ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОСТІ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • L. M. Pisotska старший викладач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8856-7866
Ключові слова: організованість дітей 5–6 років, дисциплінованість, предметнопрактична діяльність, формування організованості дошкільників 5–6 років

Анотація

У статті розглядається проблема формування у дітей дошкільного віку (5– 6 років) основ організованості засобами предметно-практичної діяльності. Наголошується, що наразі питання виховання у дошкільників організованості є складовим найбільш загального завдання дошкільної освіти – розвитку особистості та виховання у дітей дошкільного віку особистісних якостей. У статті автор вказує на основні компоненти, критерії та показники розвиненості організованості дітей п’яти-шести років, згідно з якими було розроблено емпіричну методику. Разом з тим, зроблено акцент на загальних показниках організованості дітей 5–6 років, на які звертається увага у дослідженні: здатність обходитися своїми силами у ході виконання завдань, самостійно долати труднощі на шляху до мети, не звертатися без потреби за допомогою. У емпіричному дослідженні авторка зафіксувала, що значна частина дошкільників (38 %) характеризується середнім рівнем розвиненості організованості, який проявляється у їх предметно-практичній діяльності, 34 % дітей п’яти-шести років властивий низький рівень організованості. Найменше виявлено дошкіль[1]ників п’яти-шести років з високим (10 %) і оптимальним (18 %) рівнями сформованості організованості у предметно-практичній діяльності. В цілому відмічено, що 72 % дітей старшої групи ЗДО характеризуються недостатньою мірою сформованості організованості у предметно-практичній діяльності. Авторка, вивчаючи виховні впливи педагогічних працівників ЗДО на формування організованості, дійшла висновку, що вихователі не зовсім чітко розуміють потенціал предметно-практичної діяльності для розвитку організованості старших дошкільників і тому використовують її досить обмежено в освітньому процесі. Також відмічено, що для педагогів властиве неповне й однобічне розуміння сутності організованості дітей 5–6 років, що перешкоджає їм організувати педагогічну взаємодію зі старшими дошкільниками, зорієнтовану на виховання і розвиток у них організованості у предметно-практичній діяльності, показниками якої є незалежність, ініціативність, наполегливість, очікування успіху, зібраність. При цьому зовсім незначна частина педагогів взаємодіють у цьому контексті з батьками вихованців старшої групи. Виховний вплив батьків на формування організованості у дітей 5–6 років не можна назвати системним. Переважна більшість дорослих не цікавиться вміннями дітей організовувати власну предметно-практичну діяльність. Проте 40 % батьків виявляють інтерес у вихованні організованості у своїх дітей, заохочуючи їх до самостійної предметно-практичної діяльності. Разом із тим, зовсім невелика кількість опитаних батьків дітей 5–6 років налаштована на співпрацю із вихователями у контексті освітнього процесу. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок щодо необхідності оптимізації процесу формування організованості дітей п’яти-шести років у предметно-практичній діяльності.

Посилання

Referenсеs
1. Hurina, Z.V. (2006). Dopomozhemo maliukovi zrostaty samostiinym [We will help the baby to grow independently]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 11, 7–9 [in Ukrainian].
2. Hurina, Z.V. (2008). Psykholohichno-pedahohichni umovy stanovlennia samostiinosti u ditei rannoho viku [Psychological and pedagogical conditions for the formation of independence in young children]. Extended abstract of candidate’s thesis. Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv [in Ukrainian].
3. Demydova, Yu.O. (2007). Formuvannia pershoosnov piznavalnoi samostiinosti starshykh doshkilnykiv u konstruktyvnii diialnosti [Formation of the fundamentals of cognitive independence of older preschoolers in constructive activities]. Extended abstract of candidate’s thesis. In-t problem vykhovannia APN Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
4. Dolynna, O. & Nyzkovska, O. (2012). Pratsia yak zasib formuvannia predmetno praktychnoi kompetentsii ditei [Work as a means of forming the subject-practical competence of children]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 9, 22–27 [in Ukrainian].
5. Kuzmenko V. (1999). Samostiinist [Independence]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 11–12, 28–30 [in Ukrainian].
6. Miasoid, P.A. (2000). Zahalna psykholohiia [General Psychology]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
7. Polovina, O. (2021). Yak pobachyty krasu, abo Oznaiomliuiemo ditei zi svitom mystetstva [How to see beauty, or Introducing children to the world of art]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu – Methodist preschool teacher, 4, 4–14 [in Ukrainian].
8. (2006). Psykholohichna entsyklopediia [Psychological encyclopedia] / (O. Stepanov Ed.). Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 54
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Pisotska, L. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОСТІ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 14-21. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-14-21