Теоретичний аналіз етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії

  • Ying Zhang аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
Ключові слова: етнонаціональний виконавський стиль, виконавець, теоретичний аналіз

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії, запропоновано визначення поняття "стиль", діалектична природа якого передбачає взаємодію протилежних начал – стихійного пошуку інтерпретаторської моделі й адекватного відбору виконавських засобів музичної виразності, духовного руху до висоти композиторської ідеї та точності її матеріально-технічної виконавської реалізації. Доведено, що у стилі реалізовується індивідуальний імпульс виконавця, який формується на основі етнокультурних національно-виконавських традицій. З одногу боку, етнонаціональний виконавський стиль має автопортретний сенс, з іншого – історичний. Зазначено, що індивідуально-виконавські характеристики стилю відбиваються в процесі інтерпретації та знаходження
"духовного центру" художнього твору митцем. Саме в момент пошуково-творчої діяльності виконавця розкривається його автопортрет, відтворюється індивідуальний складник особистого стилю. Доведено, що в процесі формування етнонаціонального виконавського стилю головним завданням майбутніх учителів музики і хореографії є розшифрування спектру ідей і характерних рис епохи, які покладено в основу художньо-образного змісту виконуваного твору. Взаємозумовленість індивідуального та історичного начал у виконавському стилі зростає в культурно-універсальну та етнохарактерну єдність, що дозволяє дослідити еволюцію виконавських традицій. З’ясовано, що в галузі музично-педагогічної науки поняття "стиль" використовують у таких контекстах: для визначення унікальності творчої продукції; для розкриття сукупності відмінних рис творчої діяльності окремої особистості (ціль, мотив, принцип реалізації). Поняття "стиль" уперше в науковий обіг увів А. Адлер з метою визначення індивідуальності життєвого руху кожної особистості, розкриття системи цілей, які під впливом соціальних умов формують унікальний особистий стиль кожного індивіда.

Посилання

1. Asafev B. V. Muzыkalnaia forma kak protsess / B. V. Asafev. – L. : Hos. muz.yzd-vo, 1971. – 379 s.
2. Vakhtel L. V. Psykholoho-pedahohycheskaia model formyrovanyia etnokulturnoho stylia muzykalno-yspolnytelskoi deiatelnosty studentov : avtoref. dyss. na soysk. uchen. step. d-ra psykhol. nauk : spets. 19.00.07 "Pedahohycheskaia psykholohyia" / Vakhtel L. V. – Ternopol, 2009. – 45 s.
3. Klymov E. A. Yndyvydualnyi styl deiatelnosty v zavysymosty ot typolohycheskykh svoistv nervnoi systemy / E. A. Klymov. – Kazan : Yzd-vo Kazan. un-ta, 1969. – 278 s.
4. Merlyn V. S. Yndyvydualnyi styl deiatelnosty y eho systemno-obrazu-yushchaia funktsyia / V. S. Merlyn // Psykholohyia yndyvydualnykh razlychyi / pod red.
Yu. B. Hyppenreiter, V. Ya. Romanova. – M. : CheRo, 2000. – S. 128–139.
5. Nykolaeva A. Y. Stylevoi podkhod v obuchenyy yhre na fortepyano / A. Y. Nykolaeva // Teoryia y metodyka obuchenyia yhre na fortepyano. – M. : VLADOS, 2001. – S. 200–363.
6. Ustymenko-Kosorich O. A. Zmistovi komponenty formuvannia etnonatsionalnoho vykonavskoho styliu u serbskykh baianistiv-akordeonistiv / O. A. Ustymenko-Kosorich, V. S. Kurylo // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii : nauk. zhurn. – Sumy : SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2013. – № 5. – S. 27–37.
7. Yavorskyi B. L. Staty, vospomynanyia, perepyska : v 2 t. / B. L. Yavorskyi. – Yzd. 2-e, yspr. y dop. – M. : Sov. kompozytor, 1972. T. 1. – 1972. – 711 s.

Переглядів анотації: 57
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Zhang, Y. (2018). Теоретичний аналіз етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 80-84. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-80-84