Методологічні засади підготовки майбутніх педагогічних працівників для виховної роботи в сучасній українській школі

  • Olena Hrysiuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка.
Ключові слова: методологічні засади, педагогічний працівник, готовність до виховної роботи

Анотація

У статті вказано на актуальність визначення нової стратегії виховання, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави, є пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство.
Оновлення соціальних процесів в Україні викликало потребу у перегляді стану існуючої системи професійної підготовки майбутніх учителів для виховної роботи в сучасній школі. На новому щаблі освітнього процесу ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний зацікавити дитину. Відтак актуального значення набуває стан та ступінь готовності майбутнього вчителя до виховної роботи з учнями. Для виявлення ціннісних орієнтирів подальшого розвитку освіти необхідне систематизоване аксіологічне знання, що дозволить зберегти традиційні
гуманістичні цінності вітчизняної педагогічної теорії і практики та ефективно використовувати їх у модернізації сучасної української школи.
Відповідно до основних положень синергетичної методології, потрібно не нав’язувати студентові шляхи його професійного розвитку, а створювати
якомога більше умов і можливостей для саморозвитку його особистості в межах соціокультурних норм і моральних цінностей. Професійна підготовка у вищому навчальному закладі має бути спроектована як розвивальне освітнє середовище. Виховати творчу, ініціативну, конкурентоспроможну та мобільну особистість демократичного суспільства може лише вчитель, який сам має такі якості. Професіоналізм виховної діяльності педагога – інтегрована властивість, що водночас є і процесом, і результатом творчої діяльності, концентрованим показником особистісно-діяльнісної сутності вихователя, що зумовлений мірою реалізації його моральної зрілості, відповідальності, професійного обов’язку.

Посилання

1. Bekh I. D. Osobystisno-zoriientovane vykhovannia / I. D. Bekh. – K. : VIPOL, 1998. – 236 s.
2. Boichuk Yu. D. Kulturolohichnyi i aksiolohichnyi pidkhody do formuvannia ekoloho-valeolohichnoi kultury studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv / Yu. D. Boichuk // Visnyk NTUU "KPI". – 2009. – Vyp. 3. – S. 121–124.
3. Bochkareva O. V. Dydaktycheskyi dyaloh v professyonalno-pedahohycheskoi podhotovke budushchykh uchytelei muzyky : monohrafyia / O. V. Bochkareva. – Yaroslavl : Yzd-vo YaHPU, 2008. – 320 s.
4. Kazanzhy Iryna. Formuvannia vykhovnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv v umovakh yevrointehratsii / Iryna Kazanzhy // Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia : zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny / red. kol.: N. S. Pobirchenko (holov. red.) ta in. – Uman : PP Zhovtyi O., 2011. – Vyp. 4. – Ch. 1. – 352 s. – S. 149–155.
5. Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/ – Nazva z ekrana.
6. Kukuev A. Y. Andrahohycheskyi podkhod v pedahohyke : avtoref. dyss. ... dokt. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Kukuev A. Y. – Rostov-na-Donu, 2010. – 55 s.
7. Kontseptsiia serednoi zahalnoosvitnoi shkoly Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://naps.gov.ua/uploads/files/sod/school-concept.docx. – Nazva z ekrana.
8. Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky pedahohiv u zarubizhnykh krainakh: teoriia ta praktyka : monohrafiia / N. M. Avsheniuk, T. M. Desiatov, L. M. Diachenko, N. O. Postryhach, L. P. Pukhovska, O. V. Sulyma. – Kirovohrad : Imeks-LTD, 2014. – 280 s.
9. Mashbyts E. N. Dyaloh v obuchaiushchei systeme / E. N. Mashbyts, V. V. Andryevskaia, E. Yu. Komyssarova. – K. : Vyshcha shkola, 1989. – 184 s.
10. Nahach M. V. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv u shkolakh profesiinoho rozvytku v SShA : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 / Nahach M. V. – K., 2008. – 21 s.
11. Nikora A. O. Teoriia aksiolohichnoho pidkhodu v osviti ta praktyka yoho realizatsii v protsesi predmetno-metodychnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia-suspilstvoznavtsia / A. O. Nikora // Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky : zbirnyk naukovykh prats / za red. O. M. Piekhoty. – 2015. – № 1 (48), liutyi. – Mykolaiv : MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2015. – 352 s. – S. 221–226.
12. Nova Ukrainska Shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://osvita.ua/doc/files/news/. – Nazva z ekrana.
13. Pro Osnovni oriientyry vykhovannia uchniv 1–11 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv Ukrainy Nakaz MON № 1243 vid 31.10.11 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565. – Nazva z ekrana.
14. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk : entsyklopediia / NAN Ukrainy, In-t filosofii im. H. S. Skovorody ; holov. red. V. I. Shynkaruk. – Kyiv : Abrys, 2002. – 742 s.
15. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show. – Nazva z ekrana.
16. http://psychologis.com.ua/adekvatnost.htm. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 43
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Hrysiuk, O. (2018). Методологічні засади підготовки майбутніх педагогічних працівників для виховної роботи в сучасній українській школі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 12-19. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-12-19