ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ЧАСУ У ДІТЕЙ 6–7 РОКІВ

  • С. І. Матвієнко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-7591-1683
Ключові слова: математичний розвиток, розвиток логіко-математичних здібностей, математична освіченість, категорія часу, дошкільна освіта

Анотація

У статті проведено аналіз теоретичних аспектів формування уявлень про час у дітей віком 6–7 років. Зазначено, що ця проблема стає особливо актуальною в контексті реформування освіти в Україні. В статті обґрунтовано ключові поняття, пов’язані з розвитком сприйняття часу у дітей даного віку. Наголошено на тому, що цей процес є складним та тривалим і пов’язаний із формуванням системи суб’єктивного уявлення про метричні та топологічні властивості часу, а також з орієнтуванням у часі. Стаття розглядає процес формування індивідуально-особистісних та наукових уявлень про категорії часу у дітей 6–7 років. Досліджено, що освоєння різних аспектів часу у дітей має асинхронний характер. Також у статті висвітлено інноваційний підхід до організації навчального процесу, який передбачає гуманізацію засвоєння дітьми понять про час. В результаті узагальнення проблематики досліджень специфіки сприйняття часу дітьми виявлено, що більшість досліджень спрямовані на вивчення розвитку часової перцепції у дошкільників та молодших школярів. Серед аспектів сприйняття часу найбільш дослідженими є метричні властивості часу, в той час як специфіка часової перспективи дітей, особливо дошкільного віку, залишається менш вивченою. Вказано, яку важливу роль у даному процесі відіграє правильна організація життєдіяльності дітей, що позитивно впливає на процес підготовки дітей до навчання у першому класі школи, сприяє виробленню в дитини дисциплінованості та уміння керувати часом. У кінці статті зроблено висновок про перспективність інтеграції різних експериментальних даних щодо сприйняття часу дітьми різного віку та пошук психологічних і мозкових механізмів, що стоять за цим явищем.

Посилання

Referense
1. Doroshenko, T.M. & Matsko, V.V. (2019). Teoriia ta metodyka formuvannia elementarnykh matematychnykh uiavlen [Theory and method of formation of elementary mathematical ideas: teaching manual]. Kremenchuk [in Ukrainian].
2. Dronova, O. (2020). Pedahohichni umovy formuvannia uiavlen pro chas i prostir u ditei starshoho doshkilnoho viku zasobamy tvoriv zhyvopysu [Pedagogical conditions for the formation of ideas about time and space in children of older preschool age by means of works of painting]. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu – Humanization of the educational process. No 1 (99). P. 246–253 [in Ukrainian].
3. Karpiv, I.I. & Melnychuk, L.B. Uiavlennia pro chas yak skladova rozvytku ditei starshoho doshkilnoho viku [Perception of time as a component of the development of older preschool children]. URL: http://surl.li/qieei (data zvernennia 5.02. 2024 r.) [in Ukrainian].
4. Matvienko, S.I. (2023). Zabezpechennia nastupnosti lohiko-matematychnoho rozvytku dytyny na etapi «zaklad doshkilnoi osvity – shkola» [Ensuring the continuity of the logical and mathematical development of the child at the stage "institution of pre-school education – school"]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia – Scientific notes of NSU named after M. Gogol. No 1. P. 54–62 [in Ukrainian].
5. Matvienko, S.I. (2023). Peredshkilna osvita: teoriia ta praktyka [Preschool education: theory and practice]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
6. Naumenko, A.V. (2020) Formuvannia elementarnykh matematychnykh uiavlen u ditei starshoho doshkilnoho viku zasobamy problemnykh sytuatsii [Formation of elementary mathematical concepts in older preschool children by means of problem situations]. Maisternist komunikatsii u mystetskii i profesiinii osviti – Communication skills in art and professional education. Zhytomyr: FOP «N.M. Levkovets». Issual II. P. 81–84 [in Ukrainian].
7. Tarnavska, N.P. (2014). Osoblyvosti matematychnoi pidhotovky ditei starshoho doshkilnoho viku do navchannia v shkoli [Peculiarities of mathematical preparation of children of older preschool age for studying at school]. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh pedahohiv doshkilnoi ta pochatkovoi osvity – Formation of professional competence of future teachers of preschool and primary education. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].
8. Sharan, O., Sharan, V. & Sobko, A. (2020). Osoblyvosti formuvannia chasovykh uiavlen u ditei doshkilnoho viku. [Peculiarities of the formation of time representations in preschool children]. Molod i rynok – Youth and the market. No 2 (181). P. 27–31 [in Ukrainian].
9. Shcherbakova, K.Y. (2011). Metodyka formuvannia elementiv matematyky u doshkilnykiv [The method of forming elements of mathematics in preschoolers]. Kyiv: Vyd-vo Yevropeiskoho universytetu [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 16
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Матвієнко, С. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ЧАСУ У ДІТЕЙ 6–7 РОКІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 20-26. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-20-26