ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ СОЛІСТА І КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

  • Т. В. Ляшенко кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-3841-5415
Ключові слова: концертмейстер, соліст, концертне виконавство, творча діяльність, музичне навчання

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичних та методичних аспектів професійної діяльності концертмейстера. У рамках специфіки формування роботи концертмейстера з солістами та виконавцями різних мистецьких напрямів, детально окреслено особливості виконавської взаємодії означених творчих особистостей. У статті розглянуто проблеми організації навчального процесу в інструментальних класах, де безпосередньо задіяна робота концертмейстера. Підкреслені вимоги до концертмейстерів у багатьох пунктах. Висвітлені основні напрями даної проблематики, що потребують детального вивчення. Виокремлюються питання якісного підходу щодо фаховості концертмейстера у вмінні адаптуватись під вимоги виконавців, з якими доводиться працювати. Пропонуються різні методичні варіанти й підходи здійснення освітніх задач, що включають широке коло різноманітних форм та методів виконавської взаємодії концертмейстера і виконавця. На основі аналізу та систематизації наукової літератури, визначена необхідність налагодження творчої взаємодії концертмейстера і виконавця, що диктується основними освітніми принципам, а саме систематичністю навчання, зв’язку з практичною діяльністю, міцністю засвоєння знань та всебічним розвитком пізнавальних здібностей особистості. Констатовано, що майстерність концертмейстера на відміну від роботи педагога має власні глибоко специфічні якості. Концертмейстерська діяльність вимагає від піаніста не лише високого професіоналізму, який полягає у величезного артистизму, різноманітних музично-виконавських обдаруваннях, володінні фортепіанною технікою, відмінного музичного слуху, фаховими музичними навичками оперативного читання і транспонування нотного тексту тощо. Підсумовано, що результатом взаємодії соліста і концертмейстера, як двох творчих самостійних і неповторних особистостей, є досягнення вищого рівня спільної діяльності у створенні єдиної позиції і бачення значущих музичних цінностей.

Посилання

References
1. Afanasieva, E.Yu. (2017). Metodychni osoblyvosti roboty kontsertmeistera z studentamy-muzykantamy u vyshchykh mystetskykh navchalnykh zakladakh [Methodological features of the concertmaster's work with student musicians in higher art educational institutions]. Molodyi vchenyi. Issue 10. P. 230–235 [in Ukrainian].
2. Kozubovska I.V., Rozlutska H.M., Babynets M.M. (2021). Psykholohiia i pedahohika vyshchoi shkoly: osvitnii menedzhment [Psychology and pedagogy of higher education: educational management]. Uzhhorod [in Ukrainian].
3. (2007). Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia]. Yu.I. Kovaliv (Ed.). Kyiv: VTs «Akademiia». Vol. 2: M – Ya. P. 293 [in Ukrainian].
4. Molchanova, T. (2013). Systemni mekhanizmy tvorchoi laboratorii pianista kontsertmeistera i solista [System mechanisms of the creative laboratory of the pianist concertmaster and soloist]. Naukovyi visnyk Donbasu – Scientific Bulletin of Donbass. No 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_45 [in Ukrainian].
5. (2008). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skill]. (I.A. Ziaziun, N.H. Bazylevych, T.H. Dmytrenko ta in.; I.A. Ziaziuna (Eds.)). Kyiv: SPD Bohdanova A. M. [in Ukrainian].
6. Serheieva, V. (2015). Pedahohichna komunikatyvna vzaiemodiia v systemi «uchytel – uchni» ta yii vykhovna tsinnist v umovakh spilnoi tvorchoi diialnosti [Pedagogical communicative interaction in the "teacher-student" system and its educational value in conditions of joint creative activity]. Pedahohichnyi chasopys Volyni – Pedagogical journal of Volyn. No 1. P. 57–63 [in Ukrainian].
7. Strochan, H.M. (2016). Spetsyfika kontsertmeisterskoi roboty. V konteksti tvorchoi spivpratsi iz solistom [The specifics of concertmaster work. In the context of creative cooperation with a soloist]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Issue 20 (25). P. 24–28 Kyiv. NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
8. (2018). Teoriia i praktyka akompanementu [Theory and practice of accompaniment]. (I.H. Stotyka, E.A. Vlasenko, Ya.V. Sopina, O.V. Stotyka; Stotyky I.H. (Eds.)). Melitopol: MDPU [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 15
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Ляшенко, Т. (2024). ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ СОЛІСТА І КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 112-118. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-112-118