СИТУАТИВНІ ВПРАВИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • O. Hordiienko кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка
Ключові слова: українська мова за професійним спрямуванням, ціннісні орієнтації, здобувач вищої освіти

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням навчально-виховних завдань занять з української мови для студентів вишів. Питання становлення громадянської самосвідомості та високої духовності особистості є вкрай актуальним. Неабияке значення для реалізації професійної діяльності, для вирішення організаційних питань має загальнокультурна компетенція, яка базується на  агальнолюдських цінностях. Ця компетенція формується на заняттях з освітніх компонент гуманітарного спрямування, серед яких провідна роль належить мовним дисциплінам. Значення рідної мови важко переоцінити, вона є унікальним засобом виховання людини, формування її ціннісних орієнтацій. Ефективним засобом розвитку мовлення та мислення здобувачів вищої освіти може стати використання ситуативних вправ. Мета статті – висвітлити основні питання використання ситуативних вправ як засобу формування ціннісних орієнтацій особистості здобувача вищої освіти на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. У статті порушено питання про використання ситуативних вправ на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. З’ясовано роль ситуативних вправ у формуванні мовно-комунікативної компетентності особистості здобувача освіти та формування її ціннісних орієнтацій. Розглянуто поняття «мовленнєва ситуація», «ситуативна вправа». Схарактеризовано методику, функціональні особливості та наведено приклади використання ситуативних вправ на заняттях. Результати дослідження показали, що заняття з
використанням ситуативних вправ сприяють формуванню особистості студента, її ціннісних орієнтирів, покращенню омунікативних якостей мовлення, підвищенню загальної культури, формуванню моральних чинників, небайдужості до історії та мови рідного народу. Визначено наукову новизну та практичну значущість дослідження: науково обґрунтовано методичні засади використання
ситуативних вправ на заняттях з української мови за професійним спрямуванням; розроблено й перевірено методику використання таких вправ під час роботи над мовним матеріалом, проведено перевірку пропонованої методики, яка сприяє свідомому засвоєнню студентами навчального матеріалу, може бути впроваджена в навчально-виховний процес, використана для вдосконалення програм і підручників. Також окреслено перспективи подальших досліджень в означеній галузі.

Посилання

1. Abramchuk, O. V. & Ivanets T. Yu. Rol zaniat z movy u pidhotovtsi maibutnikh inzheneriv [The role of language classes in the training of future engineers]. Humanizm ta osvita – Humanism and education. URL: htth:/conf. vntu.edu.ua/humed/2006/06aovpmi.php [in Ukrainian].
2. Hrytsenko, T. (2009). Rozvytok movnoi osobystosti u tekhnichnykh VNZ [Development of language personality is in technical Institutions of higher learning]. Humanitarna osvita u tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh – Humanities education in technical higher educational institutions, 17, 162–172. [in Ukrainian].
3. Yershova, L. M. (2013). Movnyi patriotyzm u zmisti ukrainskoho vykhovnoho idealu [Language patriotism is in maintenance of the Ukrainian educator ideal]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko. 69, 79–83 [in Ukrainian].
4 Kulchytskyi, V. Y. (2011). Problema ridnomovnoi kompetentsii v strukturi dukhovno-praktychnoi diialnosti osobystosti [A problem of mother Language competense is in the structure of spiritually-practical activity of personality]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko, 59, 68–71 [in Ukrainian].
5. Kuchyna, K. O. Stanovlennia tsinnisnykh oriientatsii yak aktualne zavdannia moralnoho vykhovannia [Becoming of the valued orientations as actual task of moral education]. URL: htth://virtkafedra.ucoz.ua/el_gumal/pages/vypl61/kuchina_k.o..pdf [in Ukrainian].
6. Masenko, L. T. (2008). Mova i svidomist [Language and consciousness]. Ukrainskyi smysl – Ukrainian meaning, 1–2, 38–54. [in Ukrainian]
7. Plotnykova, L. F. Ukrainska mova yak odyn iz holovnykh chynnykiv pobudovy tsyvilizovanoi derzhavy [Ukrainian as one of main factors of construction of the civilized state]. Humanizm ta osvita – Humanism and education. URL: htth://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/- 06pllpcd.php [in Ukrainian].
8. Savchenko, L. (2005). Vyvchennia tsinnisnykh oriientatsii suchasnoi studentskoi molodi [Ukrainian as one of main factors of construction of the civilized state]. Ridna shkola – Native school, 8, 39–41 [in Ukrainian].
9. Selihei, P. O. (2012). Movna svidomist: struktura, typolohiia, vykhovannia [Language consciousness: structure, typology, education]. NAN Ukrainy, In-t movoznavstva im. O. O. Potebni. Kiyv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].
10. Stoliarenko, O. V. (2014). Poshuk shliakhiv pidvyshchennia efektyvnosti humanistychnoho vykhovannia molodi [Search of ways of increase of efficiency of humanistic education of young people]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho – Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky, 42, 2, 43–47 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 172
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Hordiienko, O. (2021). СИТУАТИВНІ ВПРАВИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 74-82. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-74-82