ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • В. Бурназова кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, Бердянського державного педагогічного університету https://orcid.org/0000-0001-9678-8901
  • А. Юдіна здобувач першого рівня вищої освіти, спеціальність 053 Психологія, Бердянського державного педагогічного університету https://orcid.org/0009-0008-3577-5865
Ключові слова: ментальне здоров’я, психоемоційний стан, психологічна підтрим- ка, емоційне відновлення, учасники освітнього процесу, здобувачі вищої освіти

Анотація

У статті акцентовано увагу на необхідності психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу в умовах війни. Зазначено, що Міністерство освіти та науки України вбачає одним із пріоритетів у діяльності закладів освіти в період воєнного часу забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу.
Розглянуто стратегію забезпечення психічного здоров’я в сфері освіти на всіх рівнях. Проаналізовано механізми психологічної підтримки ментального здоров’я учасників освітнього процесу та механізми реалізації проєкту «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти України» в умовах війни, а саме шляхів впровадження системи онлайн-сервісів, онлайн-курсів, створення телеграмканалів для комунікації тощо.
Розкрито особливості імплементації розроблених і впроваджених Міністерством освіти і науки України механізмів психологічної підтримки ментального здоров’я учасників освітнього процесу в умовах війни в Бердянському державному педагогічному університеті.
Висвітлено діяльність навчальної психолого-консультативної лабораторії закладу вищої освіти, яка спрямована на гармонізацію психоемоційного стану всіх учасників освітнього процесу в умовах війни. Наведено приклади дієвих інструментів підтримки психоемоційного стану учасників освітнього процесу, які застосовують викладачі Бердянського державного педагогічного університету.
Перспективою подальших досліджень є аналіз і впровадження ефективних арттерапевтичних технологій для підтримки ментального здоров’я учасників освітнього процесу в умовах війни.

Посилання

References

Vidkryttia kaviarni dlia vykladachiv «Ia TUT»! [Opening of a coffee shop for teachers «I am here»!] URL: http://surl.li/sbjil [in Ukrainian].

Ekosystema psykholohichnoi dopomohy u sferi osvity Ukrainy [The ecosystem of psychological assistance in the field of education in Ukraine]. URL: https://www.mentalhelp.in.ua/ [in Ukrainian].

Znakhodymo psykholohichni resursy prozhyvannia skladnykh zhyttievykh sytuatsii [Finding psychological resources to cope with difficult life situations]. «Universytetske Slovo» – SPRAVZhNIa STUDENTSKA HAZETA BERDIaNSKOHO DERZhAVNOHO PEDAHOHIChNOHO UNIVERSYTETU. URL: https://cutt.ly/jw3f9c8M [in Ukrainian].

Karamushka, L.M. (2023). Psykhichne zdorovia personalu orhanizatsii v umovakh viiny [Mental health of the staff of organizations in the conditions of war]. Kiyv: Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. URL: https://cutt.ly/8w3f3rHE [in Ukrainian].

Kurs pidvyshchennia kvalifikatsii dlia osvitian «Persha psykholohichna dopomoha uchasnykam osvitnoho protsesu pid chas ta pislia zavershennia voiennykh dii» [Advanced training course for educators «First psychological aid to participants of the educational process during and after the end of hostilities»]. URL: https://clipr.cc/5mtTP [in Ukrainian].

Kurs «Praktychni navychky podolannia stresu» [Course «Practical skills for overcoming stress»]. URL: https://clipr.cc/d8A8f [in Ukrainian].

Lyst MON № 1/3737-22 vid 29.03.2022 «Pro zabezpechennia psykholohichnoho suprovodu uchasnykiv osvitnoho protsesu v umovakh voiennoho stanu v Ukraini» [On providing psychological support to participants in the educational process under martial law in Ukraine]. URL: https://clipr.cc/sHT7Z [in Ukrainian].

Taranenko, Yu. (2024). Praktyky z vidnovlennia resursnosti: zustrich psykholohiv z khoreohrafamy [Practices to restore resourcefulness: meeting of psychologists with choreographers]. «Universytetske Slovo» – SPRAVZhNIa STUDENTSKA HAZETA BERDIaNSKOHO DERZhAVNOHO PEDAHOHIChNOHO UNIVERSYTETU. URL:

https://clipr.cc/MYs49 [in Ukrainian].

Stratehiia zabezpechennia psykhichnoho zdorovia u sferi osvity na vsikh rivniakh: priorytetnyi proiekt Ministerstva osvity i nauky Ukrainy v sferi psykholohichnoi dopomohy ta psykhosotsialnoi pidtrymky vsim uchasnykam osvitnoho protsesu [Strategy for ensuring mental health in education at all levels: a priority project of the Ministry of Education and Science of Ukraine in the field of psychological assistance and psychosocial support to all participants in the

educational process]. URL: https://clipr.cc/j7tbY [in Ukrainian].

Taranenko, Yu. (2023). Psykholohichni khvylynky v osvitnomu protsesi maibutnikh khoreohrafiv [Psychological moments in the educational process of future choreographers]. «Universytetske Slovo» – SPRAVZhNIa STUDENTSKA HAZETA BERDIaNSKOHO DERZhAVNOHO PEDAHOHIChNOHO UNIVERSYTETU. URL: https://clipr.cc/cSJm9 [in

Ukrainian].

Yak viina vplyvaie na psykhoemotsiinyi stan osvitian: prezentatsiia doslidzhennia [How the war affects the psycho-emotional state of educators: presentation of research]. URL: https://clipr.cc/jG3CN [in Ukrainian].

WHO. «Mental health» (2022). URL: https://clipr.cc/0Z9vV [in English].


Переглядів анотації: 28
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Бурназова, В., & Юдіна, А. (2024). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 136-143. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-136-143