ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ, СЕРЕДНЮ КІЛЬКІСТЬ ЛИСТКІВ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКА СТОЛОВОГО

  • S. Pryplavko кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-4326-8547
  • V. Havii кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-2804-0456
Ключові слова: буряк столовий, вітамінЕ, метіонін, убіхінон-10, параоксибензойна кислота, MgSO4, схожість, середня кількість листків, врожайність

Анотація

Робота присвячена дослідженню дії метаболічно активних речовин таких як: МgSO4, убіхінон-10, вітамін Е, метіонін, параоксибензойна кислота (ПОБК), а також їх комбінацій у поєднаннях: вітамін Е та убіхінон-10; вітамін Е, метіонін та ПОБК; вітамін Е, метіонін, ПОБК та МgSO4 на показники схожості насіння, середньої кількості листків та врожайність буряка столового. За результатами досліджень було встановлено, що найкращий показник лабораторної схожості насіння спостерігався у варіантах із застосуванням для обробки насіння вітаміну Е. Він перевищував значення контролю на 39,4 %. Ефективно на польову схожість насіння буряка столового впливала ПОБК, яка перевищувала значення у контролі на 37,3 %. Вивчення впливу метаболічно активних речовин та їх комбінацій на середню кількість листків буряка столового проводили на чотирьох фазах онтогенезу. Найефективнішим препаратом у фазі четвертої пари справжніх листків був убіхінон-10, який на 7,9 % перевищив показники контролю. Найбільший вплив на середню кількість листків буряка столового у фазі змикання листків у міжряддях мали речовини убіхінон-10, метіонін та ПОБК, а також комбінація сполук з убіхінону-10 та вітаміну Е. Вони перевищували показники контролю на 48,5, 43,9, 37,9 та 43,9 % відповідно. У фазі розмикання листків у міжряддях найефективніший вплив проявили речовини ПОБК та метіонін. У фазі стиглості рослин на середню кількість листків найкраще вплинули комбінації вітаміну Е з убіхінону-10 та вітаміну Е, ПОБК з метіоніном. Дослідження впливу метаболічно активних речовин та їх комбінацій на показники біологічної врожайності буряка столового показали, що найкращий вплив спостерігався у варіантах із використанням вітаміну Е, ПОБК та метіоніну, які на 13,0 та 8,7 % перевищували показники отримані у контролі. Найкращий результат за показником господарської врожайності спостерігався у варіантах із застосуванням вітаміну Е, ПОБК та метіоніну, які перевищували контроль на 16,6 та 11,1 %. Отже, використання метаболічно активних речовин та їх комбінацій для обробки насіння перед висівом є доцільним для підвищення схожості насіння, накопичення органів асиміляції та збільшення врожайності буряка столового сорту Отаман.

Посилання

References
1. Mkhіtarian, L., & Kuchmenko, O. (2004). Okysliuvalnyi stres: mekhanіzmy rozvytku і rol v patolohіi [Oxidative stress: mechanisms of development and role in pathology]. Kyiv: NPU іm. M.P. Drahomanova [in Ukrainian].
2. Makrushyn, M., Makrushyna, Y., Peterson, N., & Melnykov, M. (2006). Fіzіolohіia roslyn. [Physiology of plants]. Vіnnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].
3. Showing metabocard for 4-Hydroxybenzoic acid. URL: https://hmdb.ca/metabolites/- HMDB0000500 [in English].
4. Ravanel, S., Gakiere, B., Job, D., & Douce, R. (1998). The specific features of methionine biosynthesis and metabolism in plants. Plant Biology [in English].

Переглядів анотації: 17
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати

Інші статті автора: