Активізація процесів саморегуляції майбутніх учителів музичного мистецтва як умова розвитку емоційної компетентності

  • Tetiana Doroshenko доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: емоційна компетентність, процеси саморегуляції, майбутні вчителі музичного мистецтва

Анотація

У статті на основі аналізу напрямів сучасних пошуків науковців у галузі компетентнісної музично-педагогічної освіти, характеристики багатокомпонентної структури компетентностей, які мають стати результатом підготовки учителів музичного мистецтва, обґрунтовано важливість проблеми розвитку емоційної компетентності майбутнього фахівця, вивчення емоційного світу особистості як головного регулятора її життєвої й професійної стабільності. Закцентовано увагу на тому, що одним із структурних компонентів емоційної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва є здатність до саморегуляції, завдяки якій забезпечується активізація й певне спрямування позиції суб’єкта, та від рівня розвитку якої залежить ефективність організації освітнього процесу в школі, а також характер професійного становлення й самореалізації фахівця. Здійснено аналіз підходів учених до розгляду саморегуляції на психофізіологічному рівні, а також стосовно педагогічної діяльності. У статті обґрунтовано необхідність і визначено напрями активізації процесів саморегуляції майбутніх учителів музичного мистецтва, які передбачають усвідомлення ними основних категорій теорії саморегуляції (структура, функції, компоненти) та реалізуються шляхом формування мотиваційної сфери, розвитку суб’єктно-діяльнісних умінь, здатності до адекватної самооцінки; представлено напрями, принципи, методи, засоби активізації процесів саморегуляції. Зроблено висновок про те, що саморегуляція є умовою розвитку емоційної компетентності майбутнього вчителя, яка розглядається як важлива складова професійно-педагогічної компетентності та значущий фактор успішності навчальної та педагогічної діяльності.

Посилання

1. Vasylev Y. A. Vlyianye razlychnыkh typov motyvatsyy y samoupravlenyia lychnosty na produktyvnost mыslytelnoi deiatelnosty / Y. A. Vasylev, O. V. Mytyna, V. V. Kobanov // Psykholohycheskyi zhurnal. – 2006. – T. 27, № 4. – S. 38–49.
2. Voitiuk N. L. Do pytannia pro profesiinu samorehuliatsiiu vchytelia / N. L. Voitiuk // Tsinnisni priorytety osvity u XXI stolitti: oriientyry ta napriamky suchasnoi osvity : materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Luhansk, 2–5 zhovtnia 2005 r.). – Luhansk : Alma-mater, 2005. – Ch. 2. – S. 193–201.
3. Houlman D. H. Emotsyonalnoe lyderstvo: yskusstvo upravlenyia liudmy na osnove emotsyonalnoho yntellekta / Denyel Houlman, Rychard Boiatsys, Enny Makky ; per. s anhl. – M. : Alpyna Byznes Buks, 2005. – 301 s.
4. Demyn A. N. Prohnozyrovanye zhyznennoho puty v strukture rehuliatsyy povedenyia (na materyale studentov pedvuza) : avtoref. dyss. … kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07 / DemynA. N. – M., 1991. – 16 s.
5. Dolynska L. V. Problema osobystisnoho zrostannia maibutnoho vchytelia / L. V. Dolynska // Mandrivets. – 1996. – № 4–5. – S. 37–41.
6. Konopkyn O. A. Psykholohycheskye mekhanyzmы rehuliatsyy deiatelnosty / O. A. Konopkyn. – M. : Nauka, 1980. – 256 s.
7. Konopkyn O. A. Uchebnaia uspevaemost studentov y ykh samorehuliatsyia / O. A. Konopkyn, H. S. Prыhyn // Voprosы psykholohyy. – 1984. – № 3. – S. 42–52.
8. Pedahohichna maisternist : pidruchnyk / I. A. Ziaziun, L. V. Kramushchenko, I. F. Kryvonis ta in. ; za red. I. A. Ziaziuna. – K. : Vyshcha shk., 1997. – 349 s.
9. Plakhotnykova Y. V. Razvytye lychnostnoi samorehuliatsyy / Y. V. Plakhotnykova, V. Y. Morosanova. – M. : Verbum, 2004. – 48 s.
10. Psykholohichna entsyklopediia: A-Ya: Abaziia – Yatroheniia / avt.-uporiad. O. M. Stepanov. – K. : Akademvydav, 2006. – 424 s. – (Entsyklopediia erudyta).
11. Semichenko V. A. Psykholohichna pidhotovka vchytelia riznykh rivniv kvalifikatsii / V. A. Semichenko // Psykholoho-pedahohichna pidhotovka vchytelia v vuzi : mater. Vseukr. nauk.-
prakt. konf. – Poltava, 1992. – S. 69–71.
12. Tsarkova O. V. Metody emotsiino-volovoi samorehuliatsii psykholohichnoho stanu studentiv / O. V. Tsarkova // Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu imeni V.O.Sukhomlynskoho. Seriia "Psykholohichni nauky". – 2013. – Vyp. 10, T. 2. – S. 316–320.
13. Chaika V. M. Pidhotovka maibutnoho vchytelia do samorehuliatsii pedahohichnoi diialnosti : monohrafiia / V. M. Chaika ; za red. H. V. Tereshchuka. – Ternopil : TNPU im. V. Hnatiuka, 2006. – 275 s.

Переглядів анотації: 41
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Doroshenko, T. (2018). Активізація процесів саморегуляції майбутніх учителів музичного мистецтва як умова розвитку емоційної компетентності. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 95-101. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-95-101