МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ПРОФЕСОРА О. Я. РОСТОВСЬКОГО

  • O. Koval кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Y. Dvornyk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інноватика, мистецько-педагогічна інноватика, методика музичної освіти

Анотація

Стаття присвячена висвітленню мистецько-педагогічних інновацій професора О. Я. Ростовського та розкриття їх значення в контексті розвитку вітчизняної мистецької освіти. Авторами здійснено короткий аналіз досягнень музиканта-педагога, який дає підстави говорити про їх беззаперечну цінність. Наголошується, що сьогодні важко переоцінити внесок вченого у шкільну мистецьку освіту, методику викладання уроків в закладах  агальної середньої освіти, систему підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва тощо. З точки зору сьогодення такі праці, як «Методика викладання музики в початковій школі», «Методика викладання музики в основній школі», «Лекції з історії західноєвропейської музичної  педагогіки», «Педагогіка музичного сприймання», «Теорія і методика музичної освіти» не лише не втрачають своєї актуальності, а навпаки знаходять все нових і нових прихильників. Особливої ваги результати музично-педагогічної діяльності вченого набували в умовах становлення молодої держави та розбудови національної системи освіти, який був глибоко переконаний у важливості професії вчителя музичного мистецтва, еобхідності досягнення ним високого рівня педагогічної майстерності. Ним обґрунтовані нові концептуальні підходи до поліпшення якості шкільної мистецької освіти, необхідності оновлення програм з музики, змісту уроків, переосмислення їх мети й завдань, вивчення й узагальнення передового вітчизняного та європейського досвіду, широкого впровадження в освітню практику інноваційних розробок. Одним з важливих напрямків діяльності вченого було наукове керівництво дисертаційними дослідженнями в галузі музичної педагогіки. В статті підкреслюється, що наукова школа професора О. Я. Ростовського відзначається інноваційністю підходів до вирішення актуальних проблем митецької педагогіки, а результати
проведених досліджень новизною та вагомістю висновків. Авторами статті відстоюється думка щодо необхідності подальшого вивчення здобутків ученого, оскільки переконані в їх новизні та беззаперечній цінності для сучасної теорії та практики мистецької освіти.

Посилання

1. Bukhniieva, O. A. & Bankul, L. D. (2019). Potentsial innovatsiinykh tekhnolohii u mystetskii osviti [The potential of innovative technologies in art education]. Teoriia i metodykaprofesiinoi osvity – Theory and methods of vocational education. Vyp. 10. Vol. 1, 110–114. URL:http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_1/26.pdf (data zvernennia 08.07.2021 r.) [in Ukrainian].
2. Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
3. Zavalko, K. V. (2013). Osnovy innovatsiinoi diialnosti vchytelia muzyky [Fundamentals of innovative activity of a music teacher]. Cherkasy: Drukarnia «Cherkaskyi TsNP» [in Ukrainian].
4. Kavunnyk, O. A. (2018). Mystetsko-osvitni vymiry innovatsii profesora O. Ya. Rostovskoho [Artistic and educational dimensions of innovations of Professor O. Ya. Rostovsky]. Teoriia imetodyka mystetskoi osvity – Theory and methods of art education. (Dvornyk, Yu.F. & Koval O.V. (Ed.)). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
5. Kozak, L. V. (2014). Pedahohichna innovatyka u rozvytku novykh napriamiv osvity [pedagogical innovation in the development of new areas of education]. Osvitolohichnyi dyskurs – Educational discourse, 2 (6), 74–85. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/- 33687089.pdf. (data zvernennia 09.07.2021 r.). [in Ukrainian].
6. Martynets, L. A. (2015). Suchasni modeli osvity [Modern models of education]. (2 ed.). Vinnytsia: DonNU. URL: https://cutt.ly/WmTby0q (data zvernennia 09.07.2021 r.). [in Ukrainian].
7. Rostovskyi, O., Marchenko, R., Khliebnykova, L. & Bervetskyi Z. (1991). Prohramy z muzyky serednoi zahalnoosvitnoi shkoly ta pourochni metodychni rozrobky: 1–4 klasy [Music programs of secondary school and lesson methodical developments]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].
8. Rostovskyi, O., Marchenko, R., Khliebnykova, L. & Bervetskyi Z. (1996). Prohramy ta pourochni metodychni rozrobky serednikh zahalnoosvitnikh shkil [Programs and lesson methods of secondary schools. Music]. Muzyka: 1–4 klasy. Kyiv: Perun [in Ukrainian].
9. Rostovskyi, O. Ya. (1997). Kontseptsiia muzychnoho vykhovannia shkoliariv na osnovi ukrainskoi natsionalnoi kultury [The concept of music education of schoolchildren on the basis of Ukrainian national culture]. Khudozhnia osvita i problemy vykhovannia molodi – Art education and problems of youth education. Rudnytska O., Ulanova, S. & Rostovskyi, O. (Eds.). Kyiv: IZMN [in Ukrainian].
10. Rostovskyi, O. Ya. (2003). Lektsii z istorii zakhidnoievropeiskoi muzychnoi pedahohiky [Lectures on the history of Western European music pedagogy]. Nizhyn: Vydavnytstvo NDPU im. Mykoly Hoholia [in Ukrainian].
11. Rostovskyi, O. Ya. (2001). Metodyka vykladannia muzyky v osnovnii shkoli [Methods of teaching music in primary school]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].
12. Rostovskyi, O. Ya. (2001). Metodyka vykladannia muzyky v pochatkovii shkoli [Methods of teaching music in primary school]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].
13. Rostovskyi, O. Ya. (2008). Muzychna pedahohika. Navchalni prohramy, metodychni rekomendatsii ta materialy [Music pedagogy. Training programs, methodical recommendations and materials]. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
14. Rostovskyi, O. Ya. (1997). Pedahohika muzychnoho spryimannia [Pedagogy of musical perception]. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].
15. Rostovskyi, O. Ya. (2011). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity [Theory and methods of music education]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Koval, O., & Dvornyk, Y. (2021). МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ПРОФЕСОРА О. Я. РОСТОВСЬКОГО. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 116-122. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-116-122