РОЗВИТОК ОСВІТИ В БОЛГАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (КІНЕЦЬ XVIII – XIX СТ.)

  • Е. М. Кучменко доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-1311-4181
  • Ю. М. Давиденко доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • А. Г. Бровко кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8490-7990
Ключові слова: болгарське національне відродження, освіта, просвітництво, підручники, православна церква, церковна школа

Анотація

У даній статті на основі аналізу доступного комплексу джерел та наукової літератури висвітлено перебіг національно-визвольна боротьба болгарського народу крізь призму становлення системи церковної та світської освіти, як основного чинника в боротьбі проти політики мусульманізації та еллінізації. Окреслено історіографічну спадщину та виокремлено основні періоди розвитку освіти. Розкрито зміст терміну «болгарське Відродження». Під яким розуміється ціла епоха в історії країни, що характеризується початком національно-визвольний рух проти турецького іга в контексті активізації процесів національного відродження, зростання інтересу до мови, національної культури, історії, традицій. Акцентовано увагу на ролі болгарської православної церкви, яка була єдиною інституцією, яка під час османського панування відкрито виступала за національне Відродження, та зберігала культурні цінності болгар. Висвітлено періоди розвитку та процес становлення мережі церковних та світських освітніх закладів, проаналізовано еволюцію освітніх програм та методів навчання у шкільних закладах різного типу. Розглянуто типи освітніх закладів, висвітлено побутові умови їх функціонування. Зокрема, з акцентована увага на науково-педагогічній та видавничій діяльності болгарських просвітників. Розкрито їх внесок у розвиток освіти та педагогічної думки. Проаналізовано педагогічну спадщину П. Берона, В. Апрілова та інших. Відзначено, що ключовим елементом у процесі болгарського національного відродження,у досліджуваний період, був процес становлення та формування мережі релігійних та світських навчальних закладів. Болгарські просвітники та релігійні діячі, спираючись на фінансову підтримку національну буржуазії, змогли сформувати низку навчальних закладів, розробити та упровадити в навчальний процес нові підходи до викладання предметів гуманітарного циклу.

Посилання

References

Aprylov, V. (1841). Dennnytsa novo-bolharskoho obrazovanyia [Dennnitsa of the new Bulgarian education]. Odessa [in Ukrainian].

Buzhashky, E. (1985). Bъlharskata obshchyna v Tsaryhrad y polytycheskyte techenyia v neia (1856–1868) [The Bulgarian municipality in Constantinople and the political currents in it (1856–1863)]. Yzvestyia na Bъlharskoto ystorychesko druzhestvo – Notices of the Bulgarian Historical Society. Vol. 37. P. 29–86 [in Bulgarian].

Handev, Khr. (1943). Faktory na Bъlharskoto vъzrazhdane, 1600–1830 [Factors in the Bulgarian revival, 1600–1830]. [in Bulgarian].

Handev Khr. (1976). Patsyonalnata ydeia v bъlharskata ystoryopys [A passionate idea in Bulgarian historiography].V.: Handev, Khr. Problemy na Bъlharskoto vъzrazhdane [in Bulgarian].

Konev, Yl. (1979). Ystoryzmъt v kulturno-natsyonalnoto razvytye na bъlharyte do Paysyi Khylendarsky [Historism in cultural and national development in Bulgarian until Paisiy Khilendarska]. Ystor. Prehled. No 6 [in Bulgarian].

Rudko, S.O. (2010). Istoriia Tsentralno-Skhidnoi Yevropy (kin. XVIII – poch. XXI st.): Navchalno-metodychnyi posibnyk z kursu [History of Central-Eastern Europe (late 18th – early 21st centuries)]. 2d ed. Ostroh [in Ukrainian].

Stanev, N. (1929). Ystoryia novoi Bolharyy 1878–1928 rr. [History of New Bulgaria 1878–1928]. Sofiia [in Bulgarian].

Shyshmanov, Y. (1916). Studyy yz oblasty na bъlharskoho vъzrazhdane [Studies from the region on the Bulgarian revival. Collection of the Bulgarian Academy of Sciences] Sbornyk na Bъlharskata akademyia na naukyte. Vol. VI. P. 1–221 Sofyia [in Bulgarian].

Chornii, V.I. (2007). Іstoriia Bolharii [History of Bulgaria]. Lviv [in Ukrainian].

Shvetsov, Yu.V. (1994). Vzaiemovidnosyny Pravoslavnoi Tserkvy ta derzhavy v Bolharii u 1878–1915 rokakh [Shvetsov Yu.V. Relations between the Orthodox Church and the state in Bulgaria in 1878–1915]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiyv [in Ukrainian].

Iarovyi, B.I. (1996). Istoriia zakhidnykh ta pivdennykh slovian u XX st. [History of the Western and Southern Slavs in the 20th century]. Kyiv [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 25
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Кучменко, Е., Давиденко, Ю., & Бровко, А. (2024). РОЗВИТОК ОСВІТИ В БОЛГАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (КІНЕЦЬ XVIII – XIX СТ.). Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 144-150. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-144-150