БІНАРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ХОРЕОГРАФА

  • O. Martinenko кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету
  • O. Emelyanova старший викладач, концертмейстер кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету
Ключові слова: фахова підготовка хореографа, професійно орієнтоване навчання, музична компетентність

Анотація

У статті розкривається досвід застосування бінарного підходу у процесі фахової підготовки майбутніх хореографів у Бердянському державному педагогічному  університеті. Авторами визначено та розкрито ключові поняття досліджуваної проблематики: бінарний підхід і музична компетентність. Бінарний підхід фахової підготовки майбутніх хореографів розглядається як взаємодія учасників освітнього процесу задля досягнення програмних результатів навчання через інтеграцію і міжпредметні зв’язки освітніх  компонентів обов’язкового циклу дисциплін тієї чи іншої освітньо-професійної програми (педагогічний або мистецький напрям). Музична компетентність хореографа (учителя, керівника танцювального гуртка, артиста балету, балетмейстера) визначається як взаємозв’язок музично-теоретичної і практичної підготовки, який передбачає гнучке використання набутих знань, умінь і навичок під час виконання професійних завдань у різних видах хореографічної діяльності. У змісті статті уточнено, що має включати музична компетентність, якими знаннями, уміннями і навичками має володіти майбутній хореограф. Акцент у статті зроблено на наведенні прикладів бінарної взаємодії (викладач-викладач, викладач – концертмейстер, викладач – роботодавець, викладач –
фахівець – практик та ін.) задля формування музичної компетентності фахівців хореографічного профілю (педагогічного, мистецького) під час вивчення різних освітніх компонентів. Доведено, що застосування бінарного підходу під час організації різноманітних форм освітнього процесу (лекції, практичні, лабораторні заняття), пошук різноманітних засобів бінарної взаємодії із залученням викладачів фахових дисциплін, концертмейстерів, фахівців-практиків та ін., застосування нестандартних професійно орієнтованих завдань в умовах, наближених до виробничих, із залученням роботодавців, упровадження партнерських стосунків між здобувачами вищої освіти і науково-педагогічними працівниками сприятиме підвищенню якості фахової підготовки майбутніх хореографів, однією з важливих складових якої є музична компетентність.

Посилання

1. Asafev, B. (1973). Izbrannyie stati o muzyikalnom prosveschenii i obrazovanii [Select articles about the musical enlightenment and education]. Leningrad: Muzyika [in Russian].
2. Vykorystannia laboratornoho metodu yak zasib pidvyshchennia yakosti praktychnoi pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity spetsialnosti 014 Serednia osvita (Khoreohrafiia) z dystsypliny «Teoriia i metodyka navchannia klasychnoho tantsiu» [Use of laboratory method as the method of upgrading of practical training of the applicants for higher education of speciality 014 Secondary education (Choreography) during the learning of the discipline «Theory and methodology of studies of classic dance»]. URL: http://surl.li/acyfy (data zvernennia: 17.08.2021).
3. Emelianova, O. (2016). Muzychne oformlennia uroku klasychnoho tantsiu [Musical design of the lesson of Classical Dance]. Berdiansk: Vydavets BDPU [in Ukrainian].
4. Zapukhliak, I. (2020). Suchasni innovatsiini stratehii navchannia [Modern innovative strategies of studies]. Kruhlyi stil: innovatsiini metody vykladannia u vyshchii shkoli: obmin dosvidom ta krashchi praktyky – Round table: the Innovative methods of teaching at higher school: experience exchange and the best practices. A. S. Polianskoi (Eds.). Ivano-Frankivsk: IFNTUNH [in Ukrainian].
5. Znaiomstvo zdobuvachiv vyshchoi osvity spetsialnosti «Khoreohrafiia» zi zrazkamy tantsiuvalnoho folkloru Zaporizkoho kraiu [An acquaintance of applicants for higher education of speciality «Choreography» with the standards of dancing folklore of the Zaporizhzhya region]. URL: http://surl.li/acyfy (data zvernennia: 17.08.2021) [in Ukrainian].
6. Kononets, N. (2014). Binarne zaniattia yak forma resursno-oriientovanoho navchannia studentiv [Binary lesson as the form of the resource-oriented studies of students]. URL: http://surl.li/acyei [in Ukrainian].
7. Palchevskyi, S. S. (2007). Pedahohika [Pedagogics]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].
8. Taraievska, L. (2020). Dialohovi tekhnolohii ta yikh vykorystannia v osvitnomu prostori. [Dialogue technologies and their implementation within the educational space]. Kruhlyi stil: Innovatsiini metody vykladannia u vyshchii shkoli: obmin dosvidom ta krashchi praktyky – Round table: the Innovative methods of teaching at higher school: experience exchange and the best practice. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH [in Ukrainian].
9. Tarasov, N. I. (1981). Klassicheskiy tanets [Classic dance]. Moskva: Iskusstvo [in Russion].
10. Yuansin, V. (2018). Muzichno-ritmichna kompetentnist yak vazhliva umova fahovoyi pidgotovki maybutnih uchiteliv muziki i horeografiyi [Musical-rhythmic competence as the important condition of the professional training of future teachers of Music and Choreography]. Naukoviy chasopis NPU Imeni M. P. Dragomanova – Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov, 25 (30), 22–26. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/max3-nchnpu-014-2018-25-6 (2).pdf (data zvernennya: 19.07.2021) [in Ukrainian].
11. Robochi programi [Syllabuses]. URL:http://surl.li/adxtf (data zvernennya: 19.07.2021) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 31
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Martinenko, O., & Emelyanova, O. (2021). БІНАРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ХОРЕОГРАФА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 83-92. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-83-92