MIECZYSŁAW ŁOBOCKI – TWÓRCA WSPÓŁCZESNEJ TEORII WYCHOWANIA

  • S. Borysiuk Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of Social Pedagogy and Social Work Nizhyn Mykola Gogol State University
  • Y. Novhorodska Сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Primary Educational and Management Nizhyn Mykola Gogol State University
  • S. Hlebik Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of Social Pedagogy and Social Work Nizhyn Mykola Gogol State University
  • A. Rudzka studentka I r. studiów mgr Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska

Анотація

Z punktu widzenia analizy konkretno-historycznej poglądy wybitnego naukowca Mechysława Łobockiego na problemy i sposoby reformowania edukacji są uogólnione. Główny nacisk położono na te kwestie, które są w dużej mierze zgodne z dzisiejszymi wyzwaniami w dziedzinie reform edukacyjnych. Wyniki badań wskazują, że naukowiec wdrożył nowatorskie pomysły organizacji edukacji szkolnej, które odpowiadały potrzebom czasu, a koncepcyjnie pozostają aktualne.
Z naukowego punktu widzenia wyjątkową wartość rozwija M. Lobotsky gałąź nauk pedagogicznych – teoria wychowania, która ujawnia główne aspekty procesu
wychowania, wpływ dorosłych na edukację osobowości dziecka, wymagania, jakie nauczyciel stawiał pedagogowi. Jednym z warunków efektywności procesu
edukacyjnego zdaniem naukowca jest współdziałanie nauczycieli i rodziców. W artykule zwrócono uwagę na główne idee wychowania moralnego w kontekście
twórczości M. Lobotsky'ego, który był zwolennikiem humanistycznych idei edukacji powszechnej. Analizowana jest jego koncepcja pedagogiczna i podstawowe podejścia do wychowania moralnego młodego pokolenia. Podkreśla się znaczenie doświadczenia pedagogicznego polskiego naukowca w zakresie wychowania moralnego dzieci dla teorii i praktyki wychowania w Polsce.

Посилання

1. Holishek, P. T. (2016). Personalistychnyi vymir katekhyzatsii [Personalistic dimension of catechesis]. Liublin [in Poland].
2. Holishek, P. T. (2013). Moralnyi vymir katekhyzatsii [u:] Katekhyzatsiia v yii osnovnykh vymirakh [Moral dimension of catechesis [in:] Catechesis in its basic
dimensions]. I. Cherkavskoho (Eds.). Keltse [in Poland].
3. Kravchyk, A. (2014). Profesor Mechyslav Lobotskyi [Professor Mechyslav Lobotsky]. Universytetski novyny. Universytet Marii Kiuri-Sklodovskoi shchomisiachnyk –
University News. Marie Curie-Skłodowska University Monthly. A. Adamska, A. Halchynska, M. Kozak-Simenska (Ed.). 3 (203). Liublin [in Poland].
4. Lobotskyi, M. (1978). Metody pedahohichnoho doslidzhennia [Methods of pedagogical research]. Varshava [in Poland].
5. Lobotskyi, M. (2008). Metody ta pryiomy pedahohichnoho doslidzhennia [Methods and techniques of pedagogical research]. Krakiv [in Poland].
6. Lobotskyi, M. (2004). Teoriia vykhovannia v konturi [The theory of education in the contour]. Krakiv [in Poland].
7. Lobotskyi, M. (1989). Osvitni trudnoshchi v shkoli. Profilaktyka ta protydiia
[Educational difficulties at school. Prevention and counteraction]. Varshava [in Poland].
8. Lobotskyi, M. (1990). U poshukakh efektyvnykh form navchannia [In search of
effective forms of learning]. Varshava [in Poland].
9. Lobotskyi, M. (1985). Spivpratsia vchyteliv ta batkiv u protsesi navchannia
[Cooperation of teachers and parents in the learning process]. Varshava [in Poland].
10. Lobotskyi, M. (1975). Uchast studentiv u dydaktychnomu ta navchalnomu
protsesi [Participation of students in the didactic and educational process]. Varshava [in
Poland].
11. Lobotskyi, M. (2002). Moralne vykhovannia v konturi [Moral education in the
contour]. Krakiv [in Poland].
НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ
95
12. Shliverskyi, B. (2013). Proshchannia z profesorom Mechyslavom Lobotskym
[Farewell to Professor Mechyslav Lobotsky]. Pedahoh. Teoretyk vykhovannia. Humanista
– Teacher. Theorist of education. Humanist. B. Voitsekhovska-Sharlak & T. Zubzhytska-
Matsionh (Ed.). Liublin. URL://D:/%D0%94%-D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%-
D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Zavantazhennia/638-1251-1-SM.pdf [in Poland].
13. Voitsekhovska-Sharlak, B. & Zubzhytska-Matsionh T. (2016). Profesor
Mechyslav Lobotskyi [Professor Mechyslav Lobotsky]. Pedahoh. Teoretyk vykhovannia.
Humanista – Teacher. Theorist of education. Humanist. Liublin [in Poland].
14. Voitsekhovska-Sharlak, B. (2007). Publikatsii prof. doktor khab. Mechyslav
Lobotskyi ta inshi yoho naukovi dosiahnennia u 1957–2007 rokakh [Publications of prof.
Dr. Hub. Mechyslav Lobotsky and his other scientific achievements in 1957–2007]. Liublin:
Red. UMCS. [in Poland].
15. Voitsekhovska-Sharlak, B. & Zubzhytska-Matsionh, T. (2013). Vydatnyi
liublinskyi vykladach-profesor Mechyslav Lobotskyi [Prominent Lublin teacher-professor
Mechyslav Lobotsky]. Liublin [in Poland].

Переглядів анотації: 479
Опубліковано
2020-12-21
Як цитувати
Borysiuk, S., Novhorodska, Y., Hlebik, S., & Rudzka, A. (2020). MIECZYSŁAW ŁOBOCKI – TWÓRCA WSPÓŁCZESNEJ TEORII WYCHOWANIA. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 87-96. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-4-87-96