Формування музичних здібностей школярів: психолого-педагогічний аспект

  • Olena Koval кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Ключові слова: задатки, музичні здібності, формування музичності

Анотація

Стаття присвячена розгляду складної психолого-педагогічної проблеми - формуванню музичних здібностей школярів. Її складність пов’язана із необхідністю створення ефективних методів діагностики, які б можна було застосовувати в умовах реального навчального процесу, особливостями формування музичності в умовах колективного навчання, з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на цей процес та нерівномірністю розвитку окремих компонентів музичності тощо. З проблемного кола питань, що розробляються, вченими виокремлено ті, що
стосуються природи музичних здібностей, їх структури, сутності самого процесу формування та його закономірностей, особливостей розвитку музичності як у дітей різного віку, так і належністю їх до різних соціальних груп. Здібності розглядаються як одні з базових якостей психіки, що тісно пов’язані із загальною спрямованістю особистості. У статті аналізується кілька підходів учених до проблеми структурування музичних здібностей (Н.Ветлугіна, В. Остроменський, Б. Теплов та ін.) та зосереджена увага на аналізі структури музичності, запропонованої Б. Тепловим. Сьогодні переважна більшість учених вважає, що саме ця структура найповніше відображає досліджуваний феномен, а висновки зроблені Б. Тепловим, складають методологічну базу теорії музичності, дають відповіді на численні питання, що постають перед дослідниками і вчителями-практиками.

Посилання

1. Artemeva T. Y. Problema sposobnostei: lychnostnыi aspekt / T. Y. Artemeva // Psykhol. zhurnal. – 1984. – T. 5, № 3. – S. 46–55.
2. Vetluhina N. O. Muzychnyi rozvytok dytyny / N. O. Vetluhina. – K. : Muz. Ukraina, 1978. – 256 s.
3. Vyhotskyi L. S. Pedahohycheskaia psykholohyia / L. S. Vyhotskyi ; pod red. V. Davydova. – M. : Pedahohyka, 1991. – 479 s.
4. Hubanov N. Y. Byolohycheskaia y sotsyalnaia determynatsyia sposobnostei / N. Y. Hubanov, H. Y. Tsarehorodtsev // Fylosofskye nauky. – 1988. – № 2. – S. 23–35.
5. Leites N. S. Sposobnost y odarennost v detskye hodы / N. S. Leites. – M. : Znanye, 1984. – № 4. – 78 s. – Novoe v zhyzny, nauke, tekhnyke. Ser. "Pedahohyka y
psykholohyia".
6. Ostromenskyi V. D. Vospryiatye muzыky kak pedahohycheskaia problema / V. D. Ostromenskyi. – K. : Muz. Ukrayna, 1975. – 199 s.
7. Ostromenskyi V. D. Formyrovanye muzыkalnoho poznanyia / V. D. Ostromenskyi. – Kyshynev : Shtyyntsa, 1988. – 158 s.
8. Psykholohycheskyi slovar / pod red. V. V. Davыdova, A. V. Zaporozhtsa, B. F. Lomova y dr. – M. : Pedahohyka, 1983. – 442 s.
9. Psykholohyia odarennosty detei y podrostkov / pod red. N. S. Leitesa. – M. : Yzdatelskyi tsentr "Akademyia", 1996. – 416 s.
10. Psykholohyia : slovar / pod red. A. V. Petrovskoho, H. M. Yaroshevskoho. – 2-e yzd., yspr. y dop. – M. : Polytyzdat, 1990. – 494 s.
11. Rubynshtein S. L. Problemы obshchei psykholohyy / S. L. Rubynshtein. – M. : Pedahohyka, 1976. – 416 s.
12. Teplov B. M. Psykholohyia muzykalnykh sposobnostei / B. M. Teplov / B. M. Teplov // Yzbr. trudy : v 2 t. – M. : Pedahohyka, 1985. T. 1. – 1985. – S. 42–222.

Переглядів анотації: 36
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Koval, O. (2018). Формування музичних здібностей школярів: психолого-педагогічний аспект. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 26-32. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-26-32