ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «НАУКОВА ШКОЛА»

  • V. Yotka Post-graduate student at Pedagogics, Primary Education, Psychology and Management Departmen, Nizhyn Gogol State University https://orcid.org/0000-0003-2182-110X
Ключові слова: наукова школа, функції наукової школи, маркери наукової школи, науково-педагогічна школа, критерії для визначення науково-педагогічної школи, лідер наукової школи

Анотація

У статті висвітлюються теоретичні підвалини поняття «наукова школа». Встановлено, що попри інтерес сучасних науковців до даної теми, вона є вивченою дещо фрагментарно, не завжди охоплюючи саме теоретичний аспект, натомість фокусуючись на розгляді конкретних наукових шкіл та результатів їх діяльності. Ми не маємо на меті знівелювати результати цих наукових пошуків, проте концентруємось на розгляді питання під іншим кутом, вбачаючи сенс проведеного дослідження саме у доповненні та систематизації теорії даного поняття. Для цього нами було зібрано та проаналізовано погляди вчених, виведено точки зору, що збігаються та на їх основі запропоновано узагальнююче визначення дефініції «наукова школа». Для більш глибокого розуміння нами було окреслено функції, що виконуються науковою школою у процесі її діяльності (за С. Гончаренком), а також маркери, завдяки яким можна ідентифікувати наукову спільноту як школу (за В. Євтухом). Виділено поняття «науково-педагогічна школа», як особливий вид наукової школи та вказано критерії для її визначення. Проаналізовано установчі документи провідних закладів вищої освіти України, що дає змогу говорити про плекання ними власних наукових шкіл, що закріплюється відповідними положеннями. Відповідно, встановлено, що для діяльності закладів освіти найбільш притаманними є саме науково-педагогічні школи, що зосереджуються на вихованні наступної генерації науковців шляхом їх наукового супроводу в процесі навчання та здобуття наукового ступеня через наставництво та керівництво написанням академічних робіт. У процесі проведення нашого дослідження було з’ясовано ключову роль особистості як лідера наукової школи, її керівника та засновника, харизматичного науковця, що здатен ввести наступників до наукової парадигми, у якій існує власне його вчення та у якій він прагне розвивати як себе, так і коло послідовників.

Посилання

References
1. Kuhn, T.S. 1962. (2021). The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press. (O. Vasylyel (Trans.)). Port-Royal [in English]. 2. Usenov, Galymzhan; Suleimenov, Pirimbek; Müürsepp, Peeter (2022). History of the Scientific School of Z. A. Mansurov at the Institute of Combustion Problems in Almaty. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 10 (1), 104−125 [in Deutsch]. 3. Bykov V.Yu., Spirin O.M., Ramskyj Yu.S., Franchuk V.M., Franchuk N.P., Yacyshyn A.V. (2017). Rol’ naukovoyi shkoly akademika M. I. Zhaldaka v informatyzaciyi serednoyi i vyshhoyi pedagogichnoyi osvity Ukrayiny [The role of academician M. I. Zhaldak’s scientific school in the informatization of secondary and higher pedagogical education of Ukraine]. Information technologies and teaching aids. 2017, 1–16. URL: http://nbuv.gov.ua/- UJRN/ITZN_2017_60_4_3 [in Ukrainian]. 4. Goncharenko, S.U. (2013). Naukovi shkoly v pedahohitsi [Scientific schools in pedagogy]. Adult education: theory, experience, perspectives. Vol. 6, 7–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2013_6_3 [in Ukrainian]. 5. Goncharenko, S.U. (2012). Naukovi shkoly v pedahohitsi [Scientific schools in pedagogy]. Formation and development of scientific and pedagogical schools: problems, experience, prospects: a collection of scientific papers [in Ukrainian]. 6. Yevtukh, V. (2020). Diialnist naukovykh shkil u konteksti evaliuatsiinykh paradyhm [Activities of scientific schools in the context of evaluation paradigms]. Evaluation: scientific, educational, social projects. Vol. 4, 11–28 [in Ukrainian]. 7. Kozubtsov, I.M. & Marakhovskyi, L.F. (2012). Naukova shkola – osnova suchasnoi mizhdystsyplinarnoi aspirantury [The scientific school is the basis of modern interdisciplinary postgraduate studies]. Bulletin of the Glukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko. Series: Pedagogical sciences. Vol. 20, 54–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2012_20_15 [in Ukrainian]. 8. Polozhennia pro naukovi shkoly Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu [Regulations on scientific schools of the Vinnytsia National Agrarian University]. URL: https://www.vsau.org/assets/images/content/dokPDF/polozhennya-pro-naukovu-shkolu-z dodatkami.pdf [in Ukrainian]. 9. Polozhennia pro Naukovi shkoly Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Regulations on Scientific Schools of Taras Shevchenko Kyiv National University]. URL: https://science.knu.ua/research/scientific_school/polozhennya-pro-naukovi-shkoly kyyivs%60kogo-natsional%60nogo-universytetu-imeni-tarasa-shevchenka/ [in Ukrainian]. 10. Polozhennia pro naukovi shkoly Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu [Regulations on scientific schools of Odessa State Agrarian University]. URL: https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-naukovi-shkoly-ODAU.pdf [in Ukrainian]. 11. Regulations on scientific schools of the Central Ukrainian State Technical University. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/science/nauk_shkola/Pologenniy_Nauk_shkoly.pdf [in Ukrainian].
12. Nakonechna, T.Yu. (2010). Naukova shkola yak faktor rozvytku ekonomichnoi nauky [Scientific school as a factor in the development of economic science]. Economy, 2. Vol. 33, 123– 132. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2010/04/123-132_no-2_vol 33_2010_UKR.pdf [in Ukrainian]. 13. Furman, A.V. (2014). Typy naukovykh shkil ta umovy yikh efektyvnoho funktsionuvannia [Types of scientific schools and conditions for their effective functioning]. Psychology and society, 3, 11–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2014_3_4 [in Ukrainian]. 14. Khramov, Yu.O. (2008). Naukovi shkoly v NAN Ukrainy [Scientific schools at the National Academy of Sciences of Ukraine]. Science and of science, 4, 122–133 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 87
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Yotka, V. (2023). ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «НАУКОВА ШКОЛА». Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 7-13. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-7-13