Cтруктурно-функціональні компоненти дидактичної моделі процесу формування готовності до інструментально-виконавської діяльності

  • Larysa Guseinova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки, декан факультету культури і мистецтв імені Олександра Ростовського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Ключові слова: дидактична модель, формування готовності, готовність до інструментально-виконавської діяльності

Анотація

У статті розкриваються структурно-функціональні компоненти дидактичної моделі процесу формування готовності до інструментально-виконавської
діяльності, а саме визначається мета, завдання, зміст інструментально-виконавської підготовки, форми і методи організації навчально-виконавської
діяльності та здійснення контролю за її ефективністю. Мета полягає у розвитку інтегруючої здатності особистості музиканта-педагога до осмислення, переживання й інтерпретації музичного твору, його виконавського втілення. Основою готовності до інструментально-виконавської діяльності є виконавська культура студента, яка формується в процесі його інструментально-виконавської підготовки. Завданнями інструментально-виконавської підготовки визначено: художньо-виконавський розвиток студента, формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів;
виховання їх творчих та вольових виконавських якостей; оволодіння різноманітним за жанром та стилем художнім репертуаром; виховання навичок
самостійної роботи над музичними творами.

Посилання

1. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / za red. V. I. Shynkaruka. – K. : Abrys : NAN Ukrainy, 2002. – S. 391.

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Guseinova, L. (2018). Cтруктурно-функціональні компоненти дидактичної моделі процесу формування готовності до інструментально-виконавської діяльності. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 20-25. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-20-25