. V. (2008). Sotsialno-psykholohichni chynnyky rozuminnia ta interpretatsii osobystoho dosvidu [Socio-psychological factors of understanding and
interpretation of personal experience]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].
9. Chepelieva, N. V. (Eds.) (2007). Naratyvni psykhotekhnolohii [Narrative psychotechnologies]. Kyiv: Hlavnyk [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 64
Опубліковано
2020-11-06
Як цитувати
Mikhailova, O. (2020). ПОДІЯ ЯК СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ УСВІДОМЛЕННЯ ВІДХИЛЕНОЇ ЖИТТЄВОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 83-91. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-83-91