Оволодіння студентів навичками інтерпретації музичних творів у процесі їх підготовки до музично-просвітницької діяльності

  • Anan Li аспірант ПНПУ імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: музичне просвітництво, сприймання музики, інтерпретації музичних феноменів

Анотація

У статті розглянуто сутність інтерпретації як виду пізнавально-пояснювальної діяльності. Узагальнено дані наукової літератури з питань філософії, естетики, музично-теоретичного аналізу та досліджень у галузі музичної історії як основи становлення теорії інтерпретації. Обґрунтовано значущість навичок інтерпретації для здійснення музично-просвітницької діяльності. Визначено головні види діяльності, в яких певним чином проявляється здатність музиканта до інтерпретації. Серед яких − виконавська, вербальна, педагогічна, художньо-педагогічна, редакторська, композиторська, музикознавча, слухацька різновиди інтерпретації. Розглянуто функції навчальних видів інтерпретації та їх роль у підготовці студентів до музично-просвітницької діяльності із сучасними школярами старших класів. Обґрунтовано найбільш значущі у підготовці студентів до позакласного музичного просвітництва способи інтерпретації музичних явищ, до яких віднесено: аналітико-інтерпретаційний, художньо-виконавський, вербально-інтерпретаційний та просвітницько-комунікативний. Зазначена важливість їх системного поєднання задля підвищення ефективності музичного просвітництва. Виявлено специфіку зазначених видів інтерпретації музичних феноменів: наукову обґрунтованість та спрямованість на розкриття художнього образу в
аналізі музичних творів; оволодіння навичками самостійного встановлення причинно-наслідувальних зв’язків між структурними компонентами та засобами музичної виразності і виконавсько-технічними навичками, волоління елементами художньої риторики. Доведено значущість стилю педагогічного спілкування як чинника, що спонукає до натхненно-піднесеного стану студентів як виконавців та його впливу на їх здатність впливати належним чином на слухачів у процесі майбутньої музично-просвітницької діяльності. Висвітлено інноваційні форми презентації музичних творів, засоби налагодження діалогічного спілкування із школярами старших класів із застосуванням сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Посилання

1. Veber M. Krytycheskye yssledovanyia v oblasty lohyky nauk o kulture / M. Veber ; hl. red. y sost. S. Ya. Levyt // Kulturolohyia. KhKh vek. Antolohyia. – M., 1995. – S. 7–57.
2. Kozhenkova A. S. Znakovaia pryroda muzyky [Elektronnyi resurs] / A. S. Kozhenkova // Molodoi uchenyi. − 2012. – T. 2, № 1. − S. 159–162. − Rezhym dostupu:
https://moluch.ru/archive/36/4173. – Nazva z ekrana.
3. Kotliarevska O. I. Variatyvnyi potentsial muzychnoho tvoru: kulturolohichnyi aspekt interpretuvannia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. mystetstvoznavstva : spets. 17.00.03 [Elektronnyi resurs] / Kotliarevska O. I. – K., 1996. – Rezhym dostupu: http://cheloveknauka.com/v/431690/a#?page=5. – Nazva z ekrana.
4. Liashenko O. Metody interpretatsii muzychnykh tvoriv yak zasib mystetskoho navchannia maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva / O. Liashenko // Naukovi zapysky. Seriia
"Pedahohichni nauky". – K., 2014. − № 133 (1). − S. 154–160.
5. Malyshev Y. V. Muzykalnoe proyzvedenye: эstetycheskyi analyz / Y. V. Malyshev. − M., 1999. − 91 s.
6. Medushevskyi V. V. O zakonomernostiakh y sredstvakh khudozhestvennoho vozdeistvyia muzyky / V. V. Medushevskyi. − M. : Muzyka, 1976. − 254 s.
7. Mykysheva L. A. Fylosofyia nauky: Sovremennaia эpystomolohyia. Nauchnoe znanye v dynamyke kulturyы. Metodolohyia nauchnoho yssledovanyia : ucheb. posobye / L.A.Mykysheva. − M. : Prohress-Tradytsyia : MPSY, Flynta, 2005. − 464 s.
8. Moskalenko V. H. Lektsyy po muzыkalnoi ynterpretatsyy : ucheb. posobye / V. H. Moskalenko. − K. : Yzd-vo TOV "Typohrafyia "Kliaksa", 2012. − 272 s.
9. Padalka H. M. Khudozhno-pedahohichna interpretatsiia: teoretychni aspekty i praktychnyi dosvid / Halyna Mykytivna Padalka // Zb. materialiv IX Mizhnarodnykh pedahohichno-mystetskykh chytan pamiati profesora O. P. Rudnytskoi / holov. red. I. A. Ziaziun. – Chernivtsi : Zelena Bukovyna, 2011. − № 3 (7). − S. 46–53.
10. Stepanova L. Pedahohichna promova yak skladova movlennievoi kompetentsii maibutnikh uchyteliv mystetskykh dystsyplin / L. V. Stepanova // Nauka i osvita. – Seriia
"Psykholohiia i pedahohika". – Odesa 2015. – № 2/SKhKhKhKhI. − S. 107–112.
11. Shyp S. Muzykalnaia rech y yazyk muzyky / S. Shyp. – Odessa, 2001. – 296 s.

Переглядів анотації: 51
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Li, A. (2018). Оволодіння студентів навичками інтерпретації музичних творів у процесі їх підготовки до музично-просвітницької діяльності. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 121-126. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-121-126