ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM ОСВІТИ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ УЧНІВ

  • T. Shovkun кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-9235-062X
  • S. Kovalenko вчитель біології і екології Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-3411-7744
  • L. Loban кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-7717-3602
  • L. Kuzmenko кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0009-0003-7725-6514
Ключові слова: STEM-освіта, інтеграція, дослідницько-проєктна діяльність, компетентність, STEM-проє

Анотація

На сьогодні одним із ефективних шляхів підвищення якості освіти є STEM-освіта, яка сприяє посиленню науково-природничої складової у закладах загальної середньої освіти. Однією із форм запровадження даної концепції є STEM-проєктна діяльність, у якій взаємопов’язані елементи проєктної і методи дослідницької діяльності. У статті схарактеризовано можливості використання STEM-проєктної діяльності у позакласній роботі. Проаналізовано формування ключових та фахових компетентностей: розвиток пізнавальних та набуття нових навичок, формування ціннісних пріоритетів, розвиток мислення, вміння навчатися протягом життя, природничо-наукових компетентностей. Узагальнено досвід власної роботи у STEM-проєктній діяльності, яка була виконана з учнями 10–11 класів Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя. Встановлено, що основними мотиваційними характеристиками до виконання проєктної діяльності є пізнавальний інтерес учня та його бажання бути залученим до такого виду роботи. Чинниками, які можуть підсилити мотивацію учнів є проведення екскурсій та інші відвідування учнями території парку. Проаналізовано особливості формування навиків учнів працювати з науковими джерелами. Встановлено, що проведення польових досліджень направлене на формування практичних навиків і сприяє розвитку учня як творчої особистості. При цьому варто пам’ятати, що вчитель має організовувати роботу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Формування творчої компетентності учнів є результатом плідної праці вчителя та учня. Проаналізовано особливості проведення дослідницької діяльності шляхом спостереження та її вплив на формування в учнів природничо-наукової компетентності, яка була реалізована шляхом інтегрування природничо-наукових знань. Проведення дослідницької діяльності сприяє формуванню навиків роботи у групах, вмінню комунікувати, дослуховуватися до ідей однокласників та прийняти правильне рішення. Такий вид діяльності є своєрідним поштовхом до вибору майбутньої професії.

Посилання

References
1. Barna, Ol’ha & Balyk, Nadiya & Shmyher Halyna. Pidkhody do pidhotovky maybutnikh pedahohiv do vprovadzhennya STEM-osvity [Approaches to the training of future teachers for the introduction of STEM education]. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10120/1/Barna_Kyiv.pdf [in Ukrainian].
2. Bekh, I. (2020). Intehratsiya yak osvitnya perspektyva [Integration as an educational perspective]. Pochatkova shkola – Elementary School, 5, 5–6 [in Ukrainian].
3. Honcharova, N.O. Stem-osvita v Ukrayini: realiyi ta perspektyvy [Stem education in Ukraine: realities and prospects]. URL: https://lib.iitta.gov.ua/715073/1/%D0%93%-D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%
83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017%20(1).pdf [in Ukrainian].
4. Hrynyuk, O.S. Vprovadzhennya STEM-osvity na urokakh biolohiyi y ekolohiyi yak vazhlyvyy chynnyk innovatsiynoyi osobystosti [Implementation of STEM education in biology and ecology classes as an important factor in the innovative personality]. URL:https://lib.iitta.gov.ua/723781/1/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D0%BA%-
20%D0%9E.%D0%A1._%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%202020%20%D1%80._%D0%A1.318-321_.pdf [in Ukrainian].
5. Kuratnik, T.V. & Kuratnik, S.L. Realizatsiya STEM proektiv yak skladovoyi suchasnoyi tekhnolohichnoyi osvity [Implementation of STEM projects as a component of modern technological education]. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/-123456789/17153/1/8.pdf [in Ukrainian].
6. Malchykova, D.S. & Molikevych, R.S. (2021). Zastosuvannya imitatsiynykh ta ihrovykh STEM tekhnolohiy i praktyk na urokakh pryrodnycho-matematychnoho tsyklu[Application of simulation and game STEM technologies and practices in the lessons of the science and mathematics cycle]. Naukovyy visnyk Khersons’koho universytetu – Scientific
Bulletin of Kherson University, 14, 79–86 [in Ukrainian].
7. Pikalova, V.V. Realizatsiya steam-osvity v proyektniy diyal’nosti maybutn’oho vchytelya matematyky [Implementation of steam education in the project activity of the future teacher of mathematics]. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/333-
%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-1747-1-10-20201126%20(1).pdf) [in Ukrainian].
8. (2019). Uprovadzhennya STEM-osvity v umovakh intehratsiyi formal’noyi i neformal’noyi osvity obdarovanykh uchniv [Implementation of STEM education in conditions of integration of formal and informal education of gifted students: methodical recommendations]. (N.I. Polikhun, K. H. Postova, I. A. Slipukhina, H. V. Onopchenko, O. V. Onopchenko (Ed.)). Kyiv: Instytut obdarovanoyi dytyny NAPN Ukrayiny [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 66
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Shovkun, T., Kovalenko, S., Loban, L., & Kuzmenko, L. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM ОСВІТИ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ УЧНІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 79-85. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-79-85