Формат вивантаження даних

  

Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – № 1. – 177 с.

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Протокол № 13 від 25.04.2024 р.

Опубліковано: 2024-06-06

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД