ДІЯЛЬНІСНА ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ СУЧАСНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ОРКЕСТРОВИХ ДИРИГЕНТІВ

  • M. Shumskyi народний артист України, професор, завідувач кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, професор кафедри оркестрового диригування та інструментознавства Національна музична академія України імені П. І. Чайковського https://orcid.org/0000-0002-0377-973X
Ключові слова: діяльнісна полівекторність, диригентська майстерність, мето- дика викладання, оркестровий диригент, вища музична освіта

Анотація

Посилена увага педагогів мистецьких напрямів до сучасних методів підготовки спеціалістів в усьому світі пояснюється тим, що освітня система враховує та оперативно реагує на вимоги сучасного суспільства. Не є виключенням і підготовка оркестрових диригентів. Відпрацювання та удосконалення методики підготовки оркестрових диригентів має починатись з урахування складності, системності та полівекторності формування особистісної діяльнісної професійності здобувача, що передбачає запровадження комплексної методики як інноваційної технології, орієнтованої на сучасні запити у цій професії. Саме в цьому полягає актуальність представленої роботи. Метою дослідження статті є встановлення суті понять «диригування», «техніка диригування», «диригентська майстерність», «діяльнісна полівекторність», а також розглянуто складові та алгоритм підготовки диригентів, визначення змісту навчальних програм з підготовки спеціалістів, що планують присвятити себе професії диригента; представлено ті знання та навички, які необхідні для роботи в цій галузі; розглянуто основні проблемні питання щодо методів підготовки диригентів, роль природних даних та необхідність активного фахового тренінгу та постійного технічного й теоретичного вдосконалення. З метою розгляду діяльнісної полівекторності у підготовці оркестрових диригентів використано комплексний підхід до методології. Це описовий метод, аналіз та синтез, а також методика міждисциплінарних досліджень, порівняльний та зіставний методи.
Основною гіпотезою у дослідженні є припущення, що формування діяльнісної полівекторності в процесі магістерської підготовки оркестрових диригентів має бути багатоцільовим, та відбуватись паралельно з поглибленим засвоєнням музично-теоретичних знань, оркестровою практикою та формуванням інноваційних за художнім змістом концепцій навчальних планів та навчальних програм, а також у синергії з професійними митцями – практиками, наставниками.
Перспективними є дослідження окремих компонент діяльнісної полівекторності оркестрових диригентів, подальше винайдення ефективних концепцій змісту диригентської освіти, формування інноваційних індивідуальних навчальних програм з диригування, розширення меж застосування практичного досвіду здобувачів в умовах концертно-виконавської практики.

Посилання

Reference
1. Ashikhmina, N. & Korchevna, S. (2021). Cultural context as the basis of art and pedagogical dialogue. Revista inclusions. Vol. 8(1). Р. 144–153. URL: https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1 [in English].
2. Biasutti, M. (2013). Orchestra rehearsal strategies: Conductor and performer views. Musicae Scientiae. Vol. 17(1), р. 57–71. URL: https://doi.org/10.1177/1029864912467634) [in English].
3. Khalikulova, G. (2023). Fundamentals of modern conducting. Science and Education. 4(3). Р. 525–531 [in English].
4. Farberman, H. (2003). Training conductors. In Bowen J. A. (Ed.). The Cambridge companion to conducting. Cambridge University Press [in English].
5. Schmidt, S., Längler, M., Altenbuchner, A., Kobl, L. & Gruber, H. (2021). Acquiring the Art of Conducting: Deliberate Practice as Part of Professional Learning. Journal of Advanced Academics. Vol. 32(3). Р. 354–379. URL: https://doi.org/10.1177/1932202X21995931 [in English].
6. Sverliuk, Y., Oleksiuk, O., Grinchenko, B., Mazur, D. & Fabryka-Protska, O. (2021). Actualization of the professional self-concept in the future orchestra conductors training Laplage em Revista. 7(Extra-E). Р. 1–12. URL: https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra- E1155p.1-12 [in English].
7. Toshmatov, E. (2005). Dirizhorlik sanati. Tashkent [in Uzbek].
8. Ripley, R. (2003). The orchestra speaks. In Bowen J. A. (Ed.), The Cambridge companion to conducting. Cambridge University Press. p. 79–90 [in English].
9. Ziegler, A., Debatin, T., Stoeger, H. (2019). Learning resources and talent development from a systemic point of view. Annals of the New York Academy of Sciences. 1445. P. 39–51. URL: https://doi.org/10.1111/nyas.14018 [in English].

Переглядів анотації: 20
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Shumskyi, M. (2023). ДІЯЛЬНІСНА ПОЛІВЕКТОРНІСТЬ СУЧАСНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ОРКЕСТРОВИХ ДИРИГЕНТІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 64-70. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-3-64-70