Комунікативний потенціал вокально-ансамблевої діяльності студентів

  • Jianying Chen аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: міжособистісна комунікація, вокально-ансамблева виконавська діяльність студентів, комунікативний потенціал

Анотація

У статті окреслено комунікативну природу вокально-ансамблевої музично-виконавської діяльність студентів. З’ясовано, спілкування за допомогою музики відбувається у нерозривному взаємозв’язку комунікативного, перцептивного та інтерактивного аспектів взаємодії. Передача інформації можлива у комунікативних взаємовідносинах ‒ "виконавці ‒ композитор", "виконавець ‒ виконавець", "виконавці ‒ слухачі". Здійснено порівняння характерних рис аматорського спільного музикування XVIII–XIX ст. та професійного ансамблевого виконавства. Виявлено особливості спільної виконавської діяльності. Висвітлено комунікативну специфіку сольного, хорового та ансамблевого виконавства. Зазначено, що у великих виконавських колективах (хор, оркестр) стосунки будуються за принципом єдиноначальності. Акцентовано увагу на особливостях міжособистісних стосунків "виконавець ‒ виконавець" у вокальному ансамблі. З’ясовано, що вокально-ансамблева діяльність студентів трактується як специфічна форма узгодженої взаємодії за принципом партнерства. Підкреслено роль невербальних засобів комунікації. Розкрито значення ансамблевого простору, висвітлено його характеристики.

Посилання

1. Borev Yu. B. Эstetyka / Yuryi Borysovych Borev. ‒ M. : Polytyzdat, 1981. ‒ 399 s.
2. Haidamovych T. A. Yzbrannoe / Tatiana Alekseevna Haidamovych. ‒ M. : Muzыka,
2004. ‒ 544 s. : yl., notы.
3. Hotlyb A. D. Osnovy ansamblevoi tekhnyky / Adolf Davydovych Hotlyb. ‒ M. : Muzyka, 1971. ‒ 320 s.
4. Kahan M. S. Myr obshchenyia: problema mezhsubъektnыkh otnoshenyi / Moysei Samoilovych Kahan. ‒ M. : Polytyzdat, 1988.
5. Katonova N. Duэt yly ansambl? / Natalia Yurievna Katonova // Peterburhskyi fortepyannyi duet. Muzykalno-ystorycheskye ocherky : sb. st. ‒ SPb. : Lan, 2007. ‒ 378 s. : yl.
6. Moiseieva M. A. Teoretyko-metodychni osnovy navchannia ansamblevoi hry : navch.-metod. posib. dlia vykladachiv i studentiv mystetskykh navchalnykh zakladiv / M. A. Moiseieva. –
Zhytomyr : Volyn, 2002. – 208 s.
7. Psykholohyia : slovar / pod obshch. red. A. V. Petrovskoho, M. H. Yaroshevskoho. – 2-e yzd., yspr. y dop. – M. : Polytyzdat, 1990. – 494 s.
8. Sorokyna E. H. Fortepyannyi duet. Ystoryia zhanra / Elena Hennadevna Sorokyna. ‒ M. : Muzyka, 1988. ‒ 310 s. – S. 190.
9. Entsyklopedycheskyi slovar / nauch.-red. sovet: A. M. Prokhorov (pred y dr.). ‒ M. : Sovetskaia entsyklopedyia, 1981. ‒ 1600 s.

Переглядів анотації: 57
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Chen, J. (2018). Комунікативний потенціал вокально-ансамблевої діяльності студентів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 74-79. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-74-79