ПІДГОТОВКА КИТАЙСЬКИХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В АТМОСФЕРІ ОСЯГНЕННЯ СЕКРЕТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

  • Ван Даньян аспірантка кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського УДУ імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0009-0008-3504-8158
Ключові слова: вокальна підготовка, китайські студенти, українська вокальна школа, вокальне виховання, традиції вокального виховання в Україні

Анотація

Достатньо високий попит іноземних студентів та їх долучення до освітньої системи України пояснюється високим рівнем надання освітніх послуг, професійністю педагогічних кадрів, компетентністю викладачів-вокалістів, які здійснюють підготовку здобувачів різних спеціальностей, оперують відпрацьованими, перевіреними, ефективними методиками. Стаття присвячена актуальній проблемі дослідження особливостей української вокальної педагогіки, а також основних аспектів вокальної підготовки китайських студентів на факультеті мистецтв. За допомогою систематизації та аналізу наукової літератури, була розкрита сутність таких понять як «школа», «вокальна школа», «вокальна педагогіка». Автор звернув увагу на дослідження історичного аспекту співацького виховання та вокального навчання, що дало змогу окреслити в статті ключові етапи формування поняття української вокальної школи. Зазначено, що українська вокальна педагогіка поєднує в собі прийоми різних вокальних шкіл минулого, адаптуючи досвід попередників до особливостей української ментальності та академічного стилю вокального виконавства відповідно до запитів часу. Наголошено, що характерною ознакою української вокальної школи є наступність та послідовність вокального виховання співаків. У статті виділені сутнісні ознаки володіння співацьким голосом, висвітлені та охарактеризовані основні механізми голосоутворення, володіння якими необхідне для здійснення професійної співацької діяльності, а саме: акустичні, фізіологічні, орфоепічні, психологічні. Підкреслено, що виховання особистості співака – є найголовнішим завданням української вокальної школи. Уточнені головні принципи вокальної підготовки студентів, а також специфіка педагогічного спрямування на рівнях підготовки «бакалавр» та «магістр». Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського виступає джерельною базою – «альма-матер» для здобувачів бакалаврату та виконавської магістратури. Процес підготовки, який здійснюється в атмосфері осягнення секретів вокального виконавства в майстер-класах українських педагогів-вокалістів, сприяє закладанню підвалин педагогічної та виконавської майстерності здобувачів: бакалаврів та магістрів у традиціях українського вокального виховання.

Посилання

References
1. Antoniuk, V.H. (2001). Ukrainska vokalna shkola: etno-kulturolohichnyi aspekt [Ukrainian vocal school: ethno-cultural aspect]. Kyiv: Ukrainska ideia [in Ukrainian].
2. Antoniuk, V.H. (2007). Vokalna pedahohika (solnyi spiv) [Vocal pedagogy (solo singing)]. Kyiv: Vipol [in Ukrainian].
3. Hnyd, B.P. (1994). Istoriia vokalnoho mystetstva [History of vocal art]. Kyiv: NMAU [in Ukrainian].
4. Huan, Yue. (2019). Vykorystannia ukrainskykh spivatskykh tradytsii u pidhotovtsi kytaiskykh studentiv [The use of Ukrainian singing traditions in the training of Chinese students]. Suchasna mystetska osvita – Modern art education. Issue III. 374 p. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
5. Mykysha, M.V. (1971). Praktychni osnovy vokalnoho mystetstva [Practical basics of vocal art]. Kyiv: Muz. Ukraina [in Ukrainian].
6. Fedorchenko, V.K. (2017). Deiaki istorychni aspekty rozvytku ukrainskoi akademichnoi vokalnoi shkoly [Some historical aspects of the development of the Ukrainian academic vocal school]. Mystetska osvita: problemy i perspektyvy rozvytku v konteksti yevropeiskoi intehratsii – Art education: problems and prospects of development in the context of European integration [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 16
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Даньян, В. (2024). ПІДГОТОВКА КИТАЙСЬКИХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В АТМОСФЕРІ ОСЯГНЕННЯ СЕКРЕТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 83-93. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-83-93