Зміст та структура досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва

  • Valeriia Vergunova кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: досвід, ставлення, цінність

Анотація

У статті розкриваються підходи щодо розуміння змістовного наповнення та виокремлення основних складових досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва. Розглядається філософський аспект розуміння досвіду у різних його виявах: як сукупності чуттєвих, теоретичних та практичних даних; поєднання у його змісті індивідуальних та соціальних елементів; зумовленість складових досвіду способами взаємодії особистості з дійсністю, її залучення до діяльності, зокрема естетичної. Дається характеристика ставлення як психологічного феномену, основою якого є оцінка явищ дійсності; естетичного ставлення як вияву реакцій особистості щодо естетичних явищ і мистецтва. Підкреслюється, що змістове наповнення досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва визначається його розумінням як вияву досвіду естетичного, у якому одні елементи є соціально обумовленими, інші – відображають естетичний розвиток людини, сформованість її загальної й музичної культури. Складові означеного досвіду ґрунтуються на переживанні й осмисленні значущості музичних явищ як основи взаємодії з музичним мистецтвом та результату його освоєння.
У структурі досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва виокремлено такі компоненти: когнітивний, що характеризує пізнавальні можливості людини у сфері музичного мистецтва; емоційно-мотиваційний, що сприяє визначенню об’єктивної та суб’єктивної значущості музичних явищ. Діяльнісно-творчий, що характеризує здійснення музичної діяльності, передбачає пізнавальну й творчу активність особистості, відзначається пошуком, ствердженням і реалізацією музично-естетичних цінностей. Рефлексивно-оцінний, який передбачає здатність особистості до осмислення значущості музичних творів, а також власних музичних вражень, які виникають під їх впливом. Підкреслюється, що тільки при взаємодії усіх компонентів вони характеризують досвід ціннісного ставлення до музичного мистецтва як певну цілісність.

Посилання

1. Bekh I. D. Katehoriia "stavlennia" v konteksti rozvytku obrazu "Ia" osobystosti / I. Bekh // Pedahohika i psykholohiia. – 1997. – № 3. – S. 9–22.
2. Ziaziun I. A. Estetychnyi dosvid osoby / I. A. Ziaziun. – K. : Vyshcha shkola, 1976. – 176 s.
3. Yvanov V. P. Chelovecheskaia deiatelnost – poznanye – yskusstvo / V. P. Yvanov. – K. : Naukova dumka, 1977. – 250 s.
4. Krylova N. B. Estetycheskoe otnoshenye: soderzhanye y funktsyy / N. B. Krylova. – M. : Znanye, 1980. – 64 s.
5. Miasyshchev V. N. Poniatye lychnosty v aspektakh normy y patalohyy / V. N. Miasy-shchev // Psykholohyia lychnosty v trudakh zarubezhn ykh avtorov. – SPb. : Pyter, 2000. – S. 34–41.
6. Rubynshtein S. L. Osnovы obshchei psykholohyy / S. L. Rubynshtein. – SPb. : Pyter, 2007. – 713 s.
7. Shytov Y. P. Pryroda khudozhestvennoi tsennosty / Y. P. Shytov. – K. : Vyshcha shkola, 1981. – 224 s.

Переглядів анотації: 37
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Vergunova, V. (2018). Зміст та структура досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 7-11. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-7-11