Теорія та методика розвитку понять у психолого-педагогічній та методичній літературі

  • Tatiana Tkachenko вчитель молодших класів Ніжинської гімназії № 14
  • Tatiana Hordienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: відчуття, сприймання, уявлення

Анотація

Пріоритетними напрямками реформування початкової освіти є створення умов для набуття школярами якісно нових знань у процесі вивчення базових навчальних предметів, зокрема знань з освітньої галузі "Природознавство". Авторами досліджено науково-понятійний апарат дослідження та констатовано, що зміст навчального предмета "Природознавство" в початковій школі складає
система понять, які взаємопов’язані між собою та розвиваються в логічній послідовності. Ці поняття поділяються на прості, складні, спеціальні та загальноприродничі. Прості поняття несуть в собі тільки один елемент знань (наприклад, тип кореневої системи рослини). Зміст кожного поняття з часом розвивається, ускладнюється і воно перетворюється на складне. Складні поняття містять в собі декілька простих (наприклад, у складне поняття "стебло – вегетативний орган" вміщуються знання з анатомії, фізіології, морфології, екології тощо). Спеціальні природничі поняття відносяться до складних. Вони засвоюються учнями під час вивчення одного розділу предмета
"Природознавство". Загальноприродничі поняття формуються протягом 4 років вивчення предмета "Природознавство", вони ніби "наскрізні". Наприклад: індивідуальний розвиток організмів, обмін речовин та перетворення енергії тощо. Ця група понять є найбільш важливою, оскільки вона є підґрунтям для формування наукової картини світу. Проаналізовано різні теорії формування та розвитку понять та акцентовано на теорії науковця та автора шкільних підручників з природознавства Миколи Верзіліна. Автори вважають, що дана теорія зберегла свою актуальність і важливість до сьогодні. В процесі засвоєння поняття автори виокремили три етапи: підготовчий–спостереження фактів, об’єднання їх у групу, виділення загальних ознак; основний етап – побудова визначення нового поняття; етап наступного поглиблення, збагачення – нагромадження великої кількості відмінних ознак.

Посилання

1. Hordiienko, T. V. (2017). Metodyka navchannia osvitnoi haluzi "Suspilstvoznavstvo" v pochatkovii shkoli [Methods of teaching the educational field "Social Studies" in elementary school]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
2. Kyselov, F. S. (1975). Metodyka vykladannia pryrodoznavstva v pochatkovykh klasakh [Methods of teaching science in elementary grades]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
3. Bida, O. A. (2002). Pidhotovka maibutnikh vchyteliv do zdiisnennia pryrodoznavchoi osvity u pochatkovii shkoli [Preparing future teachers for science education in elementary school]. Kyiv: Naukovyi svit [in Ukrainian].
4. Bida, O. (2000). Formuvannia pryrodnychykh poniat [Formation of natural concepts] Pochatkova shkola – Elementary School, 7, 23–25 [in Ukrainian].
5. Akvyleva, H. N. & Klepyna, Z. A. (2004). Metodyka prepodavanyia estestvoznanyia v nachalnoi shkole [Methods of teaching natural science in elementary school]. Moscow: VLADOS [in Russia].
6. Bezpalko, V. S. (2003). Metodyka vykladannia pryrodoznavstva [Methods of teaching science]. Kharkiv: Status [in Ukrainian].
7. Horiana, L. H. & Nevedomska, Ye. O. (2005). Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu z pryrodoznavstva [Organization of educational process on natural science]. Kiyv: Feniks, 166 [in Ukrainian].
8. Markova, N. I. (2004). Metodyka formuvannia i rozvytku biolohichnykh poniat. [Methods of formation and development of biological concepts]. Biolohiia – Biology, 34, 2–4 [in Ukrainian].
9. Varakuta, O. M. (1999). Piznavalni zavdannia dlia formuvannia pryrodnychykh poniat. [Cognitive tasks for the formation of natural concepts]. Pochatkova shkola – Elementary School, 8, 53–56 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 34
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Tkachenko, T., & Hordienko, T. (2019). Теорія та методика розвитку понять у психолого-педагогічній та методичній літературі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 26-32. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-26-32