ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

  • V. Fedina-Darmohval кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-8663-0390
Ключові слова: емоційний інтелект, підготовка студентів педагогічних спеціаль- ностей, емоційна компетентність, емоційно-діяльнісний компонент, регулюван- ня емоцій, психолого-педагогічний компонент, емоційне пізнання

Анотація

В даній статті ми аналізуємо взаємозв’язок між рівнем розвитку емоційного інтелекту та стилем педагогічної діяльності студентів педагогічних спеціальностей у вищому навчальному закладі.
Ми розглянули теоретичний аналіз проблеми емоційного інтелекту в контексті педагогічної діяльності, включаючи генезис цієї проблеми та змістовні харак- теристики компонентів емоційного інтелекту. Нами було вивчено такі ключові аспекти як розпізнавання власних та інших емоцій, управління власними почуттями, співчуття та міжособистісна взаємодія. Всі вони акцентують увагу на важливості розуміння та розвитку цих компонентів для досягнення успіху в житті та професійній діяльності.
Окрім цього досліджено теоретичні аспекти емоційного інтелекту у педагогічній діяльності студентів. Висвітлено необхідність практичного застосування набутих знань та навичок емоційного інтелекту у реальних педагогічних ситуаціях, а також потребу комплексної освіти для майбутніх педагогів. У підготовці висококваліфікованих педагогів ці аспекти сприяють розвитку позитивних міжособистісних відносин.
Розвиток емоційного інтелекту у студентів має своє важливе значення для успішної педагогічної діяльності. Особливо це стосується студентів, які в майбутньому планують використовувати демократичний стиль керівництва у своїй професійній діяльності. Ми прийшли до висновку, що існує тісний зв’язок між рівнем емоційного інтелекту та стилем педагогічної діяльності студентів педагогічних спеціальностей. Студенти з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту схильні до демократичного стилю керівництва, що сприяє покращенню якості навчального процесу та взаємодії. Тому важливо стимулювати студентів до активного використання емоційного інтелекту в своїй педагогічній діяльності, зокрема, взаємодії з учнями та створення позитивного емоційного клімату в процесі взаємодії.
Отож, дослідження емоційного інтелекту студентів педагогічних спеціальностей розкриває важливий аспект їхньої підготовки та сприяє покращенню педагогічної практики та розвитку освіти загалом. Тому, емоційний інтелект необхідно застосовувати для оптимізації взаємодії між педагогами та студентами, в розвитку індивідуального стилю діяльності педагога.

Посилання

References
1. Berdnykov, A.O. (2018). Emotsiinyi intelekt: Vyvchennia fenomena [Emotional intelligence: A study of the phenomenon]. Kyiv: LITRES [in Ukrainian].
2. Biriuk, A.P. (2019). Psykholoho-pedahohichni peredumovy rozvytku emotsiinoho intelektu u studentiv [Psychological and pedagogical prerequisites for the development of emotional intelligence in students]. [in Ukrainian].
3. Velyka psykholohichna entsyklopediia. Riven rozumovoho rozvytku [Big psychological encyclopedia. Level of mental development]. URL: http://enc.com.ua/velika-psixologichna- enciklopediya/univ-fakt/106414-rivenrozumovogorozvitku.html (data zvernennia: 18.07.2023) [in Ukrainian].
4. Horoshnychenko, Ye.Iu. (2018). Determinanty rivnia emotsiinoho intelektu. Zbirnyk statei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Determinants of the level of emotional intelligence. Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference]. Lviv [in Ukrainian].
5. Ivanchenko, L.V. (2017). Emotsiinyi intelekt [Emotional intelligence]. Kyiv: Prospekt [in Ukrainian].
6. Karpova, Ye.A. (2016). Emotsiinyi intelekt u strukturi kompetentsii studentiv ustanov profesiinoi osvity pedahohichnoho profiliu [Emotional intelligence in the structure of competencies of students of vocational education institutions of the pedagogical profile] Kyiv: Kontsept [in Ukrainian].
7. Kozak, K.B. (2019). Suchasni uiavlennia pro emotsiinyi intelekt [Modern concepts of emotional intelligence]. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Materials of the international scientific and practical conference. No 1 (7). P. 69–74. Chernivtsi [in Ukrainian].
8. Korniienko, O.V. (2016). Vzaiemozviazok rivnia empatii ta emotsiinoho intelektu studentiv zaochnoi formy navchannia spetsialnosti «pedahohika» [The relationship between the level of empathy and emotional intelligence of correspondence students majoring in "pedagogy". Bulletin of Kyiv Polytechnic University]. Visnyk Kyivskoho politekhnichnoho universytetu – Bulletin of Kyiv Polytechnic University. Kyiv [in Ukrainian].
9. Matviienko, I.R. (2015). Osnovni teoretychni modeli emotsiinoho intelektu [Basic theoretical models of emotional intelligence]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
10. Mayer, J.D. (2021). Emotional intelligence in everyday life. Philadelphia, P.A.: Psychology Press [in English].

Переглядів анотації: 22
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Fedina-Darmohval, V. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 98-103. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-3-98-103