РЕАЛІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

  • S. Kovalenko старший викладач кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. Gavii кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • S. Pryplavko кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: сучасний освітній процес, навчальний предмет, компетентності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми збереження здоров’я учнів та формування здорового способу життя на уроках біології як найбільш складної комплекс ної проблеми сучасної освіти. Особливим складником шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров’я. Принципи навчання, що віддзеркалюють найважливіші та нагальні потреби суспільства, відповідають цілям здоров’язберігальних освітніх
технологій. Проаналізовані різні підходи до визначення поняття здоров’язберігаючих технологій. Здоров’язберігаючі технології розглядаються як сукупність прийомів і методів організації навчально-виховного процесу без шкоди для здоров’я школярів і педагогів. Зазначені технології формують у школярів необхідні знання та принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію до навчання та дозволяють використовувати отримані знання в повсякденному житті. Знання, володіння і застосування здоров’язберігальних технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного вчителя. Нами визначені аспекти формування здоров’язберігаючого освітнього середовища на уроках біології. Уроки біології повинні бути орієнтованi на формування у дітей стійкої позиції, що визнання цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження й
зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов’язаних з усіма складовими здоров’я (фізичної, соціальної, психічної, духовної). Аналіз основних видів здоров’язберігаючих технологій дає можливість зробити висновок про необхідність впровадження у навчально-виховний процес з біології таких методів та прийомів: коло відкритих думок, дискусія "контраргумент", хімічна експертиза, безпечна альтернатива, "чорна книга", арт-техніка, кольоротерапія на інші. Впровадження зазначених технологій надасть можливість не перевантажувати учнів, визначати оптимальний обсяг навчальної інформації й способів її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, індивідуальні мовні
особливості кожного учня.

Посилання

1. Boychuk, Y. D. (2017). Modern approaches to understanding the essence of human health and related concepts. General Theory of Health and Preservation [Collective Monograph]. Kharkiv [in Ukrainian].
2. Murashko, N. (2004). The concept of 12-year secondary school [Documents about the school]. Kyiv [in Ukrainian].
3. Vashchenko, O., Svyrydenko, S. (2006). Health-preserving technologies in secondary schools. [School principal (School world)], 20. 12–15. [in Ukrainian].
4. Ivanova, S. Management of health activities of the school. URL: http://osvita.ua/school/method/1709 [in Ukrainian].
5. Pylypyshyn, O. (2015). Health-preserving technologies in the organization of educational process in educational institutions: theoretical analysis. [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social work.], 35. 147–151. [in Ukrainian].
6. Goncharenko, M., Luparenko, S. (2010). The concept of "valeopedagogy" and "pedagogical valeology" in the psychological and pedagogical literature. [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies]. 1 (3).30-38. [in Ukrainian].
7. Polishchuk, L. V. (2018). Implementation of the methodological problem "Application of health technologies in biology lessons". URL: http://uchika.in.ua/metodichna-dopovide-z-dosvidu-roboti-polishuk-l-v-realizaciya.html [in Ukrainian].
8. Petryk, N.I. Formation of health-preserving competences at lessons of biology of the person. URL: https: //natalia-petrik.io.ua/.../formuvannya_zdorovyazberiga [in Ukrainian].
9. Vashchenko, O.M. (2017). Methodical features of the organization of a modern health lesson in primary school. [General theory of health and health: a collective monograph]. Kharkiv [in Ukrainian].
10. Derkach, O. (2006). Pedagogy of creativity: Art therapy to help teachers, educators, practical psychologists. Vinnytsia [in Ukrainian].
11. Lebedeva, L. (2000). Art therapy in pedagogy [Pedagogy], 9. 27-34. [in Ukrainian].
12. Skrypnyk, I.M. (2014). Color therapy. Art treatment [methodical manual]. URL: https://ru.calameo.com/read/0042855896e44e5057fa3 [in Ukrainian].
13. Derkach, O. (2008). Pedagogy of creativity: Fairy tale therapy to help a teacher, educator, practical psychologist. Vinnytsia [in Ukrainian].
14. Bogodukhova, N.V. (2015). Introduction of health technologies in school. [Modern technologies for student health: the best experience [Electronic data]. Kyiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 90
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Kovalenko, S., Gavii, V., & Pryplavko, S. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 53-63. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-53-63