Застосування інтерактивних методів навчання в індивідуально-дослідних навчальних завданнях у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва

  • Maryna Mykhaskovа кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
Ключові слова: нтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення, самостійна робота, індивідуальні завдання

Анотація

У статті описано інтерактивні методи навчання, які можна використовувати як індивідуальні навчально-дослідні завдання студентів. Визначено, що індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання у вищій школі, які мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, одержаних студентами в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Проведено аналіз видів самостійної роботи студентів як складника навчальної діяльності та визначено методи індивідуальної роботи (кейс-метод, тренінг, перегляд та обговорення тематичних відеофільмів, метод автентичного оцінювання досягнень учнів (портфоліо), метод проектів). У статті розкрито специфіку використання індивідуально-дослідних навчальних завдань та запропоновано варіанти втілення цих завдань у процесі викладання предметів фахового спрямування студентів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). З’ясовано, що індивідуальні навчально-дослідні завдання потрібно
використовувати в процесі засвоєння предметів фахової підготовки як важливий вид позааудиторної роботи. Це дозволить викладачу подати матеріал глибше, викликати інтерес до предмета, урізноманітнити його засвоєння. Проаналізовано, що використання інтерактивних методів у самостійній діяльності дозволить студентам: підвищити мотивацію навчання; розвивати критичне мислення та комунікативні навички; сформувати вміння працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі; орієнтуватися в інформаційному просторі; застосовувати знання на практиці; створювати позитивну атмосферу творчого пошуку.

Посилання

1. Boliubash Ya. Ya. Orhanizatsiia navchalnoho protsesu u vyshchykh zakladakh osvity : navch. posib. dlia slukhachiv zakladiv pidvyshchennia kvalifikatsii systemy vyshchoi osvity /
Ya. Ya. Boliubash. – K. : VVP Kompas, 1997. – 64 s.
2. Zastosuvannia Yevropeiskoi kredytno-transfernoi systemy (ECTS) u navchalnomu protsesi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.aau.edu.ua/up/docs/bologna/ects_nproc.pdf. – Nazva z ekrana.
3. Keis-metod [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://pedkab.wordpress.com/2013/01/28/keis-metod/. – Nazva z ekrana.
4. Metod dyskusii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://om.net.ua/10/10_18/10_185233_metod-diskussii.html. – Nazva z ekrana.
5. Metod proektiv yak tekhnolohiia navchannia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://pidruchniki.com/11570718/informatika/metod_proektiv_tehnologiya_navchannya. – Nazva z ekrana.
6. Portfolio vchytelia. Vydy ta struktura [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://helpinformatik.com/?id=1193. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 54
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
MykhaskovаM. (2018). Застосування інтерактивних методів навчання в індивідуально-дослідних навчальних завданнях у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 109-113. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-109-113