Формат вивантаження даних

  

Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. № 3. 118 с.

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 1 від 27.09.2023 р.

Опубліковано: 2023-12-28

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД