Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності: теоретичний аспект

  • Olena Pryshchepa аспірантка кафедри мистецьких дисциплін Національного університету "Чернігівський колегіум"
Ключові слова: підготовка, майбутній учитель початкової школи, музично-освітня діяльність

Анотація

У статті аналізуються останні дослідження, наукові праці вітчизняних авторів, які присвячені розв’язанню проблем підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності. Підкреслюється, що музично-освітня діяльність розглядається в різних аспектах: як забезпечення основ загальної музичної освіти і музичної культури молодших школярів; як організація музично-ігрової і спільної навчальної діяльності учнів; як позакласна музично-виховна робота з молодшими школярами й керівництво учнівськими музичними колективами; як формування естетичного досвіду молодших школярів тощо. На основі проведеного теоретичного аналізу визначено сутність музично-освітньої діяльності вчителя початкової школи як складної професійної педагогічної діяльності, спрямованої на навчання, розвиток і виховання молодших школярів засобами музичного мистецтва. Процес підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності розглядається як цілісний процес набуття фахових компетентностей, розвитку творчих здібностей студентів – майбутніх учителів початкової школи.

Посилання

1. Andriushchenko V. P. Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do muzychno-estetychnoi diialnosti : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 "Teoriia i metodyka profesiinoi osvity" / Andriushchenko V. P. – Odesa, 2000. – 32 s.
2. Doroshenko T. V. Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do zabezpechennia osnov zahalnoi muzychnoi osvity uchniv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dok. ped. nauk : spets. 13.00.04 "Teoriia i metodyka profesiinoi osvity" / Doroshenko T. V. – Chernihiv, 2016. – 40s.
3. Kucherak I. V. Formuvannia u maibutnikh uchyteliv navychok profesiinoho spilkuvannia z molodshymy shkoliaramy na urokakh muzyky : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 "Teoriia i metodyka profesiinoi osvity" / Kucherak I. V. – Ternopil, 2011. – 21 s.
4. Lobova O. V. Dydaktyko-metodychna systema formuvannia osnov muzychnoi kultury molodshykh shkoliariv u protsesi zahalnoi muzychnoi osvity : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dok. ped. nauk : spets. 13.00.02 "Teoriia i metodyka muzychnoho navchannia" / Lobova O. V. – K., 2011. – 40 s.
5. Marievych N. K. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do orhanizatsii muzychno-ihrovoi diialnosti molodshykh shkoliariv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 "Teoriia i metodyka profesiinoi osvity" / Marievych N. K. – Vinnytsia, 2015. – 20 s.
6. Mishedchenko V. V. Formuvannia muzychno-pedahohichnoi kultury maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv i muzyky : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 "Teoriia ta metodyka navchannia muzyky i muzychnoho vykhovannia" / Mishedchenko V. V. – K., 2002. – 15 s.
7. Nesterovych B. I. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do pozaklasnoi muzychno-vykhovnoi roboty z molodshymy shkoliaramy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 "Teoriia i metodyka profesiinoi osvity" / Nesterovych B. I. – Vinnytsia, 2009. – 22 s.
8. Pankiv L. I. Teoriia ta metodyka pidhotovky maibutnoho vchytelia do kerivnytstva uchnivskymy muzychnymy kolektyvamy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 "Teoriia ta metodyka navchannia muzyky i muzychnoho vykhovannia" / Pankiv L. I. – K., 2005. – 23 s.
9. Pakhalchuk N. O. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do formuvannia estetychnoho dosvidu molodshykh shkoliariv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 "Teoriia i metodyka profesiinoi osvity" / Pakhalchuk N. O. – Vinnytsia, 2008. – 20 s.
10. Sovik T. V. Formuvannia muzychno-estetychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi vyvchennia muzychnykh dystsyplin : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 "Teoriia i metodyka profesiinoi osvity" / Sovik T. V. – Kamianets-Podilskyi, 2011. – 19 s.

Переглядів анотації: 51
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Pryshchepa, O. (2018). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності: теоретичний аспект. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 43-47. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-43-47