ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ СПІВАЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ

  • Гуань Юе аспірантка кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського УДУ імені Михайла Драгоманова
Ключові слова: українські вокальні традиції, менталітет, ментальний простір, українська вокальна школа, національний репертуар

Анотація

У статті розглянуто проблеми вокальної підготовки, зокрема розуміння здобувачами освіти необхідності опанування українських співацьких традицій, вивчення українського репертуару. Стаття також досліджує використання українських співацьких традицій у вокальному вихованні та розвитку вітчизняних та іноземних здобувачів освіти, які прагнуть отримати вищу професійну освіту та здійснювати сольну вокально-виконавську діяльність. На основі вивчення наукових джерел, у статті уточнено зміст таких понять, як «вокальна школа», «авторська майстерня», «менталітет», «ментальний простір». Зазначено, що українська вокальна школа знаходиться у стані оновлення під впливом різних подій, ситуацій, викликів, глобалізаційних змін. Вокальна педагогіка в Україні пройшла власний і унікальний шлях розвитку. Кожен історичний період розвитку української вокальної педагогіки обумовлено культурою суспільства в цілому, та специфікою й змістом духовних потреб, соціальними відносинами, реальними формами, умовами, традиціями вокального навчання й виховання професійних виконавців. У статті обґрунтовано ефективність української вокальної школи, висвітлено особливості діалогу співацьких традицій України та Китаю, виокремлено специфічні українські співацькі традиції, розкрито характерні риси народної китайської пісні та української пісні та описано культуру звукоутворення у вокальних традиціях України та Китаю. Зауважено, що українські вокальні традиції ґрунтуються на перейманні досвіду попередників педагогів-вокалістів, видатних співаків класичної вокальної манери виконання, вони включають елементи емпіричної та дидактичної схем. Наголошено, що ключовими досягненнями китайських здобувачів освіти є оволодіння українською методикою та безпосередніми практичними навичками володіння співацьким голосом в традиціях української вокальної школи. Підкреслено, що вокальна підготовка майбутніх солістів-вокалістів передбачає опанування нового знаннєвого ресурсу, глибокого вивчення фізіології, органів голосоутворення, методики удосконалення вокально-технічного та художньо-виконавського комплексів.

Посилання

References
1. Antoniuk, V.H. (2001). Ukrainska vokalna shkola: etno-kulturolohichnyi aspekt [Ukrainian vocal school: ethno-cultural aspect]. Kyiv: Ukrainska ideia [in Ukrainian].
2. Ievtushenko, D. (1987). Pytannia vokalnoi pedahohiky [The issue of vocal pedagogy]. Kyiv [in Ukrainian].
3. (2014). Kultura Ukrainy: tezaurus i personalii [Culture of Ukraine: thesaurus and personalities]. (L.V. Anuchynoi, O.A. Stasevskoi, O.V. Umanets (Eds.)). Xarkiv: Pravo [in Ukrainian].
4. Stasevska, O. (2017). Mentalnyi prostir ukrainskoho suspilstva: filosofsko-kulturolohichnyi dyskurs [Mental space of Ukrainian society: philosophical and cultural discourse]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho» – Bulletin of the National University "Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise". No 3 (34). P. 111–121. Kharkiv [in Ukrainian].
5. Stasevska, O.A. & Umanets, O.V. (2016). Problema identychnosti liudyny v sotsiokulturnomu prostori Ukrainy [The problem of human identity in the socio-cultural space of Ukraine]. Ukraina i svit: dialoh mov i kultur – Ukraine and the world: dialogue of languages and cultures. Kyiv: Vyd. tsentr KLNU [in Ukrainian].
6. (1997). Ukrainskyi natsionalnyi xarakter [Ukrainian national character]. P.I. Hnatenko (Ed.). Kyiv: DOK-K [in Ukrainian].
7. Krymskyi, S.B. (2008). Pid syhnaturoiu Sofii [Under the signature of Sofia]. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylian. akad.» [in Ukrainian].
8. Khuan, He. (2018). Pryntsypovi zasady formuvannia vykonavskoi mobilnosti studentiv u protsesi vokalnoi pidhotovky [Principles of formation of executive mobility of students in the process of vocal training]. Issue 25. Vol. 2. P. 126–131. Kamianets-Podilskyi [in Ukrainian].
9. Chyzhevskyi, D. (2005). Filosofski tvory [Philosophical works]. V. Lisovogo (Ed.). Kyiv: Smoloskyp. Vol. 1. 402 p. [in Ukrainian].
10. Shunevych, Ye. (2011). Tradytsii ta dzherela profesiinoho vokalnoho mystetstva na Ukraini [Traditions and sources of professional vocal art in Ukraine]. Molod i rynok – Youth and the market. No 10. P. 117–120 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 18
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Юе, Г. (2024). ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ СПІВАЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 94-103. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-94-103