ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • A. Anishchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинськго державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-0292-689X
Ключові слова: освітнє середовище, інклюзивна освіта, інклюзивне освітнє середовище, діти з особливими освітніми потребами, універсальний дизайн, розумне пристосування

Анотація

У статті висвітлено проблему формування інклюзивного освітнього середовища в закладі дошкільної освіти, яке передбачає створення рівних можливостей для всіх дітей, в тому числі з порушеннями психофізичного розвитку, на здобуття якісної освіти і забезпечення їх успіху в подальшому суспільному житті.
Подано аналіз наукової літератури з проблеми дослідження. Акцентовано увагу на тлумаченні поняття, дослідженні ґенези інклюзивного освітнього середовища багатьма науковцями. Розкрито особливості організації інклюзивного середовища в сучасних закладах дошкільної освіти.
Особлива увага приділена створенню такого середовища в умовах воєнного стану, що пов’язано з інтенсивним пошуком нових інноваційних форм організації освітнього середовища, де на перший план виноситься безпека дитини. Ство- рення інклюзивного освітнього середовища базується на загальнодидактичних принципах і принципах інклюзивної освіти, на демократичних цінностях та повазі до основних прав дитини і створює умови для максимальної участі в освітньому процесі усіх дітей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребам.
У статті виділено основні ознаки інклюзивного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, однією з яких є врахування принципів універсального дизайну та розумного пристосування. Виділено та охарактеризовано структурні компоненти інклюзивного освітнього середовища.
Звернено увагу на створення в закладі дошкільної освіти ресурсної кімнати, використання якої дає можливість підвищити ефективність освітнього процесу та соціалізацію дітей з відхиленнями в розвитку на основі сенсорної стимуляції та емоційного розвантаження.
На основі наукових досліджень виділено особливості організації інклюзивного освітнього середовища у закладі дошкільної освіти: створення універсального дизайну та розумного пристосування; організація психолого-педагогічного супроводу вихованців і їхніх родин на засадах співпраці; забезпечення рівноваги між організованістю й різноманітністю; усунення бар’єрів у взаємодії дитини з довкіллям; модифікація освітніх програм; забезпечення командної взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Посилання

References
1. Azin, V.O., Hrybalskyi, Ya.V., Baida, L.Yu. & Krasiukova-Enns, O.V. (2013). Dostupnist ta universalnyi dyzain [Accessibility and universal design]. Kyiv [in Ukrainian].
2. Balla, L. (2021). Osoblyvosti orhanizatsii inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha zakladu doshkilnoi osvity [Peculiarities of the organization of an inclusive educational environment of a preschool education institution]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho – Bulletin of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi. Issue 3. P. 110–115. URL: https://ped- ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4331/4604 (data zvernennia 12.10.2023) [in Ukrainian].
3. Yezhova, T.Ye. (2011). Tolerantne osvitnie seredovyshche inkliuzyvnoho navchalnoho zakladu yak umova sotsialnoi reabilitatsii ditei z obmezhenymy mozhlyvostiamy zhyttiediialnosti [The tolerant educational environment of an inclusive educational institution as a condition for the social rehabilitation of children with disabilities]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei v intehrovanomu osvitnomu seredovyshchi – Actual problems of teaching and educating people in an integrated educational environment. Kiyv: Universytet «Ukraina» [in Ukrainian].
4. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"] (vid 05.09.2017 № 2145- VIII). URL: https://www.osvita-konotop.gov.ua/zakon-ukraini-vid-05-09-2017-2145-viii-pro- osvitu.html (data zvernennia 14.10.2023) [in Ukrainian].
5. Kovshar, O. (2019). Stvorennia inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha dlia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v umovakh suchasnoho zakladu doshkilnoi osvity [Creating an inclusive educational environment for children with special educational needs in the conditions of a modern preschool education institution]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU. Issue 67. P. 122–126. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27347 (data zvernennia 14.10.2023) [inUkrainian].
6. Malyshevska, I.A. (2018). Teoretyko-metodychni osnovy pidhotovky fakhivtsiv psykholoho-pedahohichnoho profiliu do roboty v umovakh inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha [Theoretical and methodological foundations of training of psychological and pedagogical specialists to work in the conditions of an inclusive educational environment]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
7. (2022). Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Education of Ukraine under martial law]. S. Shkarleta (Eds.). Kyiv. URL: media/zagalna%20serednya/serpneva konferencia/- 2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn.Osvita.Ukrayiny.- v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf (data zvernennia 14.10.2023) [in Ukrainian].
8. Polikhronidi, A.H. (2016). Stvorennia inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha v suchasnykh navchalnykh zakladakh [Creating an inclusive educational environment in modern educational institutions]. Nauka i osvita – Science and education. Issue 6. P. 82–85. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2016/6_2016/16.pdf (data zvernennia 18.10.2023) [in Ukrainian].
9. Rekomendatsii shchodo stvorennia inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha, zokrema universalnoho dyzainu ta rozumnoho prystosuvannia budivel, prymishchen ta prybudynkovykh terytorii v zakladakh doshkilnoi osvity [Recommendations for creating an inclusive educational environment, in particular, universal design and smart adaptation of buildings, premises and adjacent territories in preschool education institutions]. Dodatok do lysta MON «Shcho do stvorennia inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha v zakladakh doshkilnoi osvity» vid 25.06.2020. URL:file:///D:/Download/5ef464fba3908501437272%20(2).pdf (data zvernennia 18.10.2023) [in Ukrainian].
10. Sorokolit Yu. Inkliuzyvne osvitnie seredovyshche yak odyn z aspektiv sotsialnoi adaptatsii ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Inclusive educational environment as one of the aspects of social adaptation of children with special educational needs]. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16127/1/13_SOROKOLIT%20YuLIYa.pdf (data zvernennia 18.10.2023) [in Ukrainian].
11. (2015). Universalnyi dyzain v osviti [Universal design in education]. N.Z. Sofii (Eds.). Kiyv: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady». URL: http://center-prpp.ck.ua/- wpcontent/uploads/2021/07/UniversalniyDizain.pdf (data zvernennia 18.10.2023) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 30
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Anishchuk, A. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 42-49. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-3-42-49