ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА У ВЗАЄМОДІЇ З ОДНОЛІТКАМИ

  • O. Kononko доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: суб’єкт взаємоді, самостійність дошкільника, спільна з однолітком діяльність

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми становлення і розвитку моральної позиції дітей 5–7 років у взаєминах з однолітками. Зафіксовано фактичну відсутність у дослідженнях, присвячених формуванню моральності в ранньому онтогенезі, поняття «позиція» як інтегративного утворення. Розкрито зміст і структуру моральної позиції як системи ціннісних ставлень дитини старшого  дошкільного віку до себе, однолітків та спільної з ними діяльності. Визначено роль ціннісного ставлення дошкільника до партнера й самого себе у процесі конструктивної взаємодії. Схарактеризовано групову взаємодію дітей старшого дошкільного віку за особливостями їхнього ставлення до соціальних регламентів, самопокладання відповідальності, взаємин з однолітками, самооцінки
результатів та власного внеску в них. Визначено критерії оцінки міри сформованості у досліджуваних моральної позиції, якими слугували: власна гідність, повага до партнера по діяльності та відповідальне ставлення до процесу й результатів спільних дій. Обґрунтовано й описано авторську типологію моральної позиції досліджуваних 5–7 років, яка включає: свідомо-рефлексивний,
соціально-орієнтований, деструктивно-демонстративний та споглядально-ухильний типи. Програма оптимізації освітнього процесу спрямована на організацію ціннісно орієнтованої взаємодії дошкільників з однолітками в умовах ЗДО 

Посилання

1. Vrochynska, L. I. (2009). Vykhovannia humannoi povedinky ditei starshoho doshkilnoho viku u protsesi vzaiemodii doshkilnoho navchalnoho zakladu i simi [Education of humane behavior of older preschool children in the process of interaction between preschool and family]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
2. Kononko, O. L. (2000). Psykholohichni osnovy osobystisnoho stanovlennia doshkilnyka (Systemnyi pidkhid) [Psychological bases of personal formation of the preschooler (System approach)]. Kyiv: Stylos [in Ukrainian].
3. Kononko, O. L. (2020). Teoretychni aspekty sotsialno-moralnoho rozvytku i vykhovannia dytyny doshkilnoho viku [Theoretical aspects of social and moral development and upbringing of a preschool child]. Sotsialno-moralnyi rozvytok i vykhovannia dytyny doshkilnoho
viku [Socio-moral development and upbringing of a preschool child]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
4. Lysyna, M. Y. (1986). Problemy ontoheneza obshchenyia [Problems of ontogenesis of communication]. Moskva: Pedahohyka [in Russian].
5. Muzdybaev, K. (2010). Psykholohyia otvetstvennosty [Psychology of responsibility]. Moskva: Lybrokom [in Russian].
6. Obozov, N. N. (1990). Psykholohyia mezhlychnostnykh otnoshenyi [Psychology of interpersonal relationships]. Kyev: Lybyd [in Ukrainian].
7. Pavelkiv, R. V. (2004). Rozvytok moralnoi svidomosti ta samosvidomosti u dytiachomu vitsi [Development of moral consciousness and self-awareness in childhood]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].
8. Polishchuk, O. P. (2020). Formuvannia moralno-tsinnisnykh oriientatsii molodshykh shkoliariv u protsesi pozaklasnoi vykhovnoi roboty [Formation of moral and value orientations of junior schoolchildren in the process of extracurricular educational work]. Doctor’s thesis. Rivne: RDHU [in Ukrainian].
9. Ponimanska, T., Kozliuk, O. & Marchuk, H. (2008). Vykhovannia liudianosti [Education of humanity]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].
10. Ruzskaia, A. H. (1989). Razvytye obshchenyia doshkolnykov so sverstnykamy [Development of communication between preschoolers and peers]. Moskva: Pedahohyka [in Russian].
11. Skrypnyk, N. (2009). Metodyka obstezhennia stanu sformovanykh tolerantnykh vzaiemyn starshykh doshkilnykv [Methods of examination of the state of formed tolerant relations of senior preschoolers]. Kherson: KhDU. Vol. II, 2, 333–336 [in Ukrainian].
12. Subbotskyi, E. V. (2010). Henezys lychnosty: teoryia y eksperyment [Genesis of personality: theory and experiment]. Sankt-Peterburh: Smysl [in Russian].
13. Tatenko, V. (2017). Metodolohiia subiektno-vchynkovoho pidkhodu: sotsialno-psykholohichnyi vymir [Methodology of subject-action approach: socio-psychological dimension]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].
14. Shcherbo, N. P. (1980). Osobennosty yndyvydualnoho y hruppovoho reshenyia zadach v uslovyiakh sovmestnoi deiatelnosty [Features of individual and group problem solving in conditions of joint activities]. Voprosy psykholohyy – Psychology issues, 2, 107–112 [in Russian].
15. Shchurkova, N. E. (2005). Prykladnaia pedahohyka vospytanyia [Applied pedagogy of education]. Sankt-Peterburh: Pyter [in Russian].

Переглядів анотації: 23
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Kononko, O. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА У ВЗАЄМОДІЇ З ОДНОЛІТКАМИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 61-73. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-61-73