СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В ІТАЛІЇ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

  • B. Klyk аспірант кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології ПЗВО "Київський міжнародний університет"
  • I. Regeylo доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології ПЗВО "Київський міжнародний університет"
Ключові слова: система вищої освіти Італії, спеціальність, підготовка фахівців вищої освіти

Анотація

У статті на основі італійських та інших зарубіжних інформаційних джерел розглянуто процес становлення і розвитку вищої освіти Італії, зокрема у сфері туризму в історичному контексті. У ході проведення дослідження визначено сім основних періодів становлення вищої освіти в Італії, що зумовлені політичними, економічними, соціальними, культурними процесами. Визначено й охарактеризовано хронологічні межі та надано аналіз особливостей історичної та освітньої спрямованості кожного із семи періодів, а також обґрунтовано доцільність зазначеного хронологічного поділу. З’ясовано кількісні та якісні характеристики ЗВО Італії відповідно до кожного із семи періодів становлення вищої освіти цієї країни та розкрито умови їх створення та функціонування. Наведено статистичні відомості про університети в розрізі усіх двадцяти областей Італії та вмотивовано кількісне переважання ЗВО в певних її частинах. Проаналізовано успішність освітньої діяльності італійських університетів відповідно до світового рейтингу QS World University Ranking, згідно з яким італійські університети містяться майже в усіх його частинах, а також виокремлюються університети, в яких провадиться підготовка фахівців за спеціальністю туризм. На основі проведеного аналізу виявлено ключові чинники, які впливали на становлення та розвиток вищої освіти Італії, з-поміж яких ранній рівень високого культурного, економічного та державного розвитку,
створення спеціалізованих закладів вищої освіти для підготовки фахівців відповідного напряму діяльності, вигідне географічне положення, проведення результативних реформаційних заходів у сфері вищої освіти, входження до Болонського процесу і до єдиного Європейського освітнього простору (European Higher Education Area) та запровадження європейських стандартів вищої освіти.

Посилання

1. UNWTO Highlights, 2019 Edition. URL: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf (Last accessed:19.09.2020) [in English].
2. Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973620301112 (Last accessed:19.09.2020) [in English].
3. Inernational tourism and Covid-19. URL: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 (Last accessed: 20.09.2020) [in English].
4. Quali sono le università più antiche? Storia dell’Università. URL: https://www.atuttatesi.it/laurea/notizie-laurea/quali-le-universita-piu-antiche-storia delluniversita/ (Last accessed: 21.09.2020) [in Italian].
5. Alma mater studiorum – Università di Bologna. URL: https://www.unibo.it/it/homepage (Last accessed: 27.09.2020) [in Italian].
6. Issues Relevant to U.S. Foreign Diplomacy: Unification of Italian States. URL: https://history.state.gov/countries/issues/italian-unification (Last accessed: 21.09.2020) [in English].
7. Ob'yednannya Italiyi. [Reunion of Italy] URL: https://pidru4niki.com/1370111840874/istoriya/obyednannya_italiyi (Last accessed: 21.09.2020) [in Ukrainian].
8. Oldest Universities in Italy by Foundation Year. URL: https://www.4icu.org/it/oldest/(Last accessed: 21.09.2020) [in English].
9. Kingdom of Italy (1861–1922) (Central Victory). URL: https://althistory.fandom.com/wiki/Kingdom_of_Italy_(1861%E2%80%931922)_(Central_Victory) (Last accessed: 21.09.2020) [in English].
10. MIUR. URL: http://video.unipegaso.it/Scienze/LegislazioneScolastica/Maci/DecretiAttuativi/Ipertesti/Miur.pdf (Last accessed: 21.09.2020) [in Italian].
11. History of Higher Education in Italy. URL: https://www.k12academics.com/Higher%20Education%20Worldwide/Higher%20Education%20in%20Italy/history-higher-education-italy (Last accessed: 21.09.2020) [in English].
12. 2 - Formazione universitaria in Italia dal 1861 ad oggi, Appunti di Storia Economica. URL: https://www.docsity.com/it/2-formazione-universitaria-in-italia-dal-1861-ad-oggi/473893/(Last accessed: 22.09.2020) [in Italian].
13. Participation, performance and inequality in Italian higher education in the 20th century : EEvidence from the Italian Longitudinal Household Survey. URL:
https://www.researchgate.net/publication/226813920_Participation_performance_and_inequality_in_Italian_higher_education_in_the_20th_century_EEvidence_from_the_Italian_Longitudinal_Household_Survey (Last accessed: 28.09.2020) [in English].
14. The model of masculinity: Youth, gender, and education in Fascist Italy, 1922-1939. URL: https://commons.lib.jmu.edu/cgi/viewcontent.cgi article=1064&context=honors201019 (Last accessed: 28.09.2020) [in English].
15. Education in Europe. Nineteenth-and Twentieth-century Education. URL: https://science.jrank.org/pages/9080/Education-in-Europe-Nineteenth-Twentieth-Century-Education.html (Last accessed: 28.09.2020) [in English].
16. The transformation of the Education State in Italy: a critical policy historiography from 1944 to 2011. URL: https://www.iris.unina.it/retrieve/handle/11588/428316/63646/The%20transformation%20of%20the%20Education%20State%20in%20Italy%20Grimaldi%20Serpieri%202012%20IJSE.pdf (Last accessed: 28.09.2020) [in English].
17. Post War Education in Italy. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00131725109342197?journalCode=utef20 (Last accessed: 29.09.2020) [in English].
18. Indice delle università. URL: https://www.cestor.it/atenei/indice.htm (Last accessed: 29.09.2020) [in Italian].
19. University system. URL: https://www.en.regione.lombardia.it/wps/portal/site/en-regione-lombardia/DettaglioRedazionale/work-and education/education/university-system-rl (Last accessed: 29.09.2020) [in English].
20. Lazio. URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/lazio (Last accessed: 30.09.2020) [in English].
21. Living in the EU. URL: https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en (Last accessed: 30.09.2020) [in English].
22. The historical evolution of school integration in Italy: Some witnesses and considerations. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067210000386 (Last accessed: 30.09.2020) [in English].
23. QS World University Rankings. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019 (Last accessed: 01.10.2020) [in English].
24. SAPIENZA Università degli Studi di Roma "La Sapienza". URL: https://www.uniroma1.it/it/ (Last accessed: 01.10.2020) [in Italian].
25. Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". URL: https://web.uniroma2.it/ (Last accessed: 01.10.2020) [in Italian].
26. Università degli studi di Genova. URL: https://unige.it/it/ (Last accessed: 01.10.2020) [in Italian].
27. Università degli Studi di Perugia. URL: https://www.unipg.it/ (Last accessed: 01.10.2020) [in Italian].
28. Università degli Studi di Catania. URL: https://www.unict.it/ (Last accessed: 01.10.2020) [in Italian].
29. Education 1960-1990 OECD PERSPECTIVE. URL: https://www.academia.edu/34969565/Education_1960_1990_OECD_PERSPECTIVE (Last
accessed: 02.10.2020) [in English].
30. Università, Miur: Processo di Bologna compie 20 anni. URL:
https://www.orizzontescuola.it/universita-miur-processo-di-bologna-compie-20-anni/ (Last accessed: 02.10.2020) [in Italian].
31. The European Higher Education Area (EHEA). URL: https://www.study.eu/article/the-european-higher-education-area-ehea (Last accessed: 02.10.2020) [in English].

Переглядів анотації: 218
Опубліковано
2020-11-06
Як цитувати
Klyk, B., & Regeylo, I. (2020). СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В ІТАЛІЇ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 134-145. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-134-145