ГРА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ І УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ НУШ

  • S. Matvienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-7591-1683
Ключові слова: наступність, наступність між ланками освіти, компетентність, логіко-математична компетентність, математична компетентність, гра, ігрова діяльність, дидактична гра

Анотація

У статті аналізується проблема щодо забезпечення наступності у формуванні логіко-математичної компетентності дітей 6–7 років та учнів першого класу. Зазначено, що наступність є однією із основних умов успішної адаптації дошкільників до навчання у першому класі з вивчення основ математики. Вказано на те, що забезпечення наступності між дошкільною та шкільною ланкою у процесі вивчення математики постає одним із важливих напрямків освітнього процесу. Головною вимогою забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти щодо формування логіко-математичної компетентності визначається розвиток логічного мислення дітей. Зазначено, що вікові особливості дошкільників та молодших школярів, провідна для віку діяльність мають стати орієнтирами для педагогів обох ланок освіти в організації навчання математики. Вказано, що в сучасному освітньому процесі стосовно логіко-математичного розвитку доцільно використовувати різноманітні методи і технології, у тому числі – гру. З цією метою авторкою розглянуто потенціал ігрової діяльності, проаналізовано види ігор, використання яких у практиці ЗДО та першого класу НУШ з навчання математики визначає найбільший вплив щодо формування логіко-математичної компетентності. Проаналізовано ряд наукових робіт, в яких здійснено аналіз можливостей дидактичних, логічних, комп’ютерних ігор, технології LEGO у проведенні навчальної роботи з математики у закладі дошкільної освіти та першому класі школи. Вказано на те, що найбільший потенціал щодо використання у роботі з навчання математики має дидактична гра, у тому числі такі її види, як математичні ігри та вправи, а також логіко-математичні ігри. Зазначено, що опора на використання гри у процесі формування логіко-математичної компетентності дітей буде реалізована більш ефективно за використання ряду умов, запропонованих автором статті.

Посилання

Referense
1. Bahlaieva, N.I. (1997). Indyvidualno-dyferentsiiovanyi pidkhid doformuvannia matematychnykh uiavlen u ditei shostoho roku zhyttia [An individual-differentiated approach to the formation of mathematical ideas in children of the sixth year of life]. Kyiv [in Ukrainian].
2. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (nova redaktsiia) [Basic component of preschool education (new edition)]. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova redakciya [in Ukrainian].
3. Bohdan, T.M. & Lytvynenko, O.M. (2018). Kompetentnisnyi pidkhid u formuvanni elementiv lohichnoho myslennia doshkilnykiv [A competent approach in the formation of elements of logical thinking of preschoolers]. Molodyi vchenyi – A young scientist, 2.1 (54.1), 4– 6 [in Ukrainian].
4. Danyliuk, M.A. & Naida, R.H. (2021). Nastupnist u navchanni starshykh doshkilnykiv i pershoklasnykiv Novoi ukrainskoi shkoly [Continuity in the education of senior preschoolers and first-graders of the New Ukrainian School]. Nova ukrainska shkola v dii: aktualni problemy metodyk navchannia ta stratehii rozvytku – The new Ukrainian school in action: current problems of teaching methods and development strategies. Rivnenskyi DHU [in Ukrainian].
5. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi osviti [in Ukrainian].
6. Dronik, L.V. (2020). Interaktyvni metody v roboti z ditmy u formuvanni lohiko matematychnoi kompetentnosti [Interactive methods in working with children in the formation of logical-mathematical competence]. Ukrainska natsionalna shkola: istoriia, tradytsii, novatorstvo – Ukrainian national school: history, traditions, innovation. Uman: VPTs «Vizavi» [in Ukrainian].
7. Ilchenko, L.V. & Cherneha, N.S. (2011). Lohiko-matematychni ihry yak zasib formuvannia myslennia starshykh doshkilnykiv [Logical and mathematical games as a means of forming the thinking of older preschoolers]. Skvyra: Dzherelo [in Ukrainian].
8. Ishchenko, L.V. & Pidlypniak, I.Yu. (2022). Formuvannia lohiko-matematychnoi kompetentnosti ditei doshkilnoho viku zasobamy eidetyky [Formation of logico-mathematical competence of preschool children by means of eidetics]. http://www.baltijapublishing.lv/- omp/index.php/bp/catalog/download/210/5817/12163-1?inline=1 [in Ukrainian].
9. Instruktyvno-metodychni rekomendatsii shchodo zabezpechennia nastupnosti doshkilnoi ta pochatkovoi osvity [Instructional and methodical recommendations for ensuring the continuity of preschool and primary education]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app /media/doshkilna/nastupnist/list.pdf [in Ukrainian].
10. Kanosa, N. (2019). Nastupnist doshkilnoho ta pochatkovoho navchannia v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly [Continuity of preschool and primary education in the conditions of the New Ukrainian School]. Pedahohichna osvita – Teacher education, 26, 260–266 [in Ukrainian].
11. Karakuts, H.M. & Tytarenko, L.I. (2019). Vykorystannia dydaktychnykh ihor u protsesi formuvannia elementarnykh matematychnykh uiavlen u ditei doshkilnoho viku [The use of didactic games in the process of forming elementary mathematical concepts in preschool children]. Teoriia i metodyka navchannia: problemy ta poshuky – Theory and teaching methods: problems and searches, 16, 159–167. Kharkiv [in Ukrainian].
12. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. Kontseptsiia NUSh [Conceptual principles of secondary school reform. The concept of NUSH]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkolacompressed.pdf [in Ukrainian].
13. Lystopad, N.P. (2019). Navchalno-metodychne zabezpechennia kompetentnisno oriientovanoho navchannia matematyky v NUSh [Educational and methodological provision of competency-oriented teaching of mathematics at the National University of Higher Education]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Problemy matematychnoi osvity» (PMO – 2019) – Materials of the International Scientific and Methodological Conference "Problems of Mathematical Education" (PMO – 2019). Cherkasy: Vyd. FOP Hordiienko Ye.I. [in Ukrainian].
14. Matvienko, S.I. (2023). Peredshkilna osvita: teoriia ta praktyka [Preschool education: theory and practice]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
15. Nikitina, O.O. (2017). Formuvannia hotovnosti dytyny do navchannia matematyky v shkoli zasobamy ihrovykh tekhnolohii [Formation of a child's readiness to study mathematics at school by means of game technologies]. Aktualni pytannia osvity i nauky – Current issues of education and science [in Ukrainian].
16. Opalko, T.V. (2018). Dydaktychni ihry na urokakh matematyky u 1 klasi [Didactic games in mathematics lessons in the 1st grade]. Sarny [in Ukrainian].
17. Polievikova, O. & Shvets, T. (2021). Osoblyvosti lohiko-matematychnoho rozvytku doshkilnykiv za dopomohoiu flesh-ihor [Peculiarities of logical and mathematical development of preschoolers using flash games]. Educological discourse, 3, 34, 144–159 [in Ukrainian].
18. Pro zatverdzhennia Sanitarnoho rehlamentu dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Nakaz MOZ Ukrainy № 2205 vid 25.09.2020 r. [On the approval of the Sanitary Regulations for general secondary education institutions. Order of the Ministry of Health of Ukraine № 2205 dated September 25, 2020]. [in Ukrainian].
19. Savchenko, O.Ya. (1997). Dydaktyka pochatkovoi shkoly [Didactics of primary school]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].
20. Sukhomlynskyi, V.O. (1976). Vybrani tvory [Selected works]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
21. Sharan, O., Sachavska, O. (2018). Zabezpechennia nastupnosti u vyvchenni elementiv matematyky mizh zakladom doshkilnoi osvity i pochatkovoiu shkoloiu [Ensuring continuity in the study of the elements of mathematics between preschool and primary school]. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Aksjologiczne aspekty wrozwoju nauki i edukacji / (J. Grzesiak, I.Zymomrya, W. Ilnytskyj (Ed.)). Konin – Użhorod – Chersoń – Krzywy Róg: Posvit [in Ukrainian].
22. Iastrub, O.O. (2021). Synkhronizatsiia kompetentnostei doshkilnoi ta pochatkovoi osvity yak vymoha sohodennia [Synchronization of preschool and primary education competencies as a requirement today]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 1 (48), 473–477 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 171
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Matvienko, S. (2023). ГРА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ І УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ НУШ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 54-62. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-54-62