Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку комунікативної компетентності учнів

  • Tamara Skoryk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін Чернігівського національного педагогічного універ- ситету імені Т. Г. Шевченка
  • Kateryna Doroshenko магістрантка 1 курсу факультету початко- вого навчання Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка
Ключові слова: комунікативна компетентність учнів, професійна підготовка, комунікативна компетентність вчителя

Анотація

У статті розглянуто сутність комунікативної компетентності школярів, яка проявляється як здатність до сприймання та інтерпретації творів мистецтва, а також діалогічної взаємодії у мистецькій діяльності. Автори наголошують, що ефективність розвитку комунікативної компетентності учнів можлива за умови усвідомлення школярами змісту комунікативної діяльності, що полягає не тільки у здатності до розуміння та правильного транслювання інформації, а й активного слухання співрозмовника, співпереживання та рефлексивного усвідомлення значущого змісту. Визначено роль музичного мистецтва у розвитку комунікативної компетентності у процесі музичної діяльності та інтерпретації музичних творів. Особливість розвитку комунікативної компетентності учнів на уроках музики пов’язана також із творчими аспектами
музичної діяльності, а саме із стимулюванням фантазії та уяви учнів, імпровізуванням та експериментуванням. Пропонується структура готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до розвитку комунікативної компетентності учнів, яка включає змістову, процесуальну та рефлексивну компоненту. Визначаються першочергові та підпорядковані педагогічні умови, необхідні для ефективного процесу фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Конкретизовано педагогічні умови, що забезпечують готовність майбутніх вчителів до розвитку комунікативної компетентності учнів, серед яких визначено важливість практичної підготовки, діалогічної
взаємодії та рефлексивних методів навчання. Наголошується, що здатність учителя до спілкування з учнями засобами музичного мистецтва, трансляція їм власного досвіду художньо-педагогічного спілкування, сприяє розвитку комунікативної компетентності школярів, їхньому особистісному зростанню, формуванню ціннісних орієнтацій та розвитку музично-естетичної культури.

Посилання

1. Zalibovska-Ilnitska Z. V. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 – teoriia i metodyka profesiinoi osvity / Zalibovska-Ilnitska Z. V. ; Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. – Vinnytsia, 2007. – 19 s.
2. Protses profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.shag.com.ua/dnipropetrovseka-akademiya-muziki-im-m-glinki-kafedra-istoriya.html. – Nazva z ekrana.
3. Skoryk T. V. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva / T. V. Skoryk // Naukovi zapysky. Seriia "Psykholoho-pedahohichni
nauky". – Nizhyn : NDU, 2016. – № 3. – S. 108–111.

Переглядів анотації: 55
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Skoryk, T., & Doroshenko, K. (2018). Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку комунікативної компетентності учнів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 137-141. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-137-141