Програмно-технічне забезпечення музично-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва як умова формування фахових умінь

  • Yurii Dvornyk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інформаційні технології, музично-комп’ютерні технології, програмно-технічне забезпечення

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання підвищення ефективності процесу набуття необхідних фахових умінь студентами мистецьких факультетів. Вказується, що сучасна теорія і практика мистецької освіти потребує подальших розробок у даному напрямку, оскільки недостатньо вивченими залишаються питання методики, програмного і звукотехнічного забезпечення навчальної діяльності, змісту і методів використання комп’ютерних технологій у формуванні творчих якостей майбутніх учителів, можливості педагогічного опосередкування процесу формування знань, умінь і навичок студентів у музично-творчій діяльності. У статті вказується, що однією з визначальних характеристик сучасного вчителя має стати високий рівень інформаційної культури, уміння ефективно застосовувати в професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології навчання тощо. Акцентується увага на тому, що комп’ютерні технології мають значні можливості надання та засвоєння навчальної інформації, а їх використання дозволяє суттєво посилити мотивацію навчання. Однією з переваг, порівняно з традиційним навчанням, є можливість здійснення контролю і коригування навчального процесу з боку викладача та можливість його самоконтролю самими студентами, що забезпечує гнучкість педагогічних впливів та усвідомленість процесу набуття вмінь. Інформаційні технології уможливлюють перевірку знань, яка відрізняється об’єктивністю, докладністю й повнотою, сприяють
формуванню у студентів рефлексії своєї діяльності; застосування комп’ютерних технологій у навчанні значно скорочує час, необхідний на засвоєння навчального матеріалу.

Посилання

1. Brylin E. B. Formuvannia navychok kompozytorskoi tvorchosti u studentiv muzychno-pedahohichnykh fakultetiv : avtoref. dys. kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 / Brylin E. B. – K., 2002. – 19 s.
2. Hryshchenko O. A. Ovolodinnia innovatsiinymy tekhnolohiiamy yak umova formuvannia pedahohichnoi maisternosti / O. A. Hryshchenko // Visnyk Hlukhivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia "Pedahohichni nauky". – Hlukhiv : HDPU, 2004. – Vyp. 4. – S. 106–115.
3. Dvornyk Yu. F. Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva v umovakh informatyzatsii osvitnoho prostoru / Yu. F. Dvornyk // Naukovi zapysky. Seriia "Psykholoho-pedahohichni nauky" (Nizhynskyi derzhavnyi universytet imeni Mykoly Hoholia) / za zah. red. prof. Ye. I. Kovalenko. – Nizhyn : NDU im. M. Hoholia, 2017. – S. 130–135.
4. Koretska L. V. Rol informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u pidvyshchenni kvalifikatsii vchytelia / L. V. Koretska // Kompiuter u simi ta shkoli. – 2007. – № 1. – S. 4–6.
5. Matviichyk O. Ye. Formuvannia informatsiinoi kultury vykladacha / O. Ye. Matviichyk // Kompiuter u simi ta shkoli. – 2006. – № 6. – S. 16–17.
6. Pronyna L. A. Ynformatsyonnaia kultura kak faktor razvytyia ynformatsyonnoho obshchestva [Elektronnyi resurs] / L. A. Pronyna. – Rezhym dostupu: http://www.analiculturolog.ru/index.php. – Nazva z ekrana.
7. Tryus Yu. V. Kompiuterno-oriientovani metodychni systemy navchannia matematychnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh : avtoref. dys. ... dok. ped. nauk : spets.
13.00.02 / Tryus Yu. V. ; Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. – K., 2005. – 48 s.

Переглядів анотації: 50
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Dvornyk, Y. (2018). Програмно-технічне забезпечення музично-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва як умова формування фахових умінь. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 90-94. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-90-94