ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОДНЕ ІЗ АКТУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • N. Hudyma кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-6192-3779
  • N. Mieliekiestseva кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0003-0330-2920
  • O. Kovalchuk Candidate of Pedagogic Sciences, Docent, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Primary Education Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University https://orcid.org/0000-0003-3100-2538
Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, формування медіаграмотності, учні початкових класів, мовно-літературна освітня галузь

Анотація

Глобальна інформатизація сучасного суспільства виконує завдання виховання самодостатньої особистості з критичним мисленням і вільною орієнтацією в медіаосвіті. Формування інформаційної культури та підготовка підростаючого покоління до життя в інформаційному просторі – завдання медіаосвіти. Проблема формування особистості, яка здатна розумно орієнтуватись у швидкоплинному потоці інформації та ефективно здобувати нові знання – сьогодні особливо актуальна, зважаючи на те, що новітні технології стали важливою частиною життя сучасних дітей. Сьогодні перед педагогами є низка нових викликів, які зумовлені стрімким розвитком сучасних школярів. Учителям зараз необхідно навчати інших дітей, які мислять зовсім не так, як їхні батьки. Сучасних дітей називають цифровими дітьми або поколінням Z. У дітей, які ніколи не жили без Інтернету, процеси опанування інформацією та формування уявлень про навколишнє середовище відбуваються з великим впливом медіа. Саме через це для сучасних школярів важливим є формування їх медіаграмотності. Адже досить часто інформація, яку подають медіа, не є правдивою та об’єктивною. Сучасна освіта зорієнтована не тільки на здобуття учнями теоретичних знань про правильне використання медіапристроїв, сучасних технологій і аналіз інформації з медіаджерел, але й на формування практичних навичок самостійного створення та презентації медіапродуктів. Адже саме процес створення таких продуктів розвиватиме медіаграмотність учнів, а також зробить процес навчання більш насиченим та ефективним. Тому вчителеві необхідно спрямовувати педагогічну діяльність на те, щоб формувати в учнів медіаграмотність, яка допоможе правильно та ефективно організувати роботу школярів із використанням медіапродуктів. У статті описано теоретичні аспекти формування навичок медіаграмотності учнів початкових класів, зумовлених використанням медіа в освітньому просторі Нової української школи; виокремлено напрями медіа на уроках мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі; визначено й схарактеризовано педагогічні умови формування медіаграмотності здобувачів початкової освіти на уроках української мови та читання.

Посилання

References
1. Derzhavni standarty [State standards]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna serednya-osvita/derzhavni-standarti [in Ukrainian].
2. Ivanov, V.F. & Shkoba, O.I. (2012). Mediaosvita ta mediahramotnist: vyznachennia terminiv [Media education and media literacy: definition of terms]. Informatsiine suspilstvo – Information society. № 16. S. 41–52 [in Ukrainian].
3. Isaieva, O.O. Formuvannia suchasnoho chytacha zasobamy mediaosvity [Formation of the modern reader by means of media education]. URL: http://isaieva.kiev.ua/downl-f/prez-2- 4-medosvita.pdf [in Ukrainian].
4. Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini (nova redaktsiia) [Concept of implementation of media education in Ukraine (new edition)]. URL: https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_me diaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya [in Ukrainian].
5. (2018). Mediahramotnist u pochatkovii shkoli [Media literacy in primary school]. (Volosheniuk O. V ta in.; za red. Volosheniuk O.V., Ivanova V.F.). Kyiv: TsVP, AUP [in Ukrainian].
6. Melnyk, O. (2015). Rozvytok elektronnykh osvitnikh resursiv dlia orhanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v systemi pochatkovoi osvity [The development of electronic educational resources for the organization of the educational process in the primary education system]. Pochatkova shkola – Elementary School, 5, 40–43 [in Ukrainian].
7. Ozolynysh, K. Vykorystannia tekhnolohii Bring You Own Device (BYOD) na urokakh informatyky [Use of Bring You Own Device (BYOD) technology in computer science classes]. URL: https://vseosvita.ua/library/vikoristannatehnologii-bring-you-own-device-byod-na-urokah informatiki-3779.html [in Ukrainian].
8. (2022). Typova osvitnia prohrama, rozroblena pid kerivnytstvom O. Ya. Savchenko 3- 4 klasy vid 12 serpnia 2022 roku [A typical educational program, developed under the leadership of O. Ya. Savchenko, grades 3–4 from August 12, 2022]. Kyiv: KabMin Ukrainy [in Ukrainian].
9. Khomych, S. (2010). Vykorystannia multymediinykh zasobiv u navchalno-vykhovnomu protsesi pochatkovoi shkoly [The use of multimedia tools in the educational process of primary school]. Pochatkova shkola – Elementary School, 11, 41–43 [in Ukrainian].
10. Chereshniuk, I.O. Metodychni rekomendatsii vykorystannia mediatekhnolohii v pochatkovii shkoli [Methodical recommendations for the use of media technologies in primary school]. URL: http://www.osvita-verh.dp.ua/files/2016/Media.pdf [in Ukrainian].
11. Sharko, V. Mediakompetentnist yak skladova metodychnoi pidhotovky vchytelia ta yii diahnostuvannia [Media competence as a component of methodical teacher training and its diagnosis]. Informatsiini tekhnolohii v osviti – Information technologies in education. URL: http://ite.kspu.edu/webfm_send/349 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 191
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Hudyma, N., Mieliekiestseva, N., & Kovalchuk, O. (2023). ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОДНЕ ІЗ АКТУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 32-42. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-32-42