Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики як педагогічний феномен

  • Polina Magda викладач педагогіки і психології Бахмутського коледжу мистецтв ім. І. Карабиця, аспірантка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет"., аспірантка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет".
Ключові слова: ціннісні орієнтації, педагогічний феномен, вчителі музики

Анотація

У центрі дослідження – формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів
музики дитячих музичних шкіл, що у процесі реформування позашкільної
мистецької освіти були перейменовані у ШЕВ (школи естетичного виховання),
ПСМНЗ (початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади) через те, що до
складу предметів додалися хореографія, художнє мистецтво, ритміка, тобто
відбулося змістове розширення дитячої позашкільної мистецької підготовки. У
складі цієї оновленої навчально-виховної системи, як і раніше, здійснюють музич-
не виховання дітей випускники коледжів мистецтв (молодші спеціалісти галузі
знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 025 "Музичне мистецтво").
Завданням статті є висвітлити тлумачення дефініції "феномен" у філософ-
ському науковому просторі та на основі аналізу класифікації ціннісних орієнтацій
майбутнього вчителя музики, наведених у сучасних дисертаціях, довести
унікальність цього явища. Ключовим у дослідженні є тлумачення феномена як
явища, єдиного у своєму роді, взятого в його цілісності, яким у даному випадку
виступають ціннісні орієнтації майбутнього вчителя початкових спеціалізо-
ваних мистецьких навчальних закладів та їх формування.
Дослідження спирається на праці таких науковців: Н. Антонова, Є. Баклаженко,
В. Волкова, О. Гданська, В. Дзюба, Н. Іванцев, К. Щедролосєва, Л. Варга, Куева
Давіла Луїс Сократес, Н. Максимчук, О. Мартинюк, Л. Панченко, Е. Проценко,
Т. Скрябіна та ін.
Багато уваги приділено аналізу структури ціннісних орієнтацій майбутніх
вчителів шкіл мистецького виховання.

Посилання

1. Afanasenko V. Filosofiia : pidruchnyk dlia vyshchoi shkoly / V. Afanasenko,
V. H. Kremen, M. I. Horlach. – Kh. : Prapor, 2004. – 735 s.
2. Stepanov O. M. Osnovy psykholohii i pedahohiky : navch. posib. / O. M. Stepanov,
M. M. Fitsula. – K. : Akademvydav, 2005. – 520 s.
3. Filosofiia : pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / kol. avt. ; za
red. L. V. Huberskoho. – Kh. : Folio, 2013. – 510 s.
4. Husserl E. Logische Untersuchungen. Bd. 2. – (Husserliana, 19–20). – Den Haag,
1984.
5. Slovnyk inshomovnykh sliv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
slovopedia.org.ua/36/53412/250046.html. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 35
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Magda, P. (2018). Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики як педагогічний феномен. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 33-37. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-33-37