РІЗНОВИДИ ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

  • В. М. Дейнега кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри оркестрового диригування та інструментознавства Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського https://orcid.org/0009-0001-9000-4050
Ключові слова: оркестр, тембр, народні інструменти, колорит, темброва модифікація, інтонація, інтерпретація

Анотація

Важливим фактором у досягненні високопрофесійного виконавського рівня будь якого оркестрового колективу є раціонально сформований інструментальний склад. Він має забезпечити різноманітне, багатоголосне та поліфункціональне звучання і створити певну органічну цілісність, в якій музичні інструменти доповнють один одного у тембровій взаємодії та відтворюють всі види оркестрової фактури.
У сучасний період в Україні існують два основні різновиди оркестру народних інструментів. Перший – базується на основі струнно-смичкових музичних інструментів, а другий – на основі струнно-щипкових. Оркестр, основною групою в якому є струнно-смичкові інструменти, визнається як національний і не викликає істотних суперечок відносно національної належності його інструментального складу. Оркестр, основою якого є струнно-щипкові інструменти (домровий секстет), на думку окремих фахівців, вважається не національним в українській музичній культурі.
Аналіз технологічних, функціональних, музично-виражальних можливостей та тембрового об’єднання великої кількості музичних інструментів народного оркестру в єдину цілісність звучання дає підстави зробити висновок, що процес формування здійснювався за принципами тембрової спорідненості, контрастності, поліфункціональності та доцільності художньо-образної цілісності. Відмінність звучання різновидів народних оркестрів в Україні з одного боку пов’язана з тембровим колоритом інструментального складу, з іншого – репертуарною
спрямованістю. Результатом взаємодії зазначених чинників є формування двох основних підходів до використання темброво-акустичних якостей обох складів.
У першому варіанті домінують переосмислення народно-інтонаційного матеріалу, значною мірою, його стилізація, транскрипції, перекладення симфонічної музики, а також оригінальні твори сучасних композиторів. У другому – переважає етнографічний принцип, що базується на збереженні автентичності звучання, орієнтованої на збереження та відтворення народно-колористичних аспектів звучання. Оркестри першого напрямку, породжені свого часу організованим аматорством, поширились серед музичних навчальних закладів різних рівнів.
Деякі з них за професіоналізмом та оригінальністю звучання цілком заслужено претендують на статус академічних колективів. Оркестри другого напрямку виросли з традиційних форм народно-інструментального музикування і стали його органічним продовженням у більш розширених інструментальних складах.
Частка таких оркестрів значно більша серед професійних колективів і значно менша в аматорстві та мережі музичних навчальних закладів. Обидва види народних оркестрів є надбанням української національної культури: вивчення історичних джерел музичного інструментарію України дає підстави стверджувати, що за своїм історичним походженням, чотириструнна домра є музичним інструментом українського народу. Також важливим є факт того, що в Україні використовується саме чотириструнний варіант інструмента з квінтовим строєм, на відміну від триструнної квартової домри в оркестрі російських народних інструментів.
Обидва різновиди народних оркестрів в Україні мають великі художньо-виражальні можливості. Інструментальний склад забезпечує використання всього музичного діапазону та розподіл теситурних можливостей інструментів, самостійність застосування оркестрових груп, різноманітну шкалу динамічних відтінків, технічну досконалість виконання. Відмінність звучання колективів з одного боку пов’язана з тембровим колоритом існуючого інструментарію, з іншого – з репертуарною спрямованістю. Результатом взаємодії цих двох
чинників стало формування двох основних підходів до використання темброво-фонічних якостей обох складів. У першому – домінують переосмислення народно- інтонаційного матеріалу, певною мірою, його стилізація, транскрипції і перекладення класики та творів сучасних композиторів; у другому – переважає етнографічний принцип, що базується на збереженні автентичної традиції ансамблевого музикування зі значною часткою авторського переосмислення, оригінальної музики орієнтованої на використання народно-інтонаційних аспектів звучання. Оркестри першого напрямку, породжені свого часу організованим
аматорством, поширилися серед навчальних музичних закладів різних рівнів.
Деякі з них за оригінальністю і професіоналізмом звучання сьогодні цілком заслужено претендують на статус професійних академічних колективів. Оркестри другого напрямку, що виросли з традиційних форм фольклорно-інструментального музикування на основі ансамблю «троїстої музики» стали їх органічним продовженням та новим етапом розвитку народно-оркестрового жанру в Україні.

Посилання

References

Ilchenko, O. (1995). Dejaki problem fomuvannia orkestru narodnykh instrumentiv [Some problems of formation of the Ukrainian orchestra of folk instruments]. Materialy Vseukrainskoi naukovo-pratychnoi konferentsii – Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Kyiv [in Ukrainian].

Davydov, M.A. (2005). Istoriia vykonavstva na narodnych instrumentakh [History of performance on folk instruments]. Kiyv: NAMU im. P.I. Chaikovskoho [in Ukrainian].

Sidletska, T. (2004). Stanovlennia orkestru narodnych instrumentiv [Formation of the Ukrainian orchestra of folk instruments]. Ukrainska kultura: mynule, suchasnist, shliakhy rozvytku. Naukovi zapysky RDHU – Ukrainian culture: past, present, ways of development. Scientific notes of the Rivne State Humanities Universit. Issue 9. Rivne: RDHU [in Ukrainian].

Ivanov, Ye. (2002). Novi storinky istorii muzychnoi kultury Slobozhanshchyny [New pages of the history of musical culture of Slobozhanshchyna]. Kultura Ukrainy – Culture of Ukraine. Kharkiv. Issue 10. P. 209–211 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 15
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Дейнега, В. (2024). РІЗНОВИДИ ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 151-159. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-151-159