ПІДГОТОВКА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ

  • O. Martyniuk Начальник відділу науково-методичної забезпечення видання навчальної літератури ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України https://orcid.org/0000-0002-7492-5714
Ключові слова: вища педагогічна освіта, підготовка вчителя, залучення вчителів до процесу підручникотворення, забезпечення підручниками шкіл Німеччини

Анотація

Чи не однією з найрозповсюджених професій в Україні та у світі є професія вчителя. Функції та завдання вчителів полягають у встановленні зв’язку навчання з реальним життям, вивченні особливостей виховання, наданні допомоги у формуванні компетентностей та життєвих позицій учнів. Від освіченості педагогів, якості професійної діяльності залежить успіх перетворень у всій системі освіти. Останнім часом багато уваги приділяється оновленню системи педагогічної освіти, удосконаленню нормативно-правової бази, покращенню умов оволодіння професією задля мотивації майбутніх педагогів та виховання майстерності. Предметом дослідження є вивчення досвіду підготовки вчителів у розвинених країнах для покращення організації цієї роботи в Україні. Цікавою, на нашу думку, є організація педагогічної освіти Німеччини, яка являє собою різноманітну, добре налагоджену освітню галузь, що будується з урахуванням особливостей і характеру шкільної освіти. Підготовка вчителів для всіх типів шкіл регулюється законодавством земель. Відповідальність за педагогічну освіту у Німеччині покладена на міністерства освіти і науки федеральних земель, які регулюють навчання відповідними положеннями, нормативними актами та іспитами. Саме Німеччина є однією з перших країн Європи, яка перевела педагогічні спеціальності в багатьох вузах на нову систему «бакалавр» та «магістр». Реформування структури підготовки педагогічних кадрів також пов’язане з підсиленням практичної направленості, інтеграцією окремих етапів навчання, організацією підтримки на початковому етапі кар’єри та підвищенням методичної майстерності вчителів. У статті розглянуто систему неперервної освіти педагогів у Німеччині, яка побудована на принципах культурного суверенітету, плюралізму та конкуренції, поділяється на професійну освіту і післяосвіту у відповідності з розподілом повноважень між федеральним та регіональним рівнями. В сучасних умовах неперервна освіта є невід’ємною складовою професійного життя спеціаліста. Саме тому особливо актуальним є розвиток форм підвищення кваліфікації та професійної підготовки. Аналізується питання участі педагогічних працівників у формуванні системи підручникотворення та забезпечення навчальною літературою освітнього процесу у школах Німеччини.

Посилання

References
1. Dzhurylo, A. (2019). Do pytannia pro profesiinyi rozvytok pedahoha u Federalnii Respublitsi Nimechchyna [To questions about the professional development of a teacher in the Federal Republic of Germany]. Rozvytok profesiinoi maisternosti pedahoha v umovakh novoi sotsiokulturnoi realnosti, 153–155. Ternopil [in Ukrainian].
2. Krystopchuk, T. (2012). Stan ta tendentsii rozvytku pedahohichnoi osvity v Nimechchyni [State and trends of the development of pedagogical education in Germany]. URL: http://конференция.com.ua/files/image/konf%2012/doklad_12_3-2_04.pdf [in Ukrainian].
3. Martyniuk, O. (2017). Tradytsiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Nimechchyny [Traditional training of future teachers in higher educational institutions in Germany]. Osobystisno-profesiinyi rozvytok maibutnoho vchytelia, 76– 78. Vinnytsia [in Ukrainian].
4. Makhynia, N. (2008). Systema profesiinoi pidhotovky vchytelia u Nimechchyni: tendentsii stanovlennia ta rozvytku [The system of professional teacher training in Germany: trends of formation and development]. Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku, 1. 65–73. Kyiv [in Ukrainian].
5. Nos, L. (2017). Suchasni pidkhody do profesiinoi pidhotovky vchyteliv pochatkovoi shkoly v krainakh Yevropy [Modern approaches to the professional training of primary school teachers in European countries]. 7 (47). 309–312. Kherson [in Ukrainian].
6. Pukhovska, L. (1998). Profesiina pidhotovka vchyteliv u Zakhidnii Yevropi v druhii polovyni XX stolittia [Professional training of teachers in Western Europe in the second half of the 20th century]. Kyiv [in Ukrainian].
7. Khofmaster, D. (2009). Pidvyshchennia kvalyfikatsii vchyteliv u Hesseni. [Teacher training in Hesse]. Frankfurt na Maine [in Germany].
8. Baumert J., Kunter M. (2006). Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft.
9. 469–520. [in Germany]. 9. Becker, F. & Josef, E. (1990). Aufgabenfelder und Zukunftsaufgaben der Lehrerfortbildung. 32. 55–83. Hildesheim [in Germany].
10.Berufliche Weiterentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern. URL:https://www.fachportal-paedagogik.de [in Germany].
11. Hericks, Uwe, Keller-Schneider M. (2012). Was wissen wir über die berufliche Entwicklung von Lehrerinnen und Lehrern? Berufswahlmotive - Entwicklungsaufgaben - Anforderungen und Bewältigungsprozesse. 64. 42-47. URL: https://www.fachportal paedagogik.de Weinheim [in Germany].
12.Kultusministerkonferenz. Sachstand in der Lehrerbildung. URL: https://www.kmk.org/ [in Germany].
13. Über die Arbeit von Lehrern an der Erstellung von Lehrbüchern. URL: https://www.klett.de/inhalt/schulbuchautor [in Germany].

Переглядів анотації: 46
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Martyniuk, O. (2023). ПІДГОТОВКА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 86-93. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-86-93