ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

  • A. Pisotsky андидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • L. Pisotska викладач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: моральне виховання, моральність, моральні якості

Анотація

У статті розглядається проблема виховання у дітей дошкільного віку моральної культури, яка вважається основною метою морального виховання дошкільників. Автори аналізують основні підходи провідних науковців щодо визначення сутності феномену, розглядають головні тенденції у визначенні змісту морального виховання у період дошкільного дитинства. У статті акцентується увага на ролі вихователя, як кваліфікованого і значущого дорослого, у формуванні моральної культури дошкільника. Автори дійшли висновку, що моральна культура дитини старшого дошкільного віку вважається на сучасному етапі значущим особистісним надбанням, що має компонентний склад і складається з особистісного та поведінкового компонентів. Основу особистісного пласту становлять потреби, мотиви, морально-етичні цінності, гуманні почуття, духовність. Доповнюють цей компонент також і властивості характеру, серед яких найбільш важливими є доброзичливість, повага до старших, чесність, доброта, толерантність, емпатія. Поведінковий пласт моральної культури дошкільників проявляється у дитячих висловлюваннях з приводу морально-етичних норм і правил, у ситуаціях пов’язаних з моральним вибором, у поведінці та вчинках, які відповідають прийнятим у соціумі моральним нормам і цінностям. Наголошується на значенні і ролі загальнолюдських цінностей, які вважаються основою моральної зрілості дитини старшого дошкільного віку.

Посилання

1. Bekh, I. (2004). Kontseptsiia pravylovidpovidnoho vykhovannia [The concept of appropriate education]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education. 4. 4–5 [in Ukrainian].
2. Bohush, A. M. (2000). Definitsiia "dukhovnist" i "moralnist" v aspekti natsionalnoho vykhovannia v Ukraini [Definition of "spirituality" and "morality" in the aspect of national education in Ukraine]. Moralno-dukhovnyi rozvytok osobystosti v suchasnykh umovakh: Teoretyko-metodolohichni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi – Moral and spiritual development of personality in modern conditions: theoretical and methodological problems of education of children and students. Kyiv: Instytut problem vykhovannia [in Ukrainian].
3. Hrot, N. (2001). Ustoy nravstvennoi zhyzny y deiatelnosty [Foundations of moral life and activity]. Psykholohyia lychnosty v trudakh otechestvennykh psykholohov – Personality psychology in the works of domestic psychologists. L. V. Kulykova (Eds.). Sankt-Peterburh: Pyter [in Russian].
4. Zaporozhets, A. V. (1986). Yzbrannye psykholohycheskye trudy [Selected psychological works]. (Vols. 1–2; Vol. 1). Moscow: Pedahohyka [in Russian].
5. Kaluska, L. (2014). Kompleksna prohrama rozvytku, navchannia i vykhovannia ditei doshkilnoho viku "Soniashnyk" [Comprehensive program of development, education and upbringing of preschool children "Sunflower"]. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].
6. Kononko, O. L. (2013). Plekaimo kulturu potreb osobystosti [Let's cultivate a culture of personal needs]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education. 5. 2–7 [in Ukrainian].
7. Markova, T. (1991). Vospytanye trudoliubyia u doshkolnykov [Education of diligence in preschoolers]. Moscow: Prosveshchenye [in Russian].
8. Platonov, K. K. (1986). Struktura y razvytye lychnosty [Personality structure and development]. Moscow: Nauka [in Russian].
9. Ponimanska, T., Kozliuk, O. & Marchuk, H. (2008). Vykhovannia liudianosti [Education of humanity]. Kyiv: Milenum [in Ukrainian].
10. Petrovskoho, A. V. & Yaroshevskoho, M. H. (1990). Psykholohycheskyi slovar [Psychological dictionary]. (2d ed.). Moscow: Polytyzdat [in Russian].
11. Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Vybrani tvory [Selected works]. (Vols. 1–5; Vol. 1). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
12. Tytarenko, T. M. (2009). Suchasna psykholohiia osobystosti [Modern psychology of personality]. Kyiv: Marych [in Ukrainian].
13. Shadrykov, V. D. (2001). Dukhovnye sposobnosty [Spiritual abilities]. Psykholohyia lychnosty v trudakh otechestvennykh psykholohov – Personality psychology in the works of domestic psychologists. L. V. Kulykova (Eds.). Sankt-Peterburh: Pyter [in Russian].

Переглядів анотації: 192
Опубліковано
2020-11-06
Як цитувати
Pisotsky, A., & Pisotska, L. (2020). ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 92-97. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-92-97