Методична модель розвитку музично-слухової уваги студентів мистецьких спеціальностей

  • Svitlana Slyvko кандидат педагогічних наук, концертмейстер вищої категорії КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради
Ключові слова: музично-слухова увага, методична модель, студенти мистецьких спеціальностей

Анотація

У статті конкретизовано поняття "музично-слухова увага" виконавця, підкреслюється значущість слухової зосередженості для ефективності музично-виконавської діяльності. Підкреслюється актуальність проблеми цілеспрямованого й педагогічно керованого розвитку музично-слухової уваги студентів мистецьких спеціальностей. Запропоновано методичну модель розвитку музично-слухової уваги у процесі інструментально-виконавської підготовки студентів коледжу культури і мистецтв.
Представлено основні компоненти методичної моделі, які охоплюють цільовий, опорно-стратегічний, педагогічно-діагностичний, навчально-процесуальний і
результативний блоки. У межах методичної моделі розглянуто сутність і структуру музично-слухової уваги та науково-дидактичні засади її цілеспрямованого розвитку в процесі музичної підготовки студентів. Висвітлено ключові критерії розвитку музичної уваги студентів, що включають музично-виконавські й діяльнісно-операційні показники. Розглянуто особливості моніторингу та рівні розвитку музично-слухової уваги студентів мистецьких спеціальностей. Обґрунтовано педагогічні умови розвитку музично-слухової уваги студентів, які охоплюють художньо-аналітичне, когнітивне та логіко-процесуальне спрямування. Представлено методику поетапного розвитку музично-слухової уваги від мимовільної слухової зосередженості на окремих елементах виконавського процесу до усвідомленої орієнтуючо-контролюючої діяльності. Детально розкриваються три етапи розвитку слухової уваги, основні педагогічні методи та прийоми. Названі ключові компетентності студентів, які набуваються у процесі навчальної діяльності: здатність до осмисленого осягнення художньо-образного змісту музики, уміння художньо й технічно досконало виконувати музичні твори, здатність до самостійної виконавської діяльності.

Посилання

1. Bochkarev L. L. Psykholohyia muzыkalnoi deiatelnosty / L. L. Bochkarev. – M. : Ynstytut psykholohyy RAN, 1997. – 352 s.
2. Tsypyn H. M. Muzykalno-yspolnytelskoe yskusstvo: teoryia y praktyka / H. M. Tsypyn. – SPb. : Aleteia, 2001. – 319 s.
3. Kohan H. M. Rabota pyanysta / H. M. Kohan. – 3-e yzd., dop. – M. : Muzyka, 1979. – 182 s. : noty.
4. Hodyk L. V. Orhanyzatsyia vnymanyia studentov v protsesse raboty nad muzykalnym proyzvedenyem v klasse fortepyano muzykalno-pedahohycheskoho fakulteta
pedvuza : avtoref. dyss. na soyskanye uchenoi stepeny kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 "Teoryia y metodyka obuchenyia y vospytanyia" / Hodyk L. V. – M., 1985. – 16 s.
5. Zhyzhyna M. V. Vnymanye muzykanta-yspolnytelia : monohrafyia / M. V. Zhyzhyna. – Saratov : Yzd-vo Saratovskoho ped. yn-ta, 2000. – 102 s.
6. Tyshechkyna O. A. Muzykalno-pedahohycheskye osobennosty razvytyia vnymanyia uchashchykhsia v protsesse obuchenyia yhre na akkordeone : avtoref. dyss. na soyskanye uchenoi
stepeny kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 "Teoryia y metodyka obuchenyia y vospytanyia" / Tyshechkyna O. A. – M., 2008. – 24 s.

Переглядів анотації: 60
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Slyvko, S. (2018). Методична модель розвитку музично-слухової уваги студентів мистецьких спеціальностей. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 60-66. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-60-66