Теоретико-методологічні основи організації музично- освітнього процесу в мистецьких школах хореографічного спрямування

  • Valentyna Revenchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного універ- ситету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: музично-освітній процес, музично-виконавська підготовка, позашкільна мистецька освіта

Анотація

У статті аналізується проблема організації музично-освітнього процесу у мистецьких школах хореографічного спрямування. Обґрунтовується важливість музично-виконавської підготовки для виховання учня-хореографа. Визначається мета, завдання та змістовне наповнення навчального курсу "Музичний інструмент" у позашкільних навчальних закладах хореографічного спрямування. Пропонуються психолого-педагогічні умови забезпечення ефективності музично-виконавської підготовки учнів-хореографів.

Посилання

1. Lipska S. L. Metodychni zasady udoskonalennia muzychno-vykonavskoi pidhotovky uchniv v umovakh pozashkilnoi spetsializovanoi osvity : avtoref. dys. kand. ped. nauk : spets.
13.00.02 – teoriia ta metodyka muzychnoho navchannia / Lipska S. L. – K., 2007. – 23 s.
2. Revenchuk V. V. Metodychni zasady vzaiemodii vykladacha ta studenta u protsesi navchannia hry na fortepiano : dys. ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Revenchuk V. V. – Nizhyn, 2006. – 229 s.
3. Rudnytska O. P. Pedahohika: zahalna ta mystetska : navch. posib. / O. P. Rudnytska. – K. : TOV "Interprof", 2002. – 270 s.

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Revenchuk, V. (2018). Теоретико-методологічні основи організації музично- освітнього процесу в мистецьких школах хореографічного спрямування. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 55-59. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-55-59